PFA som arbejdsplads

PFA er en arbejdsplads med klare værdier for, hvordan det skal være at arbejde i PFA. Vores kerneværdier er Professionel, Fair og Ansvarlig. Det gælder både overfor vores kunder og for vores kolleger. PFA udfylder en vigtig rolle for vores kunder og samfundet, som gør det meningsfuldt for os at gå på arbejde.

PFA – "Mere til dig" 

Som PFA’er får du mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt, og vi vægter arbejdsglæde højt, fordi vi tror på, at tilfredse og engagerede medarbejdere skaber bedre resultater. Vores kundeløfte er ”Mere til dig”, fordi vores forretningsmodel betyder, at den værdi, vi skaber, sender vi tilbage til kunderne. Det har stor betydning for os i hverdagen at skabe mere værdi for vores kunder. Og selv om vi har eksisteret i over 100 år, følger vi med tiden og er hele tiden i forandring.

Derfor har vi defineret et medarbejderløfte, som du kan læse mere om her.

Mere til dig
PFA er kundernes selskab. Vores forretningsmodel betyder, at den værdi, vi skaber, sender vi tilbage til kunderne. Og så omsætter vi vores viden og erfaring, så kunderne altid får den rigtige løsning. Vi kalder det en kvalificeret anbefaling. Alt sammen for at vi kan give danskerne frihed til at leve det liv, de ønsker.

Mere mening
Det handler om mere end penge. Vi vil være bedst til at skabe langsigtet afkast. Og det vil vi gøre ved at tage ansvar og støtte op om en positiv samfundsudvikling med afsæt i FN’s verdensmål. Fordi det ligger os stærkt på sinde at udfylde en vigtig rolle i kundernes og samfundets tjeneste.

Mere udvikling
Vi vil være markedets bedste og på forkant. Det kræver de dygtigste medarbejdere, som er i fysisk og mental balance. Derfor har vi fokus på din sundhed og din udvikling, så du kan gøre en forskel til glæde for vores kunder, for samfundet – og for dig selv.

Mere arbejdsglæde
I PFA tror vi på, at engagerede og tilfredse medarbejdere skaber bedre resultater. Arbejdsglæde er noget, vi skaber sammen ved at lære hinanden at kende og lave ting sammen. Derfor prioriterer vi kollegaskab, netop fordi vi lærer noget af hinanden – og fordi mandag skal være en god dag.

Mere fremtid
I mere end 100 år har det været vigtigt for os, at fremtiden ikke kommer til os, men at vi kommer til den. Når samfundet og kundernes behov flytter sig, flytter vi med. Vi er hele tiden i forandring, tænker nyt, så vi forbliver relevante for vores kunder gennem hele livet.

 

En ansvarlig arbejdsplads

PFA er en arbejdsplads, som tænker på fremtiden. For uanset om det gælder vores kunder, samfundet eller klodens fremtid, er vi bevidste om, at de handlinger, vi foretager i dag, har betydning for det liv, vi kommer til at leve i morgen. Derfor fokuserer vi primært på fem af FN’s verdensmål, og vi arbejder målrettet som aktive ejere med at skabe det bedst mulige afkast på vores kunders opsparing og på at tilbyde dem trygge rammer i alle livets faser gennem forsikrings-, sundheds- og seniorløsninger.

Læs mere om vores fokus på FN's verdensmål

Samarbejde om verdensmål
Vi samarbejder og udvikler partnerskaber, der bidrager til at realisere FN’s Verdensmål. Konkret har vi prioriteret fem af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, som vi ønsker at bidrage særligt til, da de passer naturligt til vores forretning. De fem mål er: Sundhed og trivsel (FN Verdensmål 3), Bæredygtig energi (FN Verdensmål 7), Ansvarligt forbrug og produktion (FN Verdensmål 12), Klimaindsats (FN Verdensmål 13) og Partnerskab for handling (FN Verdensmål 17).

Ansvarlige investeringer
Vi investerer ansvarligt og påvirker de selskaber, vi investerer i til en mere bæredygtig adfærd for mennesker og miljø. Her tager vi især udgangspunkt i Verdensmål 7, 12, 13 og 17. Det betyder blandt andet, at vi investerer i energikilder, der bidrager til den grønne omstilling, at vi klimascreener vores aktieportefølje for at understøtte målsætningen fra Paris-aftalen, og at vi har fokus på, at de selskaber, PFA investerer i, er baseret på langsigtede bæredygtige forretningsmodeller, som tager hensyn til både menneskerettigheder, klima, miljø og god selskabsledelse. Det betyder, at vi i dag har over dobbelt så mange investeringer i grøn energi i forhold til fossil energi – og den udvikling fortsætter. Derudover tager vi aktivt ejerskab og gør, hvad vi kan for at påvirke vores ”sorte” investeringer i en grønnere retning.

