Omkostninger og priser

PFA er blandt markedets billigste til at administrere pensionsordninger, og vi har nogle af de laveste omkostninger og priser. Og vi har fuld åbenhed og gennemsigtighed om de omkostninger, som kunderne betaler for at have deres pensionsopsparing hos os.

Dine omkostninger på Mit PFA 

Der findes forskellige typer af omkostninger i forbindelse med pensionsordninger. Som kunde kan du altid se på Mit PFA, hvad det koster at have din ordning. Her finder du en liste med priser på forsikring og omkostninger ved service og rådgivning m.m. samt en opsparingsoversigt, hvor du kan følge med i, hvad du løbende betaler i direkte omkostninger. Du kan også se dine samlede årlige omkostninger i kroner og procent (ÅOK og ÅOP).

 

Omkostninger i PFA Plus 2022

I PFA Plus er der direkte og indirekte omkostninger. 

Se omkostninger i PFA Plus

Direkte omkostninger
Direkte omkostninger er administrationsomkostninger, som bl.a. dækker service og rådgivning. De bliver løbende trukket af dine indbetalinger.

Omkostning ved indbetalingsfri ordning
Årlige omkostninger er 804 kr.

Omkostning ved ordning under udbetaling
Årlige omkostninger er 804 kr.

Udbetaling af kapitalpension, hvis den udbetales på en gang, 0 kr.

Udbetaling af kapitalpension, hvis den udbetales over flere gange, 0 kr.

Engangsomkostninger
Nogle ændringer af pensionsordninger falder ikke under de løbende direkte omkostninger, og du skal derfor betale dem enkeltvist.

Omkostning ved overførsel til anden leverandør, 1.895 kr., der kan i særlige tilfælde også være et kursværn. Omkostning ved udbetaling af opsparing før tid (ophævelse), 1.895 kr., der betales også en afgift til staten på 60 %.

Omkostning ved specialrådgivning i særlige tilfælde, 1.000 kr.

Omkostning ved skift af investeringsprofil
Skift af investeringsprofil i PFA Investerer, investeringsfordeling i PFA Valgfri, tilsigtet andel i PFA Klima Plus eller flytning af opsparing mellem koncepter er gratis op til tre gange inden for samme kalendermåned. Ved flere end tre af de nævnte ændringer/flytninger inden for samme kalendermåned koster det 0,5 pct. af den opsparing, der bliver omlagt ved enhver sådan ændring/flytning. En samtidig ændring af investeringsprofil og ændring af tilsigtet andel i PFA Klima Plus eller en samtidig ændring af investeringsfordelingen i PFA Valgfri og ændring af tilsigtet andel i PFA Klima Plus betragtes i denne sammenhæng som én ændring, dvs. der betales ikke dobbelt pris.
Den samlede omkostning for disse ændringer fratrækkes opsparingen umiddelbart efter førstkommende månedsskifte.

Der er ingen omkostninger ved engangsindbetalinger, som bliver overført fra en anden pensionsleverandør, hvis det sker indenfor jobskifteaftalen, eller hvis der er aftalt indbetaling som led i en pensionsaftale. 

Indirekte omkostninger
Indirekte omkostninger er omkostninger som afholdes direkte af de fonde, opsparingen er investeret i – både i PFA Investerer, PFA Valgfri og Du Investerer. Disse omkostninger bliver trukket fra afkastet og de fremgår ikke af pensionsoversigten på Mit PFA. Omkostningerne dækker, udover fondsforvalternes administrationsomkostninger, også over de løbende handelsomkostninger. Samlet set kaldes disse omkostninger investeringsomkostninger.

Investeringsomkostningerne i investeringsprofilerne i PFA Investerer afhænger af, hvilken investeringsprofil, du har valgt, og hvor mange år du har til pensionering.

I skemaet kan du se de forventede omkostninger for de fire investeringsprofiler A – D med henholdsvis 30, 15, 5 og 0 år til pensionering. 

