Organisation

PFA Holding

 

PFA Pension er ejet af PFA Holding A/S, og koncernens historie går tilbage til 1917.

 

Aktiekapitalen i moderselskabet PFA Holding er på 1 mio. kr., og selskabet kan højst udbetale et samlet udbytte på 5 procent af aktiekapitalen svarende til 50.000 kr. Dermed understøtter ejerstrukturen PFA’s målsætning om at skabe størst mulig værdi til kunderne.

 

I PFA tager vi kunderne med på råd. Derfor har vi et kunderåd, hvor 70 topledere fra vores største kunder sørger for, at vi hele tiden kender kundernes ønsker og behov.

 

Aktionærer i PFA Holding er PFA-Fonden og øvrige aktionærer, der primært består af de stiftende organisationer fra 1917, hvis medlemmer og medarbejdere for hovedpartens vedkommende er kunder i PFA. PFA Fonden uddeler penge til aktiviteter til gavn for nuværende og pensionerede medarbejdere i PFA.

 

Bestyrelsen i PFA Holding er identisk med bestyrelsen i PFA Pension.

PFA Koncernen

Kunderådet
    

Kunderådet

For at skabe et forum for dialog med kunderne har PFA etableret et kunderåd. Det har til formål at være et vejledende organ for PFA og består af en række af PFA’s største virksomheds- og organisationskunder, som vi rådfører os med omkring deres behov og ønsker, ligesom vi involverer dem i udviklingen og nye tiltag i PFA.

PFA Asset Management
   

Læs mere om PFA Asset Management

PFA Asset Management er et datterselskab i PFA Koncernen. Selskabet er autoriseret af Finanstilsynet til at varetage forvaltningen for PFA Pension, PFA Kapitalforening, Investeringsforeningen PFA Invest og andre professionelle investorer.

PFA Asset Management varetager alle daglige funktioner i relation til PFA Kapitalforening og Investeringsforeningen PFA Invest. Selskabet forvalter investeringerne for PFA Pension, som er et af landets største pensionsselskaber. Det indebærer en særlig forpligtigelse til at skabe langsigtet værdi for vores kunder ud fra et ansvarligt grundlag.

Afdelingerne i PFA Kapitalforening er åbne for indskud fra eksterne professionelle investorer efter forudgående godkendelse af bestyrelsen i PFA Kapitalforening.

Afdelingerne i Investeringsforeningen PFA Invest er åbne for indskud fra privatpersoner og andre, som har interesse i at styrke deres opsparing gennem en investeringsforening. Andele i afdelingerne er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen og kan erhverves gennem alle danske banker og gennem netbank.

Henvendelse vdr. klager skal sendes til Torben Hansen, tha@pfa.dk.

Læs mere om PFA Asset Management >

PFA Ejendomme
  

Læs mere om PFA Ejendomme

PFA-koncernen foretager ejendomsinvesteringer i såvel indland som udland.

PFA Ejendomme er en investeringsafdeling i PFA Pension og investerer i ejendomme med det formål at øge diversifikationen i den samlede investeringsportefølje i PFA og derved sikre det bedst mulige langsigtede og stabile afkast til kunderne. 
 
Pr. 31.december 2018 udgør de samlede ejendomsinvesteringer i PFA ca. 64 mia. kr.

Fokus på bæredygtighed og klimahensyn
Vi har skarpt fokus på bæredygtighed og klimahensyn i vores ejendomsinvesteringer, og Parisaftalens klimamålsætning er integreret i vores investeringsproces. Vi arbejder systematisk med at indsamle forbrugs- og energidata på vores danske ejendomsportefølje med henblik på at reducere CO₂-aftrykket, og vi bestræber os på at bygge og renovere efter bæredygtige og miljøvenlige standarder - blandt andet screener vi alt nybyggeri for at kunne bæredygtighedscertificere. Som medlem af Green Building Council Denmark, deler vi vores erfaringer med at måle og nedbringe CO₂-aftrykket, så de kan gavne i et bredere perspektiv. Læs mere om vores arbejde med klimahensyn og bæredygtighed >

Danske erhvervsejendomme
Erhvervsporteføljen i PFA Ejendomme består pr. 31. december 2018 af mere end 75 direkte ejede erhvervsejendomme. Ejendommene anvendes primært til kontor og administration. Foruden de direkte ejede ejendomme ejer PFA kapitalandele i joint ventures i en række selskaber, herunder ATPFA, Axel Towers, Portland Towers, Ottilia København med flere.

PFA Ejendomme gennemfører løbende en række udviklingsprojekter med henblik på at opnå at tilgang af nye ejendomme til porteføljen er fremtidssikret i forhold til funktionalitet og materialevalg.

Newsec Datea A/S forestår al drift og vedligeholdelse af de danske erhvervsejendomme i PFA Ejendomme.

Udlejningen af ejendommene henvender sig til danske og internationale virksomheder samt offentlige lejere, der ønsker velbeliggende kvalitetsejendomme hos en professionel udlejer.

På PFA Ejendommes hjemmeside, findes der en liste over aktuelle ledige lejemål.

PFA Boliger
En del af strategien er at investere i udlejningsboliger. Der investeres i både nybyggeri og eksisterende ejendomme med god beliggenhed.

Pr. 31. december 2018 består porteføljen af 73 boligejendomme med flere end 1700 lejemål i eksisterende og nyopførte ejendomme i København og omegn, Hillerød, Aalborg samt i flere større provinsbyer. Der er omkring 1200 lejemål under opførelse bl.a. i København, Hillerød, Horsens, Vejle, Randers, Herning, Silkeborg, Viborg, Kolding og Odense.

PFA-kunder har mulighed for at skrive sig op til en lejebolig på Mit PFA >

Udenlandske Ejendomsinvesteringer
PFA Ejendomme forestår PFA’s investeringer i ejendomme i udlandet. Investeringerne foretages overvejende som indirekte investeringer i ejendomsfonde, men også som direkte investeringer i form af co-investeringer og altid med en lokal partner.

Fokus på de udenlandske investeringer er primært rettet mod Pan-EU, UK, US og Asien.

Læs mere om PFA Ejendomme >