Ledelse

Koncernledelsen i PFA består af Group CEO Allan Polack, koncernfinansdirektør Anders Damgaard, koncerndirektør og COO Jon Johnsen, koncerndirektør Mads Kaagaard og Group CIO Kasper Ahrndt Lorenzen

Group CEO – Allan Polack


Allan Polack tiltrådte som Group CEO d. 1. april 2015. Allan Polack kom til PFA fra en stilling som CEO for Nordea Asset Management, hvor han siden sin tiltræden i 2007 var med til at fordoble formuen under forvaltning fra ca. 600 mia. kr. til ca. 1.200 mia. kr. Tidligere har Allan Polack haft flere ledende stillinger i Nordea koncernen, herunder direktør for Nordea Liv og Pension fra 2002 til 2007.

Allan Polack er medlem af bestyrelsen for La Banque Postale Asset Management, Axcelfuture, FIH Holding A/S, Forsikring & Pension, PFA Asset Management, PFA Ejendomme, PFA Kapitalforening og PFA Brug Livet Fonden.

Allan Polack er cand.merc. i økonomi og business administration fra Copenhagen Business School, og har en AMP (Advanced Management Programme) fra INSEAD.                 

Koncernfinansdirektør og CFO – Anders Damgaard

Anders Damgaard er koncernfinansdirektør med ansvar for Finance & Koncernfunktioner.

Anders Damgaard kom til PFA d. 1. december 2014 fra en stilling som vicedirektør og Global Head of Corporate and Institutional Banking i Danske Bank. Før sin ansættelse i Danske Bank var Anders Damgaard adjunkt i Finansiering på Odense Universitet.

Anders Damgaard er bestyrelsesmedlem i Danmarks Skibskredit A/S, Blue Equity Management A/S, PFA Asset Management, PFA Ejendomme og PFA Kapitalforening

Anders Damgaard er cand.scient.oecon fra Aarhus Universitet og har derudover en Ph.D. grad i Finansiering.

                 

Koncerndirektør og COO – Jon Johnsen

Jon Johnsen er koncerndirektør og COO med ansvaret for Kunder & Services.

Jon Johnsen kom til PFA den 1. september 2009 fra en stilling som teknik- og driftsdirektør i KMD A/S, hvor han siden 2003 var en del af direktionen. Før sin ansættelse i KMD var Jon Johnsen management konsulent i PricewaterhouseCoopers.

Jon Johnsen er formand for PFA Bank og medlem af bestyrelsen i Letpension A/S, Ringkjøbing Landbobank og Forsikringsakademiet.

Jon Johnsen er uddannet Civilingeniør (E) og har en HD i Informatik og Økonomistyring.

 

             
Koncerndirektør – Mads Kaagaard
        

Mads Kaagaard er koncerndirektør med ansvaret for Produkter & Udvikling.

Mads Kaagaard kom til PFA den 1. februar 2016 fra en stilling i Nordea, hvor han havde det nordiske ansvar for Savings & Wealth Offerings. Før sin ansættelse i Nordea var Mads Kaagaard ansat i Accenture og i Boston Consulting.

Mads Kaagaard er medlem af bestyrelsen i Letpension.

Mads Kaagaard er uddannet civilingeniør.

 

 

 

 

 


                 

Group CIO - Kasper Ahrndt Lorenzen

Kasper Ahrndt Lorenzen tiltrådte som Group Chief Investment Officer d. 1. september 2019.

Kasper Ahrndt Lorenzen kom til PFA fra en stilling som fondsdirektør i ATP, hvor han var ansat i 11 år. Før sin ansættelse i ATP var Kasper Ahrndt Lorenzen ansat i Nordea og før Nordea i PFA.

Kasper Ahrndt Lorenzen er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og har også studeret finansiering og statistik på amerikanske Cornell University.          

 

Øvrig ledelse

 • Michael Bruhn, direktør, PFA Ejendomme
 • Dorthe Bundgaard, direktør, Koncernjura
 • Jacob Carlsen, direktør, Risk
 • Mikkel Friis-Thomsen, kommunikationsdirektør, Koncernkommunikation & Eksterne Relationer
 • Christian Lindstrøm Lage, CEO & direktør, PFA Asset Management
 • Thomas Dyhrberg Nielsen, direktør, Finance & Aktuariat
 • Nina Groth, direktør, PFA Bank A/S
 • Peter Rosenlind-Nissen, direktør, Rådgivning
 • Morten Winther Hansen, direktør, Product & Process Management
 • Pia Irene Andreasen, direktør, HR
 • Jens Gammelmark, direktør, Product & Digital Offering
 • Jesper Steensen, direktør, Erhverv
 • Nina Groth, direktør, Kunde- & Pensionsservice 
 • Morten Steiner, direktør, Data & IT

   

Sådan sikrer PFA en kompetent bestyrelse

Bestyrelserne i PFA-koncernen skal være kompetente og have de nødvendige kvalifikationer og kompetencer. Dette reguleres bl.a. i en mangfoldighedspolitik, som beskriver, hvordan selskabet vil sikre mangfoldighed i bestyrelsen, samt at bestyrelsen er kompetent til at varetage opgaverne nu og på sigt.

Der foretages årligt en bestyrelsesevaluering, som er baseret på selskabets forretningsmodel og dermed forbundne risici og indeholder en vurdering af de resultater, bestyrelsen har opnået. I forbindelse med evalueringen vurderes endvidere bestyrelsesarbejdets tilrettelæggelse, samt om bestyrelsens medlemmer samlet set har en tilstrækkelig kollektiv viden, faglige kompetencer og erfaring til at kunne forstå selskabets aktiviteter, herunder de største risici, og sikre en forsvarlig drift af selskabet. På baggrund af bestyrelsesevalueringens resultat fastlægger bestyrelsen de eventuelle fornødne initiativer med henblik på at sikre, at der til enhver tid er de tilstrækkelige kompetencer og diversitet tilstede blandt bestyrelsens medlemmer. Viser evalueringen, at der er behov for at styrke bestyrelsens og/eller direktionens samlede kompetencer, afsættes de fornødne ressourcer til uddannelse m.v.

Det vurderes endvidere løbende og efter behov, om ændringer i selskabets forretningsmodel eller risikoprofil giver anledning til at supplere bestyrelsens og/eller direktionens kvalifikationer. Der afsættes via selskabets uddannelsesbudget de nødvendige personalemæssige og økonomiske ressourcer til introduktions- og efteruddannelseskurser til medlemmer af bestyrelsen og direktionen. Nye bestyrelsesmedlemmer tilbydes et internt uddannelsesforløb, der er afpasset selskabets forretningsmodel og kompleksitet.