Ansættelsesproces

I PFA lægger vi vægt på en ordentlig ansættelsesproces, så vi sikrer,
at både du og PFA får det bedste grundlag for at træffe den rigtige beslutning.

Din ansøgning er vores første indtryk af dig, og vi behandler den fortroligt. Det er den rekrutterende leder, der gennemgår ansøgningerne og beslutter, hvem der skal til samtale. Er du ikke imellem dem, der skal til samtale, modtager du et afslag pr. e-mail.  

Ansættelsesprocessen i PFA

 

Den indledende samtale

I den indledende samtale møder du den rekrutterende leder og ofte også en medarbejder fra det team, du søger job i. Under samtalen får du mere at vide om jobbet og om PFA som virksomhed og arbejdsplads. Vi spørger også ind til din motivation for at søge jobbet. Og vi stiller skarpt på, hvad du brænder for, og hvordan dine erfaringer og kompetencer passer til jobbet.

Efter samtalen tager lederen stilling til, om du skal videre til en uddybende samtale. Hvis du ikke bliver kaldt til den uddybende samtale, får du et mundtligt afslag fra lederen.  

 

Den uddybende samtale og tests

Formålet med den uddybende samtale er at få et bredere og mere detaljeret billede af dig som person og potentiel medarbejder. Inden samtalen får du tilsendt link til test, som du besvarer online. Personlighedstesten giver et godt billede af din motivation og kompetencer i en arbejdsmæssig sammenhæng. Tilbagemeldingen foregår som en dialog mellem dig og en certificeret HR-konsulent. Fokus er på matchet mellem det ledige job og dine kompetencer.

Lederen er også til stede under samtalen, og her kan både du og lederen få svar på de eventuelle spørgsmål, der kan være dukket op efter den indledende samtale. 

Reference og straffeattest

Inden vi beslutter, om du bliver ansat, tager vi reference hos en af dine tidligere arbejdsgivere. Det sker efter aftale med dig.

Ved nogle ansættelser er PFA forpligtiget til at se straffeattest eller kørekort som en del af ansættelsesprocessen. Du vil blive bedt om at medbringe dette til fremvisning ved den uddybende samtale i de tilfælde, hvor det er relevant. PFA beholder selvfølgelig ikke kopi af dokumenterne.  

Mundtlig besked om afgørelsen

Når vi har truffet den endelige afgørelse, får du mundtlig besked, uanset om du får jobbet eller ej.   

Målret din ansøgning

Din jobansøgning skal i få ord give os et klart indtryk af dig, dine kompetencer og erfaringer, og hvordan du kan skabe værdi for PFA. Det er vigtigt, at din jobansøgning er så klar og målrettet som overhovedet muligt. Læs derfor jobopslaget grundigt igennem, og skriv en ansøgning, der besvarer de krav, som jobopslaget indeholder. Det er en god idé, at ansøgningen ikke fylder mere end cirka én A4-side ud over dit CV.

Her kan du få inspiration til, hvad der er vigtigt at skrive i din ansøgning. Hvis du har spørgsmål til jobopslaget, er du velkommen til at kontakte den leder, der er nævnt i det pågældende jobopslag eller PFA’s rekrutteringskonsulenter. 

 

Ansøgning

  • Hvilke motiver har du til at søge jobbet?
  • Hvorfor skal vi vælge dig?
  • Har du specifikt kendskab til PFA?
  • Hvilke kompetencer har du til at løse opgaverne i jobopslaget?
  • Fremhæv de ting fra dit CV, der matcher de opstillede krav.

CV

  • Hvad er dine faglige og personlige kompetencer?
  • Hvilke opgaver og ansvarsområder har du haft i dit hidtidige arbejdsliv?
  • Hvilke resultater har du opnået i dit hidtidige arbejdsliv?