Opsparingsformer

Du kan spare op til pension på forskellige måder. Det handler både om at få optimeret i forhold til skat og om dine ønsker til udbetaling.

Få overblik over din pension på Mit PFA

Optimér dine pensionsindbetalinger

Når du skal vælge, hvordan du vil spare op, handler det både om skattefordele og ønsker til udbetaling.

Vi anbefaler, at de første 53.500 kr. af din årlige indbetaling indsættes på en ratepension og resten på en livspension. Så sparer du mest i skat. Derudover er aldersopsparing et godt supplement til din firmapension.

Vær opmærksom på, at opsparingsformer kan være fastlagt i aftalen mellem PFA og din arbejdsgiver, hvilket kan begrænse dine valgmuligheder.

Se fordele og ulemper for de forskellige opsparingsformer og de gældende regler i skemaet nedenfor. Beløb og satser er gældende for 2017.

Oversigt over opsparingsformer

Opsparingsform Livspension Ratepension Kapitalpension Aldersopsparing
Udbetaling En månedlig udbetaling, så længe du lever. En månedlig udbetaling i 10 til 25 år. Udbetales som engangsbeløb, men kan udbetales af flere omgange. Udbetales som engangsbeløb, men kan udbetales af flere omgange.
Maksimal indbetaling - årligt Ubegrænset 53.500 kr. Du kan ikke længere indbetale til kapitalpension. 29.600 kr.
Maksimal fradragsværdi Topskat 52,7 % *** Topskat 52,7 % *** - Intet fradrag
Udbetalingsform Løbende Løbende Engangsbeløb Engangsbeløb
Beskatning Indkomstskat Indkomstskat 40 % Ingen skat 
Kan oprettes eller forhøjes efter 62 år Ja Ja Nej Ja
Kan ændres til - Livspension Ratepension og livspension -
Kan tidligst udbetales fra* 60/62/63 år 60/62/63 år 60/62/63 år 60/62/63 år
Seneste start for udbetaling Ingen grænse 75/77/78 år** 75/77/78 år**  75/77/78 år**
Hvem får opsparingen, hvis du dør, inden du går på pension Opsparingen går til dine efterladte, forudsat at du har fuld opsparingssikring.  Opsparingen går til dine efterladte. Opsparingen går til dine efterladte.  Opsparingen går til dine efterladte.
Hvem får opsparingen, hvis du dør efter pensionering Opsparingen går til de kunder i PFA, der lever videre.  Opsparingen går til dine efterladte. Opsparingen går til dine efterladte.  Opsparingen går til dine efterladte.
Fordele
 • Penge hele livet - uanset hvor længe du lever
 • Du kan indbetale så meget, du vil
 • Fradrag i topskat 
 • Er kreditorbeskyttet indtil den udbetales.
 • Vil sikre dig en indkomst i en lang periode 
 • Fradrag i topskat 
 • Er kreditorbeskyttet indtil den udbetales.
 • Større engangsudbetaling  
 • Du kan ændre til løbende udbetaling 
 • Afgift på 40 % i stedet for indkomstskat 
 • Modregnes ikke i folkepensionens tillægsbeløb
 • Påvirker ikke udligningsskatten.
 • Større engangsudbetaling
 • Modregnes ikke i folkepensionens tillægsbeløb
 • Påvirker ikke udligningsskatten.

Ulemper

 • Du kan ikke få alle pengene udbetalt på én gang 
 • En livsvarig livspension kan ikke konverteres til andre udbetalingsformer, mens en ophørende livspension kan konverteres til en livsvarig livspension eller en rateopsparing 
 • Hvis du vælger at hæve pensionen før tid, er afgiften 60 % 
 • Der kan ske modregning i efterløn og folkepensionens tillægsbeløb.
 • Du kan ikke få alle pengene udbetalt på én gang 
 • Det er sandsynligt, at du lever længere end udbetalingen varer
 • Maksimalt 53.500 kr. i indbetaling om året
 • Hvis du vælger at hæve pensionen før tid, er afgiften 60 % 
 • Der kan ske modregning i efterløn og folkepensionens tillægsbeløb.
 • Pengene kan være brugt for hurtigt