Organisation

PFA Pension er ejet af PFA Holding A/S, og koncernens historie går tilbage til 1917.

 

Aktiekapitalen i moderselskabet PFA Holding er på 1 mio. kr., og selskabet kan højst udbetale et samlet udbytte på 5 procent af aktiekapitalen svarende til 50.000 kr. Dermed understøtter ejerstrukturen PFA’s målsætning om at skabe størst mulig værdi til kunderne.

 

I PFA tager vi kunderne med på råd. Derfor har vi et kunderåd, hvor 70 topledere fra vores største kunder sørger for, at vi hele tiden kender kundernes ønsker og behov.

 

Aktionærer i PFA Holding er PFA-Fonden og øvrige aktionærer, der primært består af de stiftende organisationer fra 1917, hvis medlemmer og medarbejdere for hovedpartens vedkommende er kunder i PFA. PFA Fonden uddeler penge til aktiviteter til gavn for nuværende og pensionerede medarbejdere i PFA.

 

Bestyrelsen i PFA Holding er identisk med bestyrelsen i PFA Pension.

Se medlemmer af Kunderådet

Kunderådet mødes flere gange om året og diskuterer fx pensionspolitiske spørgsmål, nye produkter og services eller bliver orienteret om nye regler og vilkår.

I øjeblikket består Kunderådet af følgende medlemmer:

Akademikernes Centralorganisation (AC) - Per Lindegaard Hjorth, forbundsformand, Forbundet Kommunikation og Sprog
Auriga Industries A/S – Bent Rom, personalechef, Cheminova A/S
Berlingske Media A/S - Mads Rønnov-Jessen, personaledirektør
Bibliotekarforbundet - Tine Jørgensen, formand
BRF Kredit a/s - Line Højer Fogde, afdelingsdirektør, HR service og support
Bryggeriforeningen - Niels Hald, direktør
Chr. Hansen A/S - Kent Danielsen, Rewards & Performance Director
CO10 - Henrik Højrup, sekretariatschef
CO - Søfart, John Ibsen, sekretariatschef / advokat LL.M.
Coloplast A/S - Vibeke Riise, Head of People Operations
Dagrofa a/s - Ditlev Piper, HR Direktør
Danfoss - Christian Gørtz, Senior HR Consultant
Danmarks Rederiforening - Bertil Hohlmann, kontorchef
Dansk Arbejdsgiverforening - Line Thornbjerg, HR chef
Dansk Erhverv Arbejdsgiver - Jens Rask, Økonomidirektør
Dansk Supermarked - Charlotte Ærthøj Lind, Head of HR Legal & ServiceCenter
Dansk Tandplejerforening - Formand Elisabeth Gregersen
Danske Fysioterapeuter - Tina Lambrecht, formand
DFDS - Henrik Holck, Executive Vice President, People & Ships
DI - Berit Vinther, direktør
DONG – Cecilia Lonning-Skovgaard, HR Director
DSV Road Holding A/S - Henrik Fleron, HR Manager
Egmont Koncernen - Susanne Brandi Andersen, Performance & Compensation Manager
Falck Danmark A/S - Steen Hjorth-Larsen, personaledirektør
Finansforbundet - Michael Budolfsen, næstformand
FTF - Bente Sorgenfrey, formand
Haldor Topsøe A/S - Bjørg Svan Colding, General Manager
H. Lundbeck A/S - Ulrik Tinggaard, Vice President, Corporate HR
HK Handel - Per Tønnesen, formand
HK Kommunal - Karla Kirkegaard, næstformand, HK Kommunal/København
HK Privat - Morten Skov, politisk/økonomisk konsulent
Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) – Morten Nielsen, sekretariatschef
Ingeniørforeningen i Danmark - Poul Erik Bjørnshauge, direktør
J. Lauritzen A/S - Jan Ulrik Nielsen, HR Manager
JP/Politikens Hus A/S - Koncernpersonalechef Mia Riedel
Konstruktørforeningen - Gert Johansen, formand
Lederne - Torkild Justesen, direktør
Lemvigh-Müller koncernen - Per H. Jensen, administrerende direktør, J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S
LEO Pharma A/S - Jens Holm, Senior Risk Manager
Letpension - John Fisker, bankdirektør, Ringkjøbing Landbobank
Letpension - Niels Erik Jakobsen, bankdirektør, Jyske Bank
MAN Diesel A/S - Lars P. Breusch, HR-chef
Maskinmestrenes Forening - Per Jørgensen, Formand for Kunderådet
Mediernes Pension - Thomas Rønnow, forhandlingsdirektør, Danske Mediers Arbejdsgiverforening
Mediernes Pension - Lars Werge, formand, Dansk Journalistforbund
Microsoft Danmark ApS - Monica Sternest, HR Site Lead
MT Højgaard a/s - Helle Bro Krogen, koncerndirektør
Novo Nordisk A/S - Stig Flindt, Corporate Vice President, People Operations
Pharmadanmark - Rikke Løvig Simonsen, Formand
Post Danmark - Hans Erik Lindkvist, vicedirektør
Rambøll-koncernen - Thomas Olesen, Head of HR Operations & Recruitment
Reitan Distribution - Line B. Knudsen, HR Administrationschef
Scandinavian Tobacco Group A/S - Merete Skaanderup, Director Compensation & Benefit
Siemens A/S - Ole Højgaard, HR Manager
Sydbank - Henrik Clausen, Afdelingsdirektør Private Banking og pension
Søfartens Ledere - Fritz Ganzhorn, direktør
Tandlægeforeningen - Joakim Lilholt, adm. direktør
Tandlægernes Tryghedsordninger - Mette Heegaard, adm. direktør
TDC A/S - Peer Schaumburg-Müller, vicedirektør HR Performance & Vilkår
TDC A/S - Birgitte Kristiansen, faglig Sekretær, Dansk Metal
TEKNIQ (Installatørernes Organisation) - Niels Jørgen Hansen, adm. direktør
Teknisk Landsforbund - Connie Abel, afdelingsformand
Velux – Connie C. Staniok, Senior Director Global HR Development
A.P. Møller-Mærsk A/S - Vakant
Carlsberg Danmark A/S - Vakant
Danisco A/S - Vakant
Landbrug & Fødevarer - Vakant
Statoil A/S - Vakant
Sweco Danmark A/S - Vakant

