Kort om PFA

PFA er et pensionsselskab, men vi er meget mere end det. Vi er til for vores kunder, og vores ambition er at skabe en bæredygtig nutid for det gode liv i fremtiden. Det er derfor en del af vores DNA at tage samfundsansvar, så vi udover at skabe værdi til vores kunder også bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling. I dag har vi mere end 1,3 millioner kunder og 6.000 virksomheds- og organisationskunder.

5 gode grunde til at vælge PFA

1. Vi deler overskuddet med dig
Vi er et uafhængigt selskab, som blev stiftet i 1917 af arbejdsmarkedets parter for at skabe mobilitet på det danske arbejdsmarked og sikre pension til dem, som ikke længere kan arbejde.
Kernen i vores forretningsmodel er et økonomisk fællesskab med vores kunder, hvor langt hovedparten af den værdi, vi skaber, går tilbage til kunderne. Det sker gennem KundeKapital, som er PFA Pensions model for overskuds- og risikodeling.

2. Du får en kvalificeret anbefaling
Som kundeejet selskab tager vi ansvar for, at du som kunde får den løsning, der passer til dig. Det gør vi ved at forpligte os til altid at omsætte vores viden og erfaring til at give dig en kvalificeret anbefaling.

Det gælder uanset, om vi møder dig til et rådgivningsmøde, over telefonen eller via vores digitale kanaler.

3. Dine penge bliver koblet på en stærk investeringsmotor
Med over 600 mia. kr. i kundemidler er vi det største kommercielle pensionsselskab i Danmark – og blandt de største pensionsselskaber i Europa. Størrelsen giver os adgang til dygtige investeringskompetencer og attraktive investeringsmuligheder. Vi holder også dine omkostningerne nede, da vi kan fordele dem på mange hoveder, og vi ikke har ejere, vi skal skabe overskud til. Et godt afkast og ansvarlighed er i stigende grad hinandens forudsætninger – især på lang sigt. Derfor har vi fokus på, at din opsparing investeres ansvarligt og bidrager til en bæredygtig og positiv samfundsudvikling. Ønsker du, at din opsparing investeres endnu mere klimavenligt, kan du placere den i PFA Klima Plus.

4. Vi arbejder for din sundhed og livskvalitet
Vores forpligtelser over for vores kunder rækker ud over det økonomiske. Vi har over årene opbygget massiv erfaring og kompetencer inden for sundhedsområdet, som vi stiller til rådighed for vores kunder, og i samfundsdebatten. I vores strategi for sundhed på arbejdspladsen har vi fokus på forebyggelse samt den tidlige indsats med bl.a. proaktiv kontakt til medarbejdere, som er blevet helt eller delvist sygemeldte. Vi kan se, at vores løsninger betyder kortere sygdomsforløb –til gavn for både den enkelte, virksomheden og samfundet generelt.

5. En bæredygtig nutid for det gode liv i fremtiden
PFA arbejder med samfundsansvar og bæredygtighed inden for investeringer, arbejdslivet og seniorlivet. Vi lægger vægt på fleksibilitet og valgfrihed – både når det gælder investering af opsparing, tilrettelæggelse af arbejdslivet og planlægning af seniorlivet. Men det er ikke bare, når du som kunde er på arbejdsmarkedet, at vi går op i din livskvalitet. Det gør vi også, når du går på pension. Derfor tilbyder vi blandt andet sundhedsforsikringer og boliger til seniorer, der er kunder i PFA Pension.

PFA-koncernen i tal (2022)

 • 46,2 mia. kr. i indbetalinger
 • 32,4 mia. kr. i udbetalinger
 • -128 mio. kr. i årets resultat før skat ekskl. minoritetsinteressernes andel
 • -371 mio. kr. i årets resultat efter skat
 • 5,9 mia. kr. i egenkapital
 • 30,5 mia. kr. i PFA KundeKapital
 • 44,0 mia. kr. i kapitalgrundlag for PFA Pension
 • 36,4 mia. kr. i kapitalgrundlag for PFA Holding
 • 208 pct.  i solvensdækning for PFA Pension (II)
 • 170 pct. i solvensdækning for PFA Holding (II)
 • 736 mia. kr. i balancesum
 • Ca. 1,3 mio. kunder
 • 1587 medarbejdere, heraf 49 pct. kvinder
 • 442 tons CO2 udledt i PFA (Scope 1)
 • 41 tons CO2 udledt i PFA (Scope 2)
 • 6 tons CO2e pr. mio. kr. investeret i børsnoterede aktier i CO2e-aftryk
 • 22 pct. lavere CO2-aftryk fra aktieporteføljen i alle aktier ift. verdensindekset
 • 75 pct. lavere CO2-aftryk fra aktieporteføljen i PFA Klima Plus ift. verdensindekset
 • 17.649 gigajoule i energiforbrug
 • 59 pct. i vedvarende energi