Det gode seniorliv

I PFA ønsker vi at skabe de bedste rammer og forudsætninger for at vores kunder kan realisere deres drømme om et godt seniorliv og en tryg pensionstilværelse.

Seniorlivets mange muligheder

Om du i din seniortilværelse ønsker mere tid med familien, rejse, dyrke mere sport, skifte bolig eller fortsætte med at arbejde, handler det først og fremmest om at have muligheden for det. 

Det er derfor, vi i PFA finder det så vigtigt at have fokus på det gode seniorliv og være med til at skabe de bedste forudsætninger for et godt liv i den 3. alder gennem vores arbejde, rådgivning og de kundetilbud vi udbyder. 

Vi har sammen med gode kunder sat billeder og ord på Det gode seniorliv. I filmen møder du Gitte, der på baggrund af god rådgivning og opsparing i PFA har mulighed for at udleve sine drømme i den 3. alder.

Fra tennisbanen fortæller Peter om vigtigheden af at være aktiv og have muligheden for at blive behandlet via sin Helbredssikring til seniorer. Vi er på besøg i et seniorboligfællesskab, og så sættes der fokus på de mange seniorer, der gerne vil fastholde en form for tilknytning til arbejdsmarkedet. 

 

Et godt liv skal leves hele livet

Meget har betydning for et godt seniorliv, og hvad der skal til for at have en god hverdag i den 3. alder. I PFA har vi særligt fokus på tre områder, som vi mener, er afgørende: Overgangen fra arbejdsliv til pension, Sundhed og livskvalitet og Nye boligformer til den 3. alder.

 
 

Overgangen fra arbejdsliv til pension

For mange er det en udfordring at planlægge en god senkarriere, og dermed overgang fra arbejdsliv til pension. Det gælder for både arbejdstager og arbejdsgiver. Mange ønsker en gradvis tilbagetrækning, og mange ønsker faktisk også at have en begrænset form for arbejde, mens de er på pension. Udover vejledning af vores privatkunder, har vi derfor også lanceret en kvalitetsstandard for senkarriere. Det er et værktøj, som kan hjælpe med at igangsætte og strukturere dialogen på arbejdspladserne, til gavn for både virksomheder og ældre medarbejdere.

Læs mere

Sundhed og livskvalitet

En aktiv seniortilværelse med at ordentligt helbred har stor betydning. Med fokus på et sundt liv, hvor kroppen og hovedet har det godt. Vi kigger ind i en fremtid med et stigende antal ældre og voksende efterspørgsel på mere velfærd. I PFA ønsker vi at være med til at sikre vores kunder kan få den rigtige hjælp og behandling, så det at blive ældre ikke skal gå ud over livskvaliteten. Derfor har udviklet en række produkter med blandt andet en Helbredssikring til seniorer, som understøtter dette.

Læs mere

Nye boligformer til den 3. alder

I PFA ønsker vi at skabe de bedste forudsætninger og muligheder for at vores kunder kan bo, som de gerne vil i deres seniortilværelse. Det er bl.a. baggrunden for, at vi i PFA bygger seniorboliger, seniorbofællesskaber og friplejehjem, som kunder i PFA har fortrinsret til. Vi har også udviklet PFA Seniorboligstandard™, der indeholder en række elementer, som seniorer har behov for og sætter pris på i deres hjem.

Læs mere

Hvordan vil du leve din seniortilværelse?

I 2040 vil 25 procent af den danske befolkning være over 65 år, hvilket stiller nye krav til den måde, vi lever på, arbejder på og bor på. Det er omdrejningspunktet for den PFA-nedsatte Tænketank - Den nye 3. alder - der er kommet med 33 konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan tilpasse os selv og samfundet til fremtidens seniorliv.

Læs mere om Tænketankens anbefalinger

Læs Rapport for samfundsansvar og politik for samfundsansvar

Rapport for samfundsansvar

 
  
Læs rapport her
Download printversion

PFA’s strategi for samfundsansvar

 
  
Download printversion