Corporate Responsibility

PFA har ansvaret for mere end 1 million danskeres pensionsopsparinger og sundhedsforsikringer. Vi har derfor et særligt samfundsansvar og er bevidste om den rolle, PFA har som virksomhed, investor og arbejdsgiver, samt den ansvarlighed, vi ønsker at bidrage med som en del af samfundet. PFA’s politik for samfundsansvar danner rammen for vores prioriteter og arbejde med samfundsansvar og dertil kommer en treårig Corporate Responsibility (CR) strategi, der samler vores arbejde med samfundsansvar.

Politik for samfundsansvar

Politikken er baseret på internationalt anerkendte FN principper og konventioner, som har fokus på at respektere menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Herunder FN Global Compacts 10 principper, som PFA underskrev i 2009, de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, PRI og Paris-aftalen, der blev indgået under COP21.

Se PFA's politik for samfundsansvar

CR-strategi: Investering i et bæredygtigt samfund 2017-2020

CR-strategien ’Investering i et bæredygtigt samfund 2017-2020’ bygger videre på PFA’s politik og eksisterende arbejde med samfundsansvar. Strategien sætter en klar retning for vores fremtidige arbejde, samler nye og eksisterende indsatser og sætter ambitioner og mål for, hvordan vi kan bidrage til at skabe et bæredygtigt samfund. Strategien er prioriteret i forhold til de områder, hvor PFA’s forretning kan have størst mulig effekt, og naturligt har den største påvirkning af samfundet. Derudover prioriterer strategien de FN verdensmål, som vi har valgt at fokusere på. I 2018 har vores arbejde med samfundsansvar taget afsæt i at realisere strategiens 15 konkrete indsatser.

Læs om arbejdet med CR-strategiens 15 indsatser for 2018 i PFA’s CR-rapport

Læs om de internationale principper

FN Global Compact
PFA har forpligtet sig til at gøre UN Global Compacts ti principper til en del af virksomhedens forretningsaktiviteter og til årligt at rapportere til Global Compacts sekretariat om indsatsen.

De ti principper i FN Global Compact

Menneskerettigheder

1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

Arbejdstagerrettigheder
3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold

Miljø
7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

Korruptionsbekæmpelse
10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Principles for Responsible Investment (PRI):

PFA er medlem af PRI, og har dermes forpligtet sig til at implementere de seks FN understøttede principper for ansvarlige investeringer.

1. Investoren vil indarbejde miljø, sociale forhold samt aktivt ejerskab i investeringsanalysen og beslutningsprocessen
2. Investoren vil være aktive ejere og indarbejde miljø og sociale forhold i vores politikker vedr. ejerskab og i den praktiske håndtering af investeringerne
3. Investoren vil søge at opnå åbenhed om miljø, sociale forhold og aktivt ejerskab fra de enheder, vi investerer i
4. Investoren vil fremme accept og implementering af principperne inden for den finansielle industri
5. Investoren vil samarbejde med henblik på at øge effektiviteten i implementeringen af principperne
6. Investoren vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt omkring implementeringen af principperne