Juli 2020

Genåbning peger på kort recession

Gradvise genåbninger og pengepolitiske redningspakker har de senere måneder givet medvind på markederne og øget troen på, at den økonomiske nedtur bliver kortvarig. Der er dog stadig stor usikkerhed om realøkonomiens beskaffenhed, ligesom smittespredningen især i USA befinder sig på et højt niveau. I PFA har vi den seneste måned taget lidt ekstra risiko ind, men går stadig forsigtigt frem.

Læs mere om udviklingen i denne udgave af PFA Indsigt, som byder på følgende emner:

  • Markedskommentar af PFA’s seniorstrateg Rasmus Pilegaard om udviklingen på finansmarkederne og PFA’s perspektiv på den kommende tid.
  • Afkastkommentar om udviklingen i PFA Plus i årets første seks måneder.
  • Temaartikel med PFA’s koncerninvesteringsdirektør, Kasper. A Lorenzen, om PFA’s den nye opsparingsløsning, PFA Klima Plus, og PFA’s arbejde med klimaansvar.

Afkast 1. halvår 2020

Fremgangen på finansmarkederne har også smittet af på pensionsafkast i PFA. Hør mere i filmen med PFA’s koncerninvesteringsdirektør i PFA, Kasper A. Lorenzen, som samtidig glæder sig over, at PFA  i juni måned kunne introducere sine kunder for en ny ekstra klimavenlig opsparingsløsning, PFA Klima Plus.