PFA Erhvervsevne

Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger, hvis din erhvervsevne nedsættes. Vi ved, at det er vigtigt for de fleste sygemeldte at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, så derfor er hjælp til fastholdelse en del af forsikringen.

 

Hvilke udbetalinger kan du få?

Med PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling, kan du få en månedlig udbetaling, som typisk udgør en procentdel af din nuværende løn. Derudover overtager PFA i de fleste tilfælde indbetalingen til din pensionsordning, så både din opsparing og størstedelen af dine forsikringer kan fortsætte uændrede i den periode, hvor din erhvervsevne er nedsat. Det kalder vi indbetalingssikring (præmiefritagelse).
 
Den månedlige udbetaling er som udgangspunkt et supplement til en eventuel offentlig ydelse. Er din forsikringsdækning tilstrækkelig stor, vil du derfor i de fleste tilfælde være sikret en samlet økonomisk kompensation, der stort set svarer til dit lønniveau før erhvervsevnenedsættelsen. Udbetalingen fra PFA kan dog ikke overstige den valgte forsikringsdækning. Afhængigt af hvilken variant af PFA Erhvervsevne, du har, kan der gælde yderligere begrænsninger. Derfor er det vigtigt, at du sikrer, at din forsikringsdækning har den størrelse, som passer til din situation og behov.
 
Hvis din forsikring indeholder en forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløb, kan du i visse tilfælde få en forhøjet udbetaling, hvis du bliver berettiget til et kommunalt ressourceforløb, da det offentlige vil modregne i udbetalingen fra PFA.
 
På mitpfa.dk kan du se, om du har PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling, og i så fald hvor stor en del af din løn du højst kan få udbetalt. Du kan også se, om du har indbetalingssikring, og hvor stor en del af din pensionsindbetaling den omfatter, og om du har mulighed for at få en forhøjet udbetaling under ressourceforløb. 


  

Hvornår og hvor længe?

Du kan tidligst få udbetaling og indbetalingssikring, når vi vurderer, at din erhvervsevne har været nedsat i tilstrækkelig grad i en periode (som udgangspunkt i 3 måneder).
 
For at få en forhøjet udbetaling under ressourceforløb, skal du derudover opfylde de særlige betingelser, der gælder for denne. Du kan få udbetaling, så længe der er dokumentation for, at din erhvervsevne er nedsat i tilstrækkeligt omfang, og du opfylder de øvrige betingelser.
 
Udbetalingen vil under alle omstændigheder stoppe, hvis vi vurderer, at din erhvervsevne er blevet forbedret og dermed ikke længere er nedsat i tilstrækkelig grad. Udbetalingen og indbetalingssikringen stopper dog senest, når du når den aftalte pensionsalder.
 
På mitpfa.dk kan du se, hvornår din forsikring senest stopper. Her kan du ligeledes se de detaljerede vilkår, der gælder for dine forsikringer, og som du skal opfylde for at få udbetaling ved nedsat erhvervsevne og/eller indbetalingssikring.
  

Sådan er du dækket

Se, hvordan du er dækket i dine vilkår, som du finder på Mit PFA under Dokumenter
 
På Mit PFA kan du bruge vores forsikringsguide og få idé om, om du er dækket godt nok. Der er flere ting, der er afgørende for, om din dækning ved nedsat erhvervsevne er den helt rigtige. Fx spiller det ind, om du har børn, er gift, og hvor meget du tjener.
  

Hvis du skal bruge forsikringen

Det første du skal gøre er at anmelde din skade til os – det kan du gøre online eller ved at ringe til os.
 
Vi kontakter dig, når vi har modtaget anmeldelsen.
  

Ekstra støtte, hvis du bliver syg eller ramt af en ulykke

Vi er klar til at hjælpe og støtte dig, så din helbredsmæssige tilstand hurtigst muligt forbedres. Vi ønsker selvfølgelig, at din livskvalitet bliver så god som muligt, og vi vil desuden hjælpe dig med at blive i dit nuværende arbejde eller komme helt eller delvist tilbage på arbejdsmarkedet, hvis det er muligt. Det kan kræve meget energi at være syg og samtidig navigere i de forskellige tilbud. Vi kan derfor støtte dig på flere forskellige måder, fx:

  • Støtte dig i din kontakt med det offentlige, bl.a. din kommune, så du kan være sikker på, at du får alle relevante tilbud om fx behandling og genoptræning
  • Henvise dig til offentlige tilbud og følge op på lægelige anbefalinger om behandling
  • Henvise dig til private tilbud
  • Koordinere behandlingstider i det private med det offentlige sundhedsvæsen, hvis du har PFA Helbredssikring. Koordineringen sikrer, at du får det mest hensigtsmæssige behandlingsforløb.
    Tjek, om du har PFA Helbredssikring på mitpfa.dk.

Når du har PFA Erhvervsevne, har du automatisk også PFA EarlyCare, som giver dig mulighed for hjælp fra første dag i din sygemelding.
Læs mere om PFA EarlyCare her

Hvis du får løn under sygdom
Hvis du får løn fra din arbejdsgiver, mens du er syg, kan du som udgangspunkt ikke få udbetaling fra forsikringen. Vi kan dog vælge at udbetale forsikringen direkte til din arbejdsgiver i en periode, hvis det kan hjælpe dig med at blive fastholdt på din arbejdsplads.