Stemmeafgivelse

PFA udøver aktivt ejerskab – blandt andet ved at stemme på selskabers generalforsamlinger. Her kan du følge med i, hvordan PFA har stemt.

Stemmeafgivelse ved selskabers generalforsamling sker som led i PFA’s ambition om at være en aktiv ejer og ansvarlig investor. Det arbejde tager afsæt i PFA’s politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab, som er baseret på FN Global Compacts 10 principper og de FN-baserede principper for ansvarlige investeringer, PRI.
Læs mere her

PFA følger udviklingen i de selskaber, der investeres i, og bidrager med sin stemme til at sikre, at selskaberne er på en værdiskabende og bæredygtig kurs. I en række af selskaberne er PFA i løbende kontakt med ledelsen for at sikre den udvikling.

PFA deltager på udvalgte generalforsamlinger hos børsnoterede selskaber i Danmark og afgiver tillige stemmer på børsnoterede selskabers generalforsamlinger på udenlandske markeder, hvor dette er relevant.

Vores præmis er grundlæggende, at bestyrelsen ønsker at varetage aktionærernes interesser bedst muligt, og vi vil derfor som udgangspunkt støtte forslag fremsat af bestyrelsen.

Nedenfor, kan du se, hvordan vi har stemt på generalforsamlinger. Og her kan du læse vores retningslinjer for aktivt ejerskab.