Sådan ser din pensionsordning ud

Øvrige medarbejdere

Opsparing standard* Valgmuligheder Læs mere
Investering af din opsparing Investeringsprofil C

Investeringsprofil A, B og D samt Du Investerer (med begrænsning), hvor du selv kan vælge, hvilke fonde din opsparing skal investeres i.

Du kan vælge, at hele eller en del af din opsparing skal investeres i PFA Klima Plus.

Om investering i markedsrente

Om PFA Klima Plus

PFA Valgfri  Kan kombineres med Du Investerer 

Hvis du ikke ønsker automatisk nedtrapning af risikoen, kan du vælge at placere hele eller en del af din opsparing i PFA Valgfri.

Du kan derudover vælge at placere hele eller en del af din opsparing i PFA Klima Plus.

Om PFA Klima Plus 
PFA KundeKapital Ja Kan fravælges Om PFA KundeKapital
Opsparingsform

Hvis din indtægt er under gældende topskattegrænse på 577.174 kr. (2021) er opsparingen standard aldersopsparing, og herefter rate- og livspension.

Hvis din indtægt er over gældende topskattegrænse er opsparingen standard som ratepension.

Du kan også vælge rate- eller livspension.


Du kan også vælge livspension eller aldersopsparing.

 

Om opsparingsformer

Forsikringer

Forsikring Som standard* Valgmuligheder Læs mere

PFA Erhvervsevne 
– løbende udbetaling med automatisk tilpasning**

Tilpasses automatisk dit lønniveau

Kan fravælge automatisk tilpasning  Om PFA Erhvervsevne

PFA Erhvervsevne
- Løbende udbetaling uden automatisk tillpasning 

40 % af din løn Kan forhøjes til 80 % af din løn og nedsættes til 15 % af din løn   
PFA Erhvervsevne
– forhøjet løbende udbetaling af ressourceforløbsydelse 
   186.564 kr. (2021)  

PFA Kritisk sygdom

150.000 kr.

            

Op til 750.000 kr.

            
Om PFA Kritisk sygdom
PFA Kritisk sygdom til børn 0 kr. Op til 750.000 kr.  

PFA Liv
– medarbejdere med opsparing

100 % af din løn, min. 350.000 kr.

Op til 800 % af din løn

            
Om PFA Liv
Børnepension 0 % af din løn Op til 25 % af din løn
PFA Helbredssikring  Til børn, ægtefælle eller samlever  Om PFA Helbredssikring

*Standarddækning er de dækninger, du har, hvis du ikke har ændret din pensionsordning.

**Du vil ikke blive omfattet af den automatiske tilpasning, hvis du etablerer dækningen uden fradragsret (skattekode 5 eller § 53A), har dækningen som et kronebeløb eller hvis din erhvervsevne er nedsat. Dette gælder også, hvis risikoen ved din forsikring overstiger de maksimumbeløb, som PFA har anmeldt til Finanstilsynet. 

 


Timelønnede seniormedarbejdere

Forsikringer

Forsikringer Som standard Valgmuligheder Læs mere
PFA Erhvervsevne – løbende udbetaling  120.000 kr.

Op til i alt 160.000 kr. 

Om PFA Erhvervsevne
PFA Erhvervsevne – forhøjet løbende udbetaling af ressourceforløbsydelse Ressourceforløbsydelsens størrelse følger den til en hver tid gældende offentlige sats for ressourceforløbsydelse til forsørgere    
Kritisk sygdom 150.000 kr. Op til i alt 750.000 kr.

Om PFA Kritisk sygdom

PFA Liv  150.000 kr.  Op til i alt 1.600.000 kr.  Om PFA Liv 
PFA Helbredssikring
(Ansatte på kontrakt under 8 timer er ikke omfattet af PFA Helbredssikring) 
  Til børn, ægtefælle og/eller samlever   Om PFA Helbredssikring 

Få overblik på Mit PFA

Du kan få et digitalt overblik over din ordning på Mit PFA. Her kan du følge din opsparing og afkast og planlægge din fremtidige økonomi i Pensionsplanen. PFA anbefaler, at du udfylder dine personlige oplysninger og tilmelder dig PFA Fokus. Så får du løbende tilsendt anbefalinger, der er målrettet netop din ordning.

Gå på Mit PFA med din smartphone, tablet og computer. Første gang du logger på, skal du bruge dit NemID.