År til pensionering Investeringsprofil Forventede investeringsomkostninger
 PFA Plus  PFA Klima Plus
30 år Profil A 0,72 % 0,72 % 
30 år Profil B 0,81 % 0,81 % 
30 år Profil C 0,89 % 0,89 % 
30 år Profil D 0,97 % 0,97 % 
15 år Profil A 0,72 % 0,72 % 
15 år Profil B 0,81 % 0,81 % 
15 år Profil C 0,89 % 0,89 % 
15 år Profil D 0,97 % 0,97 % 
5 år  Profil A  0,69 % 0,69 % 
5 år Profil B 0,73 % 0,73 % 
5 år  Profil C 0,77 %  0,77 % 
5 år Profil D 0,80 % 0,80 % 
0 år  Profil A  0,67 %  0,67 % 
0 år  Profil B 0,71 % 0,71 % 
0 år Profil C 0,74 %  0,74 % 
0 år Profil D  0,77 % 0,77 % 
Opdateret 20. december 2021    
Læs mere om indirekte omkostninger for investeringsprofilerne i PFA 

 
Investeringsomkostningerne i PFA Valgfri afhænger af, hvilken allokering mellem Fondene PFA Høj Risiko og PFA Lav Risiko, du har valgt. I skemaet kan de se forventede årlige omkostninger i Procent (ÅOP) for Fondene PFA Høj Risiko og PFA Lav Risiko, samt 5 eksempler på allokeringer med hhv. 100 %, 75 %, 50 %, 25 % og 0 % i PFA Høj Risiko.

PFA Valgfri FORVENTEDE INVESTERINGSOMKOSTNINGER
PFA Plus  PFA Klima Plus
Høj 0,97 % 0,97 % 
Lav 0,64 % 0,64 % 
100 % Høj 0,97 % 0,97 % 
75 % Høj og 25 % Lav 0,89 % 0,89 % 
50 % Høj og 50 % Lav 0,81 % 0,81 % 
25 % Høj og 75 % Lav 0,72 % 0,72 % 
100 % Lav  0,64 %  0,64 % 
Opdateret 20. december 2021   
Se investeringsomkostningerne for PFA Valgfri 

  
Investeringsomkostningerne i Du Investerer afhænger desuden af, hvilke investeringsvalg du træffer. Når du investerer dine indbetalinger, vælger nye fonde eller ændrer fordelingen af din opsparing mellem fondene, bliver der trukket kurstillæg og fradrag.

Se indirekte omkostninger samt spread for fondene i Du Investerer

Generelt om omkostninger
Satserne kan ændres fra førstkommende månedsskifte.
For mæglerbetjente ordninger gælder særlige regler.

Omkostninger i gennemsnitsrente 2022

I traditionel pension med gennemsnitsrente er der direkte og indirekte omkostninger.  

Se omkostninger i gennemsnitsrente

Det fremgår af Mit PFA, hvad det koster at have en ordning, og det er muligt at se de direkte og indirekte omkostninger. Vi viser også de samlede årlige omkostninger i kroner og procent (ÅOK og ÅOP).

Direkte omkostninger
Direkte omkostninger er administrationsomkostninger, som bl.a. dækker service og rådgivning. De bliver løbende trukket af dine indbetalinger.

Direkte omkostninger ved indbetaling til typiske firmapensionsordninger efter fradrag til arbejdsmarkedsbidrag (pensionsordning med forsikringer og/eller indbetalingssikring (præmiefritagelse)).

Satser pr. 1. januar 2022
af årlige indbetalinger op til 63.000 kr. 1,5 - 4 %
af årlige indbetalinger mellem 63.000 kr. og 316.000 kr. 1,5 - 4 %
af årlige indbetalinger mellem 316.000 og 2.020.000 kr. 1,5 - 2 %
af årlige indbetalinger over 2.020.000 kr. 0 %

Direkte omkostninger ved indbetaling til individuelt oprettede pensionsordninger efter fradrag til arbejdsmarkedsbidrag (pensionsordning med forsikringer og/eller indbetalingssikring (præmiefritagelse)).

Satser pr. 1. januar 2022
af årlige indbetalinger op til 63.000 kr. 6 %
af årlige indbetalinger mellem 63.000 kr. og 316.000 kr. 4 %
af årlige indbetalinger mellem 315.000 og 2.020.000 kr. 2 %
af årlige indbetalinger over 2.020.000 kr. 0 %
af engangsindbetalinger op til 316.000 kr. 4 %
af engangsindbetalinger mellem 316.000 og 2.020.000 kr. 2 % 
af engangsindbetalinger over 2.020.000 kr. 0 %

Minimumsomkostninger er 67 kr. pr. måned.

For mindre indbetalinger (under 11.500 årligt) og mindre engangsindbetalinger (under 9.000 kr. på bestående ordninger og under 36.000 kr. på nye ordninger) kan der være et tillæg udover de anførte satser.

