Få en attraktiv pensionsordning i PFA

Vil du gerne have del i de stordriftsfordele, som pensionsordningen i PFA giver medlemmer af Danske Fysioterapeuter? Og er du nysgerrig på, om ordningen kan opfylde lige præcis dine behov? Så læs videre her.

Basiskontrakt og Medlemstilbud

Som medlem af Danske Fysioterapeuter har du mulighed for at få en konkurrencedygtig pensionsordning i PFA. Det skyldes, at Danske Fysioterapeuter har et samarbejde med PFA, som alle medlemmer/klinikejere kan få glæde af. Det kan være relevant i henhold til den nye Basiskontrakt. 

 • Basiskontrakt: Er du klinikejer, kan du tiltræde en ordning, der dækker alle medarbejdere på klinikken - læs mere nedenfor
 • Medlemstilbud: Er du privatansat eller selvstændig med eller uden ydernummer, kan du selv tilmelde dig pensionsordningen - læs mere nedenfor

Har du allerede en pensionsordning, men ingen sundhedsforsikring kan du købe sundhedsforsikringen, PFA Helbredssikring.

PFA Plus - Basiskontrakt

Danske Fysioterapeuter har sikret, at du kan tiltræde en fleksibel og tidssvarende pensionsordning i PFA, der dækker alle medarbejdere på din klinik. En pensionsordning med både opsparing og forsikringer i én pakke, som kan skabe stor værdi for både medarbejdere og for klinikken som helhed.

Fem gode grunde til at vælge PFA

Med pensionsordningen, PFA Plus, får dine medarbejdere:

 1. En god forsikringspakke, der er nem at justere
 2. Stordriftsfordele, der holder administrationsomkostninger og forsikringspriser nede
 3. Indflydelse på afkastet, da opsparingen investeres i markedsrente
 4. Fleksibel rådgivning, der både kan foregå via web, telefon eller ved et møde
 5. Adgang til portalen Mit PFA, hvor det er nemt at få overblik over opsparing og forsikringer

Derudover har vi selvfølgelig også sørget for, at det er let for dig at administrere ordningen. Du får adgang til et enkelt værktøj, hvor du hurtigt kan klare det praktiske.

Opsparing med mange muligheder

Opsparingen er baseret på markedsrente, hvor dine medarbejdere hver måned får det afkast, som markedet giver – både når det går op og ned. I markedsrente har medarbejderne stor fleksibilitet, og de kan fx selv være med til at bestemme, hvordan opsparingen skal investeres, og hvilket afkast de ønsker at gå efter.

Helt konkret kan dine medarbejdere vælge mellem fire investeringsprofiler, A, B, C og D, som varierer i forhold til graden af risiko og muligheden for afkast. A har det mindste potentiale for et højt afkast og den laveste risiko, og D har den bedste mulighed for et stort afkast – men også den højeste risiko. Jo større risiko den enkelte er villig til at løbe, jo større er potentialet for at få et højt afkast.

Uanset hvilken profil medarbejderen vælger, nedtrappes risikoen automatisk i takt med, at medarbejderen nærmer sig pensionsalderen.

Medarbejderen har også mulighed for selv at vælge, hvilke fonde der skal investeres i.

Opsparing Basispakke Valgmuligheder
Investering af opsparingen

Investeringsprofil C, heraf er 25 % som udgangspunkt placeret i PFA Klima Plus
(Andel til PFA Klima Plus gælder for medarbejdere ansat efter den 1. marts 2022)

Medarbejderen kan vælge at skifte til profil A, B og D. 

Medarbejderen har også mulighed for selv at vælge, hvilke fonde der skal investeres i.

Medarbejderen kan fravælge PFA Klima Plus eller vælge, om hele eller en del af opsparingen skal investeres i PFA Klima Plus.

Investering af opsparingen - PFA KundeKapital Medarbejderen får andel i PFA KundeKapital, som giver mulighed for et særligt godt afkast på en del af opsparingen.
Læs mere om fordele og ulemper ved KundeKapital
Medarbejderen kan fravælge PFA KundeKapital.
Udbetaling af opsparingen Opsparingen bliver udbetalt som en ratepension, dvs. en pension, der bliver udbetalt over en 15-årig periode.  Medarbejderen kan vælge, at opsparingen skal udbetales på tre forskellige måder, og de kan kombineres:

 • Aldersopsparing (engangsudbetaling)
 • Ratepension (månedlig udbetaling i et fast antal år)
 • Livspension (månedlig udbetaling, så længe medarbejderen lever) 
                     

  Læs mere om PFA Plus

  Læs mere om PFA Klima Plus

Solide forsikringer, der giver tryghed

Pensionsordningen indeholder fire forsikringer, som fx hjælper medarbejderne, hvis de bliver syge eller kommer til skade og ikke kan passe deres arbejde.

