Forskellen mellem en ordning i markedsrente, PFA plus og gennemsnitsrente, PFA traditionel

PFA TRADITIONEL GENNEMSNITSRENTE PFA PLUS MARKEDSRENTE
Opsparing og investering
 • Dit afkast er baseret på en depotrente, som PFA fastsætter løbende. Det giver et stabilt afkast, der udjævner markedets udsving.
 • PFA forventer, at muligheden for et højt afkast er begrænset. Det skyldes dels skærpede kapitalkrav til pensionsbranchen og dels et historisk lavt renteniveau, som giver udsigt til fortsat lave depotrenter.
 • Du har ingen indflydelse på investeringen af din opsparing.
 • PFA investerer din pension forsigtigt for at skabe et stabilt afkast, der sikrer en mindsteudbetaling.
 • PFA bærer den investeringsmæssige risiko, da du har en mindsteudbetaling.
Opsparing og investering
 • Du får det afkast, som markedet giver. Det giver mulighed for et højere afkast, men du har også risiko for tab pga. negativt afkast. 
 • PFA forventer, at afkastet i markedsrente på sigt bliver højere end i gennemsnitsrente, fordi PFA har større investeringsfrihed i markedsrente.
 • Du har indflydelse på dine investeringer, og du får et individuelt afkast i forhold til dine valg og dit behov for tryghed
 • Du kan vælge mellem fire investeringsprofiler: A, B, C og D, hvor A har lavest risiko og D højest.
  I alle profiler nedsættes risikoen i takt med, at du nærmer dig pensionsalderen.
 • Du kan også vælge Du Investerer, hvor du selv kan vælge hvilke fonde, din opsparing skal investeres i.
 • Du bærer selv den investeringsmæssige risiko, da du ikke længere er sikret en mindsteudbetaling.
 • Du har mulighed for at tilknytte en udbetalingssikring på investeringsprofil A og B, som sikrer en bund under dine udbetalinger.
 • Du kan indbetale 5 procent af din indbetaling til PFA KundeKapital, som typisk giver et ekstra højt afkast, men også er forbundet med en større risiko.
Opsparingsform og udbetaling
 • Der indbetales løbende til ratepension og livspension, dog maks. 58.500 kr. til ratepension. Hvis du er offentlig ansat indbetales 70 procent til en livsvarig livspension og 30 procent til en 10 årig ratepension.
 • Du er sikret en mindsteudbetaling.
 • Udbetaling af din livsvarige livspension vil ikke ændre sig, selv om den gennemsnitlige levealder stiger.
Opsparingsform og udbetaling
 • Op til 58.500 kr. (2021) indbetales som udgangspunkt til en 10 årig ratepension. Eventuel overskydende indbetaling indbetales til livspension.
 • Udbetalingerne fastlægges en gang om året, og størrelsen afhænger af afkastet på markederne.
 • Udbetalingen af din livsvarige livspension vil ændre sig i takt med, at den forventede gennemsnitlige levealder ændrer sig. Hvis levetiden stiger mere end forventet, vil din livspension kunne falde.