Grænserne for engangsindbetalinger på 316.000 kr. og 2.020.000 kr. bliver reduceret med de årlige indbetalinger.

Der er dog ingen omkostninger ved engangsindbetalinger, som bliver overført fra en anden pensionsleverandør, hvis det sker indenfor jobskifteaftalen, eller hvis der er aftalt indbetaling som led i en pensionsaftale.

Omkostning ved indbetalingsfri ordning (fripolice)
Månedlige omkostninger, 67 kr.

Omkostning ved udbetaling
Omkostninger ved løbende pensionsudbetalinger er 2 % af udbetalingen, minimum 34 kr. og maksimalt 67 kr. pr. måned.
  • Udbetaling af kapitalpension, hvis den udbetales på en gang, 0 kr.
  • Udbetaling af kapitalpension, hvis den udbetales over flere gange, 0 kr.
Engangsomkostninger
Nogle ændringer af pensionsordninger falder ikke under de løbende direkte omkostninger, og du skal derfor betale dem enkeltvist.
  • Omkostning ved overførsel til anden leverandør, 1.895 kr., der kan i særlige tilfælde også være et kursværn.
  • Omkostning ved udbetaling af opsparing før tid (tilbagekøb), 1.895 kr., der betales også en afgift til staten på 60 %.
  • Omkostning ved særligt omkostningskrævende beregninger, 1.895 kr.

Indirekte omkostninger
Indirekte omkostninger er bl.a. investeringsomkostninger, som du betaler via investeringsafkastet.

Generelt om omkostninger
Satserne kan ændres fra førstkommende månedsskifte.
For mæglerbetjente ordninger gælder særlige regler.

Fuld åbenhed og gennemsigtighed

I PFA er der fuld åbenhed og gennemsigtighed om de omkostninger kunderne betaler for at have deres pensionsopsparing hos os. Her kan du læse om de initiativer, vi har foretaget for at opnå fuld åbenhed og gennemsigtighed på området.

Fuld åbenhed og gennemsigtighed

Den enkelte kunde i PFA har siden 2008 kunnet se alle sine omkostninger i sin Årsoversigt i form af ÅOK og ÅOP. Fra og med 2011 er metoden beskrevet i detaljer og offentliggjort i PFA’s metodebeskrivelse. Den eksterne revision har erklæret sig om, at den udarbejdede metodebeskrivelse er fulgt.

Læs metodebeskrivelsen (PDF)

Omkostninger opgøres på samme måde i alle selskaber efter princippet om, at alt skal tælles med - uanset hvad omkostninger kaldes, og uanset hvor omkostningerne befinder sig. En moderne pensionsordning indeholder både opsparing, forsikringsdækninger og rådgivning, og med fuld åbenhed om omkostninger kan den enkelte kunde dermed vælge det mest konkurrencedygtige tilbud på markedet.

Omkostninger opgøres pr. kunde pr. ordning i form af to simple nøgletal:

ÅOK (Årlige Omkostninger i Kroner)
ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent)

Kunden kan altså direkte se sine omkostninger som et letforståeligt kronebeløb og kan til sammenligning se omkostningsniveauet i forhold til opsparingens størrelse.

ÅOK er prisen for pensionsopsparing
For en kunde er ÅOK udtryk for omkostningerne forbundet med at spare op i et pensionsselskab og kan dermed beskrives som en pris for opsparing. ÅOK omfatter alle traditionelle omkostninger som husleje, administration og IT, og derudover betaling til basiskapitalen og alle omkostninger forbundet med investering. Uanset om omkostningerne afholdes af PFA eller eksternt.

Man skal dog huske på, at prisen ikke er det eneste, der er vigtigt, når man vælger pensionsordning. Man skal se på den samlede værdiskabelse i form af afkast, rådgivning og service.

Omkostninger kendes – når året er gået
Kunderne ser deres ÅOK og ÅOP ved at logge på ”Mit PFA” eller ved at modtage en årsoversigt pr. post. De faktiske omkostninger i gennemsnitsrente for 2020 opgøres efter færdiggørelsen af PFA’s årsregnskab og oplyses derefter til kunderne i foråret 2021. Markedsrentekunderne i PFA Plus kan se deres omkostninger dagligt og deres ÅOP umiddelbart efter årsskiftet.

Omkostningsmåler giver konkurrence
For at nye firmakunder kan træffe en kvalificeret beslutning inden valg af pensionsleverandør har PFA som de øvrige pensionsselskaber en omkostningsmåler på hjemmesiden.

