Kort om PFA

PFA er et pensionsselskab, men vi er meget mere end det. Udover pension og forsikring tilbyder vi i dag også opsparing for privatkunder og en række løsninger inden for blandt andet sundhed og boliger. Vi er ejet af vores kunder, og vi blev stiftet i 1917 for at sikre danskerne frihed til at leve det liv, de ønsker. Det er derfor en del af vores DNA at bidrage til en positiv samfundsudvikling. I dag har vi mere end 1,2 millioner kunder, og vi arbejder hårdt hver eneste dag for at leve op til vores kundeløfte: Mere til dig.

De fire grundsten i PFA’s værdiskabelse

 

PFA’s forretningsmodel er baseret på fire grundsten, der sammen danner grundlag for PFA’s værdiskabelse og sikrer kunderne størst muligt udbytte af deres pensionspenge.

image

PFA har PFA KundeKapital

PFA Pension har en unik overskuds- og risikodeling, der gør det muligt at sende overskud tilbage til kunderne. Det sker ved hjælp af PFA KundeKapital. 5 % af indbetalinger til opsparing går til en kundes KundeKapital. Der er mulighed for en høj forrentning af KundeKapital.  KundeKapital skal dække, hvis PFA Pension kommer ud for tab, og KundeKapital kan derfor blive mindre og i yderste konsekvens tabes helt. Kunder kan fravælge KundeKapital, men allerede opsparet KundeKapital kan ikke omdannes til almindelig opsparing.  

image

PFA er uafhængig

Fordi PFA er et uafhængigt pensionsselskab, kan vi sætte kundernes interesse i højsædet. Det gælder både, når vi deler det økonomiske overskud via KundeKapital, og når vi rådgiver kunderne om mulighederne på deres pensionsordning. Endelig giver uafhængigheden også PFA investeringsfrihed, så vi kan skabe gode investeringsafkast. Vi er fx det eneste pensionsselskab, der har skabt et positivt investeringsafkast hvert eneste år siden 2001.

image

PFA har stordriftsfordele

PFA er Danmarks største kommercielle pensionsselskab med over 500 mia. kr. under forvaltning og mere end ca. 1,2 mio. pensionskunder. Størrelsen betyder, at vi kan tilbyde lave omkostninger, fordi vi har mange kunder til at dele udgifterne. PFA’s størrelse giver os også adgang til attraktive investeringer og ikke mindst mulighed for at tiltrække nogle af landets dygtigste investeringseksperter.

image

PFA er markedsorienteret

PFA’s forretningsmodel er udviklet til at klare sig i et konkurrencepræget marked, hvor succes måles på evnen til at skabe de bedste investeringsafkast, produkter og services til kunderne. Konstant orientering mod markedet og løbende dialog med vores kunder sikrer, at PFA løbende kan tilbyde de bedst mulige pensionsprodukter og serviceløsninger.

 

 

PFA-koncernen i tal (2017)

 • 34,1 mia. kroner i indbetalinger
 • 21,3 mia. kroner i udbetalinger
 • 399 mio. kroner er årets resultat før skat
 • 247 mio. kroner er årets resultat efter skat
 • 7,7 mia. kroner i egenkapital
 • 31,4 mia. kroner i KundeKapital
 • 37,5 mia. kroner i kapitalgrundlag for PFA Pension
 • 23,8 mia. kroner i kapitalgrundlag for PFA Holding
 • 215 pct. i solvensdækning for PFA Pension (Solvens II)
 • 134 pct. i solvensdækning for PFA Holding (Solvens II)
 • 596 mia. kroner i balance
 • Ca. 1,2 mio. kunder
 • 1.296 medarbejdere