Et sundere arbejdsliv
I PFA ser vi det som noget helt naturligt at tage del i vores kunders sundhed. Det gør vi blandt andet ved at sætte vores erfaringer med forebyggelse og sundhed på arbejdspladsen i spil ud mod samfundet. Vi har fx indgået et strategisk partnerskab med SUND Hub, som er et innovativt iværksættermiljø under Det Sundhedsfaglige Fakultet på Københavns Universitet. Her rådgiver vi iværksættere og bidrager til udviklingen af nye løsninger på sundhedsområdet, der kan smitte positivt af på arbejdslivet. Herunder løsninger, som kan medvirke til at forebygge, forkorte og nedbringe langvarigt sygefravær. Vi engagerer os også i samfundsdebatten, hvor vi deler indsigter fra vores egne data og løfter udfordringer, der har relevans for såvel kunder som pensionsbranchen og samfundet som helhed.

Et godt seniorliv
Vi arbejder for at skabe rammer, der sikrer, at vores kunder kan leve et sundt og aktivt seniorliv - også når de ikke længere går på arbejde. Da PFA i 2017 fyldte 100, oprettede vi derfor PFA Tænketanken - Den nye 3. alder, som kom med 33 anbefalinger til det gode seniorliv frem mod 2040. Siden da har vi arbejdet videre med en række af anbefalingerne. Vi har blandt andet lanceret PFA Seniorboligstandard, ligesom vi har haft fokus på fremtidens arbejdsmarked og nye muligheder for at gå på delpension.
 
Alt sammen for at skabe den bedst mulige fremtid for vores kunder, vores samfund og vores klode.

En sund arbejdsplads

PFA er en arbejdsplads, der vægter sundhed og trivsel højt. Vi bestræber os på at skabe gode rammer for trivsel og arbejdsglæde, så vi kan gå foran med de gode eksempler på en sund arbejdsplads. Vi måler jævnligt på medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde for at gøre PFA til en endnu bedre arbejdsplads, og vi arbejder strategisk med sundhed. Vores sundhedsstrategi har tre indsatsområder: Et højt mentalt overskud, kost og et arbejdsliv i bevægelse. Vi interesserer os for vores medarbejderes sundhed og ønsker at inspirere til, at man som medarbejder i PFA prioriterer sit helbred og sin sundhed.

 

 

Et højt mentalt overskud

Vi ønsker at skabe rammerne for, at vores medarbejdere kan bevare og styrke egen mentale sundhed og koncentrere sig og trives i en hverdag, der ofte er præget af høje forventninger, spændende opgaver og forandringer. Det sker blandt andet ved at sikre løbende videreuddannelse af vores ledere, undervisning i forebyggelse af egen stress, og så tilbyder vi yoga og opfordrer til korte pauser i løbet af arbejdsdagen. I vores domicil tilbyder vi også forskellige arbejdsområder tilpasset netop den opgave, du som medarbejder er optaget af. Du har derfor mulighed for at arbejde i stillezoner, kreative områder, lounge og cafemiljøer.

 

Et arbejdsliv i bevægelse

Vi vægter fysisk bevægelse højt i PFA, og derfor er vores nye domicil indrettet med mulighed for at bevæge sig rundt alt efter, hvilken type arbejdsopgave, man løser. Derudover tilbyder vi blandt andet gratis undervisning som fx løbetræning og yoga. Vi har også en idrætsforening, så der er mange muligheder for at dyrke motion. Vi har vores egen sportssal, som frit kan anvendes, ligesom du kan få attraktive rabatter på fitnessmedlemsskaber.

 

Fokus på sund kost

Vi har en lækker kantine, der hver dag tilbyder et stort udvalg af sunde retter og frisk frugt. Maden, der serveres hver dag, skal være varieret, fiberrig og fedtfattig og opfylde Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og den bliver lavet med omtanke for økologi, bæredygtighed og klima. Da vi også ønsker at undgå madspild, har du som medarbejder mulighed for at købe mad med hjem fra dagens frokost, ligesom du kan bestille aftensmad til at tage med hjem.