PFA Helbredssikring

PFA Helbredssikring giver dig mulighed for behandling hos psykolog, kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør og zoneterapeut.

PFA Helbredssikring

På nuværende tidspunkt er det kun kommunalt-, regionalt-, stats- og evt. privatansatte medlemmer, der har PFA Helbredssikring. Er du bosiddende i Grønland - er du også omfattet.  Begrænsningen skyldes den pensionspolitik, som de offentlige arbejdsgivere i staten har formuleret, og hvad det i kraft af denne er muligt at bruge sin pensionsindbetaling til. Forbundet Kultur & Information og PFA arbejder på at ændre denne begrænsning. Du kan se, om du har en Helbredssikring og hvilke behandlinger, der er omfattet af forsikringen på Mit PFA.

   

Sådan bruger du din helbredssikring

Telefon1. Kontakt din læge
 

Du skal altid starte med at kontakte din egen læge for at få vurderet dine behandlingsbehov og eventuelt en henvisning eller anbefaling* til behandling. Det sikrer, at du kommer til den rigtige forundersøgelse og/eller får den rigtige behandling.

Oplever du symptomer på stress behøver, du ingen lægehenvisning, du skal blot kontakte PFA, så henviser vi dig til en erhvervsrettet psykolog med speciale i stress.

*en anbefaling har du fx brug for, hvis din læge vurderer, at du kunne have gavn af zoneterapi eller akupunktur – de to behandlingsformer kan læger nemlig ikke lave en traditionel henvisning til.

Bliv ringet op2. Ring til PFA Sundhedscenter på
70 24 50 01     

Når du har været hos din læge, skal du ringe til os for at få godkendt undersøgelsen og/eller behandlingen, som din læge har givet dig en henvisning eller anbefaling* til. Du får som regel godkendelse med det samme. Undersøgelse og behandling skal godkendes af PFA inden opstart. Du får desuden et brev med godkendelsen med posten eller i din e-Boks. Det gælder dog ikke psykologbehandling, hvor du bliver ringet op af psykologen for at aftale et tidspunkt.

Forsikring3. Kom i gang med undersøgelse og behandling

Vi anviser normalt til et behandlingssted inden for PFA's kvalitetssikrede netværk.

Vi afregner normalt direkte med behandlingsstedet, så du slipper for selv at skulle lægge penge ud.

Se hvad PFA Helbredssikring dækker

Se, hvad PFA Helbredssikring dækker

Din Helbredssikring omfatter:

- Psykolog (behovsbestemt)
- Kiropraktor og fysioterapeut (behovsbestemt)
- Akupunktur og zoneterapi (op til 12 behandlinger samlet)
- diætist (op til 12 behandlinger samlet)

Få hurtig hjælp ved symptomer på stress

Du har mulighed for at få hurtig hjælp, hvis du oplever symptomer på stress. Jo hurtigere du kommer i behandling, des større sandsynlighed er der for, at omfanget bliver begrænset. Du behøver derfor ingen lægehenvisning, du skal blot kontakte PFA, så henviser vi dig til en erhvervsrettet psykolog med speciale i stress.


PFA Helbredssikring til din partner

Du har mulighed for at tilkøbe en Helbredssikring til din ægtefælle eller samlever. Din partners helbredssikring betales én gang om året via Betalingsservice.