Opsparing Basispakke Valgmuligheder

PFA Erhvervsevne

Løbende udbetaling med automatisk tilpasning


Tilpasses automatisk dit lønniveau

           

Kan fravælge automatisk tilpasning

PFA Erhvervsevne
Løbende udbetaling uden automatisk tilpasning


40 % af din løn
Kan forhøjes til 80 % af din løn
og nedsættes til 15% af din løn

PFA Kritisk sygdom

Engangsudbetaling

 

100.000 kr.

 

    Maks. 750.000 kr.

PFA Kritisk sygdom
Dækning for børn under 24 år


0 kr.


Maks. 750.000 kr.
 

PFA Liv

Engangsudbetaling


100 % af lønnen

         
Maks. 800 % af lønnen
PFA Liv

Løbende udbetaling for børn under 24 år

 
0 % af lønnen


Maks. 25 % af lønnen 

PFA Helbredssikring*

 

Basisdækning, udvidet dækning og børnedækning

Til ægtefælle eller samlever

*Du kan fravælge sundhedsforsikringen, PFA Helbredssikring, til pensionsordningen, hvis du og dine medarbejdere allerede er omfattet af en sundhedsforsikring.

Læs om PFA Erhvervsevne
Læs om PFA Kritisk sygdom
Læs om PFA Liv
Læs mere om PFA Helbredssikring for Danske Fysioterapeuter

Indbetaling

Indbetalingen følger minimum jævnfør Basiskontrakten. Du har mulighed for at vælge en højere indbetaling. Pengene går både til opsparing og forsikringer.

Hent vejledningen og se hvilke overenskomstkoder, du skal anvende til at igangsætte indbetalinger til en PFA Plus - Basiskontrakt

Så nemt kommer du i gang

Hvis du har spørgsmål til pensionsordningen, og hvordan du opretter den:
Rådgivning Direkte
Telefon: 39 17 48 98
E-mail: solstrale@pfa.dk

Hvis du har spørgsmål til igangsætning af indbetaling:
Erhvervscenter
Telefon:70 80 90 30
Kontakt: pfa.dk/besked

Hvis du har spørgsmål til Danske Fysioterapeuters samarbejde med PFA:
Jens Johan Nordentoft, som er ansvarlig for samarbejdet med Danske Fysioterapeuter i PFA
Telefon: 20 49 55 18
E-mail: jjn@pfa.dk 

 

PFA Plus til privatansatte og selvstændige uden ydernummer
– kan oprettes som supplerende ordning til alle medlemmer

Som medlem af Danske Fysioterapeuter har du mulighed for at få en attraktiv pensionsordning i PFA. Som udgangspunkt indeholder pensionsordningen både en opsparing og en god forsikringspakke – men du kan også vælge kun at spare op.

Fem gode grunde til at vælge PFA

Med pensionsordningen, PFA Plus, får du:

 1. En god forsikringspakke, der er nem at justere
 2. Stordriftsfordele, der holder administrationsomkostninger og forsikringspriser nede
 3. Indflydelse på afkastet, da opsparingen investeres i markedsrente
 4. Fleksibel rådgivning, der både kan foregå via web, telefon eller ved et møde
 5. Adgang til portalen Mit PFA, hvor det er nemt at få overblik over opsparing og forsikringer.
Opsparing med mange muligheder

Du sparer op i markedsrente, hvor du hver måned får du det afkast, som markedet giver – både når det går op og ned. I markedsrente har du stor fleksibilitet, og du kan fx selv være med til at bestemme, hvordan din opsparing skal investeres, og hvilket afkast du ønsker at gå efter.

Helt konkret kan du vælge mellem fire investeringsprofiler, A, B, C og D, som varierer i forhold til graden af risiko og muligheden for afkast. A har det mindste potentiale for et højt afkast og den laveste risiko, og D har den bedste mulighed for et stort afkast – men også den højeste risiko. Jo større risiko den enkelte er villig til at løbe, jo større er potentialet for at få et højt afkast.

