PFA som arbejdsplads

 


PFA er en virksomhed med over 1.200 medarbejdere, der er fagligt stærke inden for mange forskellige forretningsområder. Fælles for os alle er, at vi har et højt vidensniveau, og at vi omsætter det til værdi for kunderne.

Løn, pensionsordning og medarbejdergoder
Som ansat i PFA får du en attraktiv løn- og pensionsordning. Som en del af din løn betaler PFA op til 20 procent til din pensionsordning. Du får også en stærk forsikringspakke til en værdi af 6.000-7.000 kr. pr. år. Forsikringerne omfatter PFA Forebygger, PFA Helbredssikring, PFA Kritisk sygdom, PFA Erhvervsevne, PFA Liv og en heltidsulykkesforsikring. Derudover er der medarbejdergoder som sommerhusordning, gratis cykelservice og diverse rabatordninger.
En sund og ordentlig arbejdsplads
Sundhed og trivsel er vigtige værdier i PFA. Vi måler jævnligt på medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde for at gøre PFA til en endnu bedre arbejdsplads, og vi rapporterer årligt på målinger og andre medarbejderforhold i PFA’s CSR rapport.

Vi har så vidt muligt fleksibel arbejdstid, så medarbejderne kan få arbejds- og fritidsliv til at gå op. Der er fine muligheder for at dyrke motion både på arbejdspladsen og udenfor. Vi har bl.a. vores egen sportssal, som frit kan anvendes samt attraktive rabatter på fitnessmedlemsskaber. Alle medarbejdere har adgang til forebyggende behandling og mulighed for hurtig behandling, hvis de får en arbejdsrelateret skade. PFA’s kantine tilbyder hver dag et stort udvalg af sunde retter og frisk frugt, og derudover er PFA en røgfri arbejdsplads.

Udvikling

En gang om året har du samtale med din nærmeste leder om dine mål på længere sigt. Samtalen skaber sammenhæng mellem din indsats og udvikling på den ene side og PFA’s forretningsmål og strategi på den anden side. Du har også løbende samtaler med din leder, hvor I følger op på, om du når dine og PFA’s mål.

Mange opgaver i PFA kræver et tæt samarbejde mellem medarbejdere fra forskellige faggrupper og afdelinger. På den måde kommer du i kontakt med mange fag- og mennesketyper, som du kan lære og lade dig inspirere af. Der vil derfor være god mulighed for udvikling i dine daglige opgaver. 

Du kan også udvikle dig ved at skifte job internt i PFA – fx til et nyt forretningsområde, hvor du får nye opgaver og nye sparringspartnere. Ligesom der vil være mulighed for videreuddannelse gennem fx interne PFA-kurser eller kurser på Forsikringsakademiet.

Sociale aktiviteter

Vi har et aktivt socialt liv i PFA blandt andet gennem medarbejderklubber, hvor du kan dyrke motion sammen med dine kolleger. Der er mulighed for fx løbetræning, fodbold og zumba. Derudover har PFA en aktiv kunstforening, vinklub og PFA Social Club, der byder på forskellige sociale arrangementer.

Krav om straffeattest

Ved udvalgte stillinger kan stillingsindholdet bevirke, at PFA stiller krav om indhentning af privat straffeattest i forbindelse med rekrutteringen.