Kavrtalsmeddelelse - Fortsat høj vækst i PFA

”PFA’s markante vækst i kundernes indbetalinger er fortsat i tredje kvartal. Indbetalingerne i årets ni måneder på 19,4 mia. kroner ligger 14 pct. over Q3 sidste år og allerede nu 1 mia. kroner højere end hele årets indbetalinger i 2011. Vi glæder os over, at kunderne viser PFA denne tillid, og vi vil anstrenge os til det yderste for at leve op til det,” siger koncernchef og CEO Henrik Heideby.

”2013 har været et godt investeringsår for kunderne med opsparing i PFA Plus. I de første ni måneder af året har kunderne fået betragtelige afkast og dermed stor tilvækst i pensionsopsparingen,” siger koncernchef og CEO Henrik Heideby.

Hovedregnskabspunkter fra kvartalet

  • Kundernes indbetalinger steg med 14 pct. til 19,4 mia. kr.
  • Indbetalingerne til markedsrente udgjorde over to tredjedele af de samlede indbetalinger
  • Kunder med markedsrente fik afkast på op til 13 pct. inkl. afkast af KundeKapital
  • Kunder i gennemsnitsrente fik en depotrente på 2,9 pct. p.a. inkl. afkast af KundeKapital
  • Kunderne får 20 pct. forrentning på Individuel KundeKapital i 2013
  • Omkostningsprocenten af indbetalinger faldt fra 4,0 pct. til 3,4 pct.
  • De samlede aktiver udgjorde 373 mia. kr.
  • PFA’s basiskapital udgjorde 23,5 mia. kr. mod 22,9 mia. kr. ved udgangen af 2012
  • PFA’s solvensdækning steg med 15 procentpoint til 225 pct.