Uanset hvilken profil du vælger, nedtrappes risikoen automatisk i takt med, at du nærmer dig pensionsalderen.

Du har også mulighed for selv at vælge, hvilke fonde der skal investeres i.

Opsparing Basispakke Valgmuligheder
Investering af opsparingen Investeringsprofil C, heraf er 25 % som udgangspunkt placeret i PFA Klima Plus
(Andel til PFA Klima Plus gælder for medarbejdere ansat efter den 1. marts 2022)
Du kan vælge at skifte til profilerne A, B og D.

Du har også mulighed for selv at vælge, hvilke fonde der skal investeres i.

Du kan fravælge PFA Klima Plus eller vælge, om hele eller en del af din opsparing skal investeres i PFA Klima Plus.

Investering af opsparingen - PFA KundeKapital Du får andel i PFA KundeKapital, som giver mulighed for et særligt godt afkast på en del af opsparingen.
Læs mere om fordele og ulemper ved KundeKapital
Du kan fravælge PFA KundeKapital.
Udbetaling af opsparingen Din opsparing bliver udbetalt som en ratepension, dvs. en pension, der bliver udbetalt over en 15-årig periode.  Din opsparing kan udbetales på tre forskellige måder, og de kan kombineres:

 • Aldersopsparing (engangsudbetaling)
 • Ratepension (månedlig udbetaling i et fast antal år)
 • Livspension (månedlig udbetaling, så længe du lever) 

  Læs mere om PFA Plus

  Læs mere om PFA Klima Plus

Solide forsikringer, der giver tryghed

Pensionsordningen indeholder tre forsikringer, som fx hjælper dig, hvis du bliver syg eller kommer til skade og ikke kan passe dit arbejde.

Forsikring Basispakke Valgmuligheder

PFA Erhvervsevne

Løbende udbetaling
Engangsudbetaling


180.000 kr.

0 kr.

           

Min. 100.000 kr.
Maks. 600.000 kr.
Maks. 500.000 kr.

PFA Kritisk sygdom

Engangsudbetaling            
Dækning for børn under 24 år

 
100.000 kr.
            0 kr.

           
Maks. 750.000 kr.
Maks. 750.000 kr.

PFA Liv

Engangsudbetaling

Løbende udbetaling for børn under 24 år

 

500.000 kr.

0 kr.

 

 

Min. 100.000 kr.
            Maks. 4 mio. kr.
Maks. 50.000 kr.

Læs om PFA Erhvervsevne
Læs om PFA Kritisk sygdom
Læs om PFA Liv

Du kan også vælge at tilknytte sundhedsforsikringen, PFA Helbredssikring. Denne forsikring giver mulighed for at komme hurtigt til undersøgelse og få behandling på hospitaler, klinikker og hos speciallæger.

Læs mere om PFA Helbredssikring for Danske Fysioterapeuter

Indbetaling

Du bestemmer selv, hvor meget du vil indbetale til din pension. Som minimum skal du dog betale 1.250 kr. om måneden. Pengene går som udgangspunkt til både opsparing og forsikringer.

Du har også mulighed for at vælge, at hele din indbetaling skal gå til din pensionsopsparing, hvis du ikke har brug for forsikringerne. Er det tilfældet, skal du blot sætte kryds i feltet ”opsparing uden forsikringspakke” i tilmeldingsblanketten.

Så nemt kommer du i gang

Du finder tilmeldingsblanketten og adressen til PFA her på siden. Alt du skal gøre er at udfylde, printe og sende blanketten til os – så er du i gang. Det samme gælder, hvis du vil have PFA Helbredssikring.

Udfyld tilmeldingsblanketten for medlemmer med ydernummer 
Udfyld tilmeldingsblanketten for andre medlemmer

Udfyld blanketten om PFA Helbredssikring

Efter kort tid vil du modtage et velkomstbrev fra os med en oversigt over din pensionsordning, hvor vi har et par enkelte spørgsmål til dit helbred. Det har vi, fordi der er forsikringer med i ordningen, og som du måske ved, er det en hel normal procedure at blive spurgt til sit helbred, når man tegner forsikringer.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte PFA Rådgivningscenter på 70 12 50 00. Du kan se vores åbningstider her.