Et sundere arbejdsliv

Nu og i fremtiden

I PFA ser vi det som noget helt naturligt at tage del i danskernes sundhed. Siden vi blev stiftet i 1917, har vi været drevet af at sikre, at danskerne har frihed til at leve det liv, de ønsker. For at leve op til det formål skal vi udover at levere økonomisk tryghed også bidrage til at skabe et sundt livsgrundlag for dem i alle livets faser.


Det gør vi blandt andet ved at sætte vores erfaringer med forebyggelse og sundhed på arbejdspladsen i spil ud mod samfundet. Vi har fx indgået et strategisk partnerskab med SUND Hub, som er et innovativt iværksættermiljø under Det Sundhedsfaglige Fakultet på Københavns Universitet. Her rådgiver vi iværksættere og bidrager til udviklingen af nye løsninger på sundhedsområdet, der kan smitte positivt af på arbejdslivet. Herunder løsninger, som kan medvirke til at forebygge, forkorte og nedbringe langvarigt sygefravær.

Vi engagerer os også i samfundsdebatten, hvor vi deler indsigter fra vores egne data og løfter udfordringer, der har relevans for såvel kunder som pensionsbranchen og samfundet som helhed.

    
 

FN’s Verdensmål

Vi ønsker at være med til at skubbe samfundet i en mere bæredygtig retning. Med vores fokus på at udvikle sundhedsløsninger bidrager vi til FN’s Verdensmål 3, Sundhed og trivsel og mål 17, Partnerskaber for handling.