Oktober 2022

Sorte skyer i investeringshorisonten

Aktie- og obligationskurser tog et nyt dyk i september, da fortsat energikrise, krig og inflation har skubbet os tættere på en global recession og samtidig indskrænket det penge- og finanspolitiske råderum. Vi har derfor forberedt vores porteføljer, så de er bedst muligt rustet til udfordringerne.

Læs mere om markedsudviklingen og afkastet i denne udgave af PFA Indsigt.

Afkast i PFA Pension – 3. kvartal 2022

De første ni måneder af 2022 har været præget af historisk store fald på finansmarkederne som følge af krig i Ukraine, energikrise, tårnhøj inflation og stigende renter. Det har ramt afkastet hårdt, selvom PFA’s risikostyring og brede portefølje af unoterede investeringer har været med til at afbøde de værste fald. 

Hør mere i filmen med PFA’s koncerninvesteringsdirektør, Kasper A. Lorenzen, som også kigger frem mod resten af året.