Prøv omkostningsmåleren

Omkostningsmåleren anvender overordnet set samme metode som gælder i Årsoversigten, og den giver en prognose for omkostningsniveauet i 2021 og frem. Den er dermed velegnet til at sammenligne prisniveauer på tværs af selskaber. Herefter kan en privat kunde eller en firmakunde indhente et konkret tilbud med præcise priser.

Denne åbenhed om omkostninger giver ligeledes mulighed for at sammenligne opsparing på tværs af investeringsmiljøer. Med kendskab til ÅOP for en pensionsordning – henholdsvis ÅOP for investering af frie midler, får kunderne et nyt redskab til at træffe beslutninger med.

Ny indsigt i investeringsomkostninger
Omkostninger på investeringsområdet har traditionelt været et lukket land, hvor investors fokus har været på nettoafkast, og dermed på de penge som investor konkret har fået i hånden. Det har været et pionerarbejde på investeringsområdet at opdele dette nettoafkast i et bruttoafkast og tilhørende omkostninger. Information som mange eksterne fonde slet ikke stiller til rådighed.

Det er vigtigt at slå fast, at alle investeringsomkostninger hele tiden har været fratrukket i afkastet. Så når investeringsomkostninger synliggøres, betyder det faktisk, at afkastet før fradrag af investeringsomkostninger bliver tilsvarende højere. Den enkelte kunde får således fortsat det samme afkast som tidligere.

Det betyder, at pensionssektoren har synliggjort de reelle omkostninger ved at investere. Det betyder paradoksalt nok, at bruttoafkastet er blevet tilsvarende højere! Øget transparens og indsigt på dette område er i sidste ende i investors interesse og dermed en fordel for pensionskunderne.

Gør pension nemmere at forstå!
Kundernes omkostninger er opgjort uhyre simpelt med nøgletallene ÅOK og ÅOP. Den bagvedliggende beregning er naturligvis kompleks og vil næppe være hyggelæsning for mange kunder, uanset at den er frit tilgængelig og fuldt beskrevet i PFA’s metodebeskrivelse.

Læs metodebeskrivelsen (PDF)

Formålet med simple nøgletal er naturligvis at gøre dem konkrete og brugbare. Når pensionssektoren af de fleste opfattes som kompliceret skyldes det oftest ikke mangel på information, men derimod for megen information.

PFA har fokus på, at pension skal være enklere og nemmere at forstå, og vi mener, at nøglen i høj grad er at forenkle og lagdele informationen, så den bliver relevant for den enkelte kunde og bruger. Dermed er den fulde detaljerede information naturligvis frit tilgængelig for den detaljeorienterede på vores hjemmeside og ”Mit PFA”.

Markedsrente – PFA Plus – og omkostninger
PFA’s moderne pensionsprodukt hedder PFA Plus og er et såkaldt livscyklusprodukt, hvor hver kundes depot er investeret efter alder og valg af risikoprofil. Der er ingen fælles reserver. Alle kunder får netop årets fulde afkast og depotet er opsparingens fulde værdi, hverken mere eller mindre.

Som det fremgår nedenfor er de samlede omkostninger i 2020 i markedsrente lavere end i gennemsnitsrente, da der her betales risikoforrentning pga. ydelsesgarantien i gennemsnitsrente.

Administrationsomkostningerne er højest for markedsrente, idet det er en yngre bestand sammenlignet med gennemsnitsrente. Da præmieindbetalingerne, hvoraf administrationsomkostningerne primært betales, udgør en større andel i forhold til opsparingen, bliver omkostningen også størst målt i forhold til opsparingen.

De fleste omkostninger knytter sig dog til investering. Her er markedsrente dyrere end gennemsnitsrente, da der er plads til flest risikoaktiver i markedsrente, og disse samtidigt har de højeste investeringsomkostninger.

Årlige omkostninger i procent for 2020
Skemaet nedenfor viser ÅOP i PFA opdelt på gennemsnitsrente og markedsrente.

Årlige omkostninger i procent Gennemsnitsrente Markedsrente Sum
Administrations- og erhvervelsesomkostninger 0,27 % 0,29 % 0,28 %
Investeringsomkostninger 0,49 % 0,68 % 0,60 %
Risikoforrentning 0,33 % 0,00 % 0,13 %
Standard-ÅOP 1,10 % 0,97 % 1,02 %

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP

Herunder kan du læse vores metodebeskrivelser for ÅOK og ÅOP fra PFA Pension. 

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP