Ledelse

Koncernledelsen i PFA består af Group CEO Allan Polack, koncernfinansdirektør Anders Damgaard, koncerndirektør og COO Jon Johnsen og koncerndirektør Mads Kaagaard.

Group CEO – Allan Polack


Allan Polack tiltrådte som Group CEO d. 1. april 2015. Allan Polack kom til PFA fra en stilling som CEO for Nordea Asset Management, hvor han siden sin tiltræden i 2007 var med til at fordoble formuen under forvaltning fra ca. 600 mia. kr. til ca. 1.200 mia. kr. Tidligere har Allan Polack haft flere ledende stillinger i Nordea koncernen, herunder direktør for Nordea Liv og Pension fra 2002 til 2007.

Allan Polack er medlem af bestyrelsen for La Banque Postale Asset Management, Axcelfuture, FIH Holding A/S, Forsikring & Pension, PFA Asset Management, PFA Ejendomme, PFA Kapitalforening og PFA Brug Livet Fonden.

Allan Polack er cand.merc. i økonomi og business administration fra Copenhagen Business School, og har en AMP (Advanced Management Programme) fra INSEAD.                 

Koncernfinansdirektør og CFO – Anders Damgaard

Anders Damgaard er koncernfinansdirektør med ansvar for Finance & Koncernfunktioner.

Anders Damgaard kom til PFA d. 1. december 2014 fra en stilling som vicedirektør og Global Head of Corporate and Institutional Banking i Danske Bank. Før sin ansættelse i Danske Bank var Anders Damgaard adjunkt i Finansiering på Odense Universitet.

Anders Damgaard er bestyrelsesmedlem i Danmarks Skibskredit A/S, Blue Equity Management A/S, PFA Asset Management, PFA Ejendomme og PFA Kapitalforening

Anders Damgaard er cand.scient.oecon fra Aarhus Universitet og har derudover en Ph.D. grad i Finansiering.

                 

Koncerndirektør og COO – Jon Johnson

Jon Johnsen er koncerndirektør og COO med ansvaret for Kunder & Services.

Jon Johnsen kom til PFA den 1. september 2009 fra en stilling som teknik- og driftsdirektør i KMD A/S, hvor han siden 2003 var en del af direktionen. Før sin ansættelse i KMD var Jon Johnsen management konsulent i PricewaterhouseCoopers.

Jon Johnsen er formand for PFA Bank og medlem af bestyrelsen i Letpension A/S, Ringkjøbing Landbobank og Forsikringsakademiet.

Jon Johnsen er uddannet Civilingeniør (E) og har en HD i Informatik og Økonomistyring.

 

             
Koncerndirektør og CCO– Mads Kaagaard
        

Mads Kaagaard er koncerndirektør med ansvaret for Produkter & Udvikling.

Mads Kaagaard kom til PFA den 1. februar 2016 fra en stilling i Nordea, hvor han havde det nordiske ansvar for Savings & Wealth Offerings. Før sin ansættelse i Nordea var Mads Kaagaard ansat i Accenture og i Boston Consulting.

Mads Kaagaard er medlem af bestyrelsen i Letpension.

Mads Kaagaard er uddannet civilingeniør.

 

 

 

 

 


Øvrig ledelse

 • Rasmus Bessing, direktør, PFA Asset Management 
 • Michael Bruhn, direktør, PFA Ejendomme
 • Dorthe Bundgaard, direktør, Koncernjura
 • Jacob Carlsen, direktør, Risk
 • Mikkel Friis-Thomsen, kommunikationsdirektør, Koncernkommunikation & Eksterne Relationer
 • Christian Lindstrøm Lage, direktør, PFA Asset Management
 • Thomas Dyhrberg Nielsen, direktør, Finance & Aktuariat
 • Peter Ott, direktør, PFA Bank A/S
 • Peter Rosenlind-Nissen, direktør, Rådgivning
 • Morten Winther Hansen, direktør, Product & Process Management
 • Henrik Nøhr Poulsen, direktør, PFA Asset Management
 • Pia Irene Andreasen, direktør, HR
 • Jens Gammelmark, direktør, Product & Digital Offering
 • Jesper Steensen, direktør, Erhverv
 • Nina Groth, direktør, Kunde- & Pensionsservice 
 • Morten Steiner, direktør, Data & IT

   

Revisionsudvalg

Den 5. februar 2009 nedsatte bestyrelsen et revisionsudvalg, som i april 2016 blev udvidet til at være et revisions- og investeringsudvalg. I april 2017 er investeringsudvalget udskilt til et særskilt udvalg.

