Kort om PFA

PFA Pension blev i 1917 dannet af en række arbejdsgiverorganisationer som et uafhængigt selskab med det ene formål at sikre medarbejdere og familier en tryg økonomisk fremtid. Det førte til dannelsen af Pensionsforsikringsanstalten, Aktieselskab, som PFA oprindeligt hed. I dag er PFA vokset til at have ca. 1,2 mio. kunder i alt fra en lang række af Danmarks største virksomheder og organisationer. Men pejlemærket er stadig det samme. Det handler om at skabe størst mulig værdi til kunderne.

De fire grundsten i PFA’s værdiskabelse

 

PFA’s forretningsmodel er baseret på fire grundsten, der sammen danner grundlag for PFA’s værdiskabelse og sikrer kunderne størst muligt udbytte af deres pensionspenge.

image

PFA har PFA KundeKapital

PFA har en unik overskudsdeling, der sender mest mulig værdi videre til kunderne. Det sker ved hjælp af PFA KundeKapital, som giver kunderne en ekstra høj forrentning på 5 % af deres indbetaling til pension. Overskudsdelingen fungerer samtidig som en risikodeling, da KundeKapital indgår i den økonomiske buffer, som skal dække, hvis PFA kommer ud for tab.

image

PFA er uafhængig

Fordi PFA er et uafhængigt pensionsselskab, kan vi sætte kundernes interesse i højsædet. Det gælder både, når vi deler det økonomiske overskud via KundeKapital, og når vi rådgiver kunderne om mulighederne på deres pensionsordning. Endelig giver uafhængigheden også PFA investeringsfrihed, så vi kan skabe gode investeringsafkast. Vi er fx det eneste pensionsselskab, der har skabt et positivt investeringsafkast hvert eneste år siden 2001.

image

PFA har stordriftsfordele

PFA er Danmarks største kommercielle pensionsselskab med over 500 mia. kr. under forvaltning og mere end ca. 1,2 mio. pensionskunder. Størrelsen betyder, at vi kan tilbyde lave omkostninger, fordi vi har mange kunder til at dele udgifterne. PFA’s størrelse giver os også adgang til attraktive investeringer og ikke mindst mulighed for at tiltrække nogle af landets dygtigste investeringseksperter.

image

PFA er markedsorienteret

PFA’s forretningsmodel er udviklet til at klare sig i et konkurrencepræget marked, hvor succes måles på evnen til at skabe de bedste investeringsafkast, produkter og services til kunderne. Konstant orientering mod markedet og løbende dialog med vores kunder sikrer, at PFA løbende kan tilbyde de bedst mulige pensionsprodukter og serviceløsninger.

 

 

PFA-koncernen i tal (2016)

 • 31,8 mia. kroner i indbetalinger
 • 17,2 mia. kroner i udbetalinger
 • 372 mio. kroner er årets resultat før skat
 • 219 mio. kroner er årets resultat efter skat
 • 6,9 mia. kroner i egenkapital
 • 28,8 mia. kroner i KundeKapital
 • 33,5 mia. kroner i kapitalgrundlag for PFA Pension
 • 16,5 mia. kroner i kapitalgrundlag for PFA Holding
 • 285 pct. i solvensdækning for PFA Pension (Solvens II)
 • 137 pct. i solvensdækning for PFA Holding (Solvens II)
 • 607 mia. kroner i balance
 • Ca. 1,2 mio. kunder
 • 1.276 medarbejdere