Ledelse

Koncernledelsen i PFA består af Group CEO Ole Krogh Petersen, koncernfinansdirektør Anders Damgaard, koncerndirektør Camilla Holm og Group CIO Kasper Ahrndt Lorenzen.

Group CEO – Ole Krogh Petersen

Ole Krogh Petersen tiltrådte som Group CEO i PFA 1. december 2022. 

Ole Krogh Petersen kommer fra en stilling som CEO i Danica Pension. Han har tidligere haft en række ledende direktørstillinger i Danica Pension og SEB Pension, og før det var han advokat i 10 år, senest i Kromann Reumert.

Han er bestyrelsesmedlem og næstformand i Letpension samt bestyrelsesmedlem i Forsikring & Pension og det rådgivende panel Crown Princess Mary Centers Advisory Committee.

Ole Krogh Petersen er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet.

 
Ole Krogh
 
Anders Damgaard

Koncernfinansdirektør og CFO – Anders Damgaard

Anders Damgaard er koncernfinansdirektør med ansvar for Finance & Koncernfunktioner.

Anders Damgaard kom til PFA den 1. december 2014 fra en stilling som vicedirektør og Global Head of Corporate and Institutional Banking i Danske Bank. Før sin ansættelse i Danske Bank var Anders Damgaard adjunkt i Finansiering på Odense Universitet.

Anders Damgaard er formand for PFA Bank, bestyrelsesmedlem i Blue Equity Management A/S, Danmarks Skibskredit A/S, Danmarks Skibskredit Holding A/S, Finansforeningen, PFA Asset Management, PFA Kapitalforening samt en række ejendomsdatterselskaber i PFA-koncernen.

Anders Damgaard er cand.scient.oecon fra Aarhus Universitet og har derudover en Ph.D. grad i Finansiering.

Koncerndirektør – Kunder & Service – Camilla Holm

Camilla Holm er koncerndirektør med ansvar for området Kunder & Service. 

Camilla Holm kom til PFA den 1. juli 2021 fra stillingen som adm. direktør, CEO, i Totalkredit. Her har hun også været underdirektør med ansvar for Partnerudvikling. Inden da var Camilla underdirektør i kapitalforvaltningsområdet hos Nykredit. Før sin ansættelse i Nykredit-koncernen var Camilla managementkonsulent hos McKinsey & Co. samt Deloitte, hvor hun bl.a. var ansvarlig for Deloittes strategiafdeling.

Camilla Holm er medlem af bestyrelsen i PFA Bank, Letpension og Forsikringsakademiet samt medlem  af udvalget i Forsikring & Pension; Pensionsdirektørforum.

Camilla Holm er cand. oecon fra Aarhus Universitet.

 
Camilla Holm
 
Kasper Lorenzen

Group CIO – Kasper Ahrndt Lorenzen

Kasper Ahrndt Lorenzen tiltrådte som Group Chief Investment Officer den 1. september 2019.

Kasper Ahrndt Lorenzen kom til PFA fra en stilling som fondsdirektør i ATP, hvor han var ansat i 11 år. Før sin ansættelse i ATP var Kasper Ahrndt Lorenzen ansat i Nordea og før Nordea i PFA.

Kasper Ahrndt Lorenzen er formand for bestyrelsen for hhv. PFA Asset Management, PFA Kapitalforening samt en række ejendomsdatterselskaber i PFA-koncernen og medlem af Investeringsforum i Copenhagen Infrastructure IV K/S og Investeringsdirektørforum i Forsikring & Pension.

Kasper Ahrndt Lorenzen er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og har også studeret finansiering og statistik på amerikanske Cornell University.

Øvrig ledelse

 • Anders Damgaard, direktør, Finans & Aktuariat
 • Dorthe Bundgaard, direktør, Koncernjura
 • Irene Holmslykke, CEO & direktør, PFA Asset Management
 • Jacob Carlsen, direktør, Risk & Compliance
 • Jens Gammelmark, direktør, Product & Digital Offering
 • Jesper Steensen, direktør, Erhverv
 • Mads Ib Holm Karlsson, direktør, Forretningsudvikling & Kommerciel Support
 • Martin Vedelsby, direktør, IT
 • Michael Bruhn, direktør, PFA Ejendomme
 • Mikkel Lykke, direktør, Forsikring & Sundhed
 • Morten Winther Hansen, direktør, Product & Process Management
 • Anders Engkjær Sørensen, direktør, Kunde- & Pensionsservice 
 • Nina Groth, direktør, PFA Bank A/S
 • Pia Irene Andreasen, direktør, HR
 • Rasmus Bessing, COO & direktør, PFA Asset Management
 • Sara Guldberg Lorentzen, direktør, Privatkunder
 • Tim Smidemann, direktør, Koncernstrategi & Kommunikation

Sådan sikrer PFA en kompetent bestyrelse

Bestyrelserne i PFA-koncernen skal være kompetente og have de nødvendige kvalifikationer og kompetencer. Dette reguleres bl.a. i en mangfoldighedspolitik, som beskriver, hvordan selskabet vil sikre mangfoldighed i bestyrelsen, samt at bestyrelsen er kompetent til at varetage opgaverne nu og på sigt.

Der foretages årligt en bestyrelsesevaluering, som er baseret på selskabets forretningsmodel og dermed forbundne risici og indeholder en vurdering af de resultater, bestyrelsen har opnået. I forbindelse med evalueringen vurderes endvidere bestyrelsesarbejdets tilrettelæggelse, samt om bestyrelsens medlemmer samlet set har en tilstrækkelig kollektiv viden, faglige kompetencer og erfaring til at kunne forstå selskabets aktiviteter, herunder de største risici, og sikre en forsvarlig drift af selskabet. På baggrund af bestyrelsesevalueringens resultat fastlægger bestyrelsen de eventuelle fornødne initiativer med henblik på at sikre, at der til enhver tid er de tilstrækkelige kompetencer og diversitet tilstede blandt bestyrelsens medlemmer. Viser evalueringen, at der er behov for at styrke bestyrelsens og/eller direktionens samlede kompetencer, afsættes de fornødne ressourcer til uddannelse m.v.

Det vurderes endvidere løbende og efter behov, om ændringer i selskabets forretningsmodel eller risikoprofil giver anledning til at supplere bestyrelsens og/eller direktionens kvalifikationer. Der afsættes via selskabets uddannelsesbudget de nødvendige personalemæssige og økonomiske ressourcer til introduktions- og efteruddannelseskurser til medlemmer af bestyrelsen og direktionen. Nye bestyrelsesmedlemmer tilbydes et internt uddannelsesforløb, der er afpasset selskabets forretningsmodel og kompleksitet.