Revisionsudvalget består fra 13. marts 2019 af Niels-Ulrik Mousten (formand), Lasse Grønbech, Carsten Holdum, Torben Dalby Larsen og Mogens Steffensen.

Ifølge revisorloven skal minimum ét medlem af revisionsudvalget have kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision. En samlet bestyrelse har vurderet, at ét medlem af revisionsudvalget lever op til dette krav; Niels-Ulrik Mousten. Niels-Ulrik Mousten har været medlem af revisionsudvalget i Danske Bank Finland 2011-2016.

Investeringsudvalg

I april 2016 blev revisionsudvalget udvidet til at være et revisions- og investeringsudvalg. I april 2017 er investeringsudvalget udskilt til et selvstændigt udvalg.

Investeringsudvalget består fra 13. marts 2019 af Peder Hasslev (formand), Lars Christoffersen, Niels-Ulrik Mousten, Claus Oxfeldt og Laurits Rønn.

Aflønningsudvalg og lønpolitik

PFA’s aflønningsudvalg består af fem bestyrelsesmedlemmer:

 • Torben Dalby Larsen (formand)
 • Kim Graugaard
 • Mette Risom
 • Per Tønnesen
 • Helle Valentin

Aflønningsudvalget udfører det forberedende arbejde for bestyrelsen i arbejdet med lønpolitik for bestyrelse og direktion og andre væsentlige risikotagere, herunder indstilling af lønpolitikken til bestyrelsens godkendelse og indstilling til bestyrelsen om direktionsvederlag. I det forberedende arbejde varetager udvalget virksomhedens langsigtede interesser.

Se lønpolitik for PFA-koncernen

Se PFA's Aflønningsrapport for 2018

Sådan sikrer PFA en kompetent bestyrelse

Bestyrelserne i PFA-koncernen skal være kompetente og have de nødvendige kvalifikationer og kompetencer. Dette reguleres bl.a. i en mangfoldighedspolitik, som beskriver, hvordan selskabet vil sikre mangfoldighed i bestyrelsen, samt at bestyrelsen er kompetent til at varetage opgaverne nu og på sigt.

Der foretages årligt en bestyrelsesevaluering, som er baseret på selskabets forretningsmodel og dermed forbundne risici og indeholder en vurdering af de resultater, bestyrelsen har opnået. I forbindelse med evalueringen vurderes endvidere bestyrelsesarbejdets tilrettelæggelse, samt om bestyrelsens medlemmer samlet set har en tilstrækkelig kollektiv viden, faglige kompetencer og erfaring til at kunne forstå selskabets aktiviteter, herunder de største risici, og sikre en forsvarlig drift af selskabet. På baggrund af bestyrelsesevalueringens resultat fastlægger bestyrelsen de eventuelle fornødne initiativer med henblik på at sikre, at der til enhver tid er de tilstrækkelige kompetencer og diversitet tilstede blandt bestyrelsens medlemmer. Viser evalueringen, at der er behov for at styrke bestyrelsens og/eller direktionens samlede kompetencer, afsættes de fornødne ressourcer til uddannelse m.v.

Det vurderes endvidere løbende og efter behov, om ændringer i selskabets forretningsmodel eller risikoprofil giver anledning til at supplere bestyrelsens og/eller direktionens kvalifikationer. Der afsættes via selskabets uddannelsesbudget de nødvendige personalemæssige og økonomiske ressourcer til introduktions- og efteruddannelseskurser til medlemmer af bestyrelsen og direktionen. Nye bestyrelsesmedlemmer tilbydes et internt uddannelsesforløb, der er afpasset selskabets forretningsmodel og kompleksitet.