Læs mere om PFA Asset Management

PFA Asset Management er et datterselskab i PFA Koncernen. Selskabet er autoriseret af Finanstilsynet til at varetage forvaltningen for PFA Pension, PFA Kapitalforening, Investeringsforeningen PFA Invest og andre professionelle investorer.

PFA Asset Management varetager alle daglige funktioner i relation til PFA Kapitalforening og Investeringsforeningen PFA Invest. Selskabet forvalter investeringerne for PFA Pension, som er et af landets største pensionsselskaber. Det indebærer en særlig forpligtigelse til at skabe langsigtet værdi for vores kunder ud fra et ansvarligt grundlag.

Afdelingerne i PFA Kapitalforening er åbne for indskud fra eksterne professionelle investorer efter forudgående godkendelse af bestyrelsen i PFA Kapitalforening.

Afdelingerne i Investeringsforeningen PFA Invest er åbne for indskud fra privatpersoner og andre, som har interesse i at styrke deres opsparing gennem en investeringsforening. Andele i afdelingerne er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen og kan erhverves gennem alle danske banker og gennem netbank.

Henvendelse vdr. klager skal se til Torben Hansen, tha@pfa.dk.

Læs mere om PFA Asset Management

Læs mere om PFA Ejendomme

PFA koncernen foretager ejendomsinvesteringer i såvel indland som udland.

PFA ejendomme investerer i ejendomme med det formål at øge diversifikationen i den samlede investeringsportefølje i PFA og derved sikre det bedst mulige langsigtede og stabile afkast til kunderne.

PFA Ejendomme varetager PFA-koncernens investeringer i ejendomsfonde, primært i Pan EU, UK, US og Asien. Derudover foretager PFA Ejendomme investeringer i danske ejendomme, både direkte og indirekte. 
 
Pr. 31.december 2016 udgør de samlede ejendomsinvesteringer i PFA  39,5 mia. kr.

Danske erhvervsejendomme
Erhvervsporteføljen for PFA Ejendomme A/S består pr. 31. december 2016 af 64 erhvervsejendomme med ca. 344 lejemål og 10 igangværende byggerier. Ejendommene anvendes primært til kontor og administration og har et samlet udlejningsareal på godt 620.000 m2.

DATEA forestår al drift og vedligeholdelse af de danske erhvervsejendomme.

Udlejningen af ejendommene henvender sig til danske og internationale virksomheder samt offentlige lejere, der ønsker velbeliggende kvalitetsejendomme hos en professionel udlejer.

På PFA Ejendommes hjemmeside, findes der en liste over aktuelle ledige lejemål.

PFA Boliger
En del af strategien  er at investere i udlejningsboliger. Der investeres i både nybyggeri og eksisterende ejendomme med god beliggenhed.

Pr. 31. december 2016 består porteføljen af 23 boligejendomme med ca. 1.000 lejemål i eksisterende ejendomme i København og omegn og omkring 600 lejemål under opførelse b.la. i København, Hillerød og Ålborg.

PFA-kunder har mulighed for at skrive sig op til en lejebolig på Mit PFA

Udenlandske Ejendomsinvesteringer
PFA Ejendomme forestår PFA’s investeringer i ejendomme i udlandet. Investeringerne foretages overvejende som indirekte investeringer i ejendomsfonde, men også som direkte investeringer i form af co-investeringer i erhvervsejendomme.

På grund af positive udvikling i den globale økonomi, har PFA i de seneste år valgt at sætte større fokus på de udenlandske investeringer.

Fokus er primært rettet mod Pan EU, UK, US og Asien.

Læs mere om PFA Ejendomme