Politikker, retningslinjer og rapporter

Her findes et samlet overblik over samfundsansvar hos PFA. Det gælder rapporter og strategi samt de politikker og retningslinjer, der danner rammen for PFA’s arbejde med samfundsansvar.