PFA Erhvervsevne

Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger, hvis din erhvervsevne nedsættes. Vi ved, at det er vigtigt for de fleste sygemeldte at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, så derfor er hjælp til fastholdelse en del af forsikringen.

Om PFA Erhvervsevne

image

Hvilke udbetalinger kan du få?

Du kan få en månedlig udbetaling, som typisk udgør en procentdel af din nuværende løn. Desuden overtager PFA i de fleste tilfælde indbetalingen til din pensionsordning, så både din opsparing og dine forsikringer fortsætter, så længe din erhvervsevne er nedsat. Det kalder vi indbetalingssikring (præmiefritagelse).

Afhængigt af hvor meget din erhvervsevne er nedsat, kan du få hel eller delvis udbetaling fra forsikringen og hel eller delvis indbetalingssikring. På mitpfa.dk kan du se, om du har indbetalingssikring, og hvor stor en del af din løn, du kan få udbetalt.

image

Hvornår og hvor længe?

Du kan tidligst få udbetaling og indbetalingssikring, når vi vurderer, at din erhvervsevne har været nedsat i tilstrækkelig grad i en periode (som udgangspunkt i 3 måneder).

Du kan få udbetaling, så længe der er dokumentation for, at din erhvervsevne er nedsat. Hvis vi vurderer, at din erhvervsevne er helt eller delvist forbedret, kan din udbetaling blive sat ned eller helt stoppe.

Udbetalingerne og indbetalingssikringen stopper dog senest, når du fylder 67 år. På mitpfa.dk kan du se, hvornår din forsikring senest stopper.

image

Sådan er du dækket

Se, hvordan du er dækket i dine vilkår, som du finder på Mit PFA under Dokumenter.

På Mit PFA kan du bruge vores forsikringsguide og få idé om, om du er dækket godt nok.

Der er flere ting, der er afgørende for, om din dækning ved nedsat erhvervsevne er den helt rigtige. Fx spiller det ind, om du har børn, er gift, og hvor meget du tjener.
 
Log på Mit PFA 

image

Hvis du skal bruge forsikringen

Det første du skal gøre er at anmelde din skade til os – det kan du gøre online eller ved at ringe til os.

Vi kontakter dig, når vi har modtaget anmeldelsen.
 
Ring på 70 24 50 01 
 
Anmeld din skade online

Ekstra støtte, hvis du bliver syg eller ramt af en ulykke

Vi er klar til at hjælpe og støtte dig, så din helbredsmæssige tilstand hurtigst muligt forbedres. Vi ønsker selvfølgelig, at din livskvalitet bliver så god som muligt, og vi vil desuden hjælpe dig med at blive i dit nuværende arbejde eller komme helt eller delvist tilbage på arbejdsmarkedet, hvis det er muligt. Det kan kræve meget energi at være syg og samtidig navigere i de forskellige tilbud. Vi kan derfor støtte dig på flere forskellige måder, fx:

  • Støtte dig i din kontakt med det offentlige, bl.a. din kommune, så du kan være sikker på, at du får alle relevante tilbud om fx behandling og genoptræning
  • Henvise dig til offentlige tilbud og følge op på lægelige anbefalinger om behandling
  • Henvise dig til private tilbud
  • Koordinere behandlingstider i det private med det offentlige sundhedsvæsen, hvis du har PFA Helbredssikring. Koordineringen sikrer, at du får det mest hensigtsmæssige behandlingsforløb. Tjek, om du har PFA Helbredssikring på mitpfa.dk.

Når du har PFA Erhvervsevne, har du automatisk også PFA EarlyCare, som giver dig mulighed for hjælp fra første dag i din sygemelding. Læs mere om PFA EarlyCare her

Hvis du får løn under sygdom
Hvis du får løn fra din arbejdsgiver, mens du er syg, kan du som udgangspunkt ikke få udbetaling fra forsikringen. Vi kan dog vælge at udbetale forsikringen direkte til din arbejdsgiver i en periode, hvis det kan hjælpe dig med at blive fastholdt på din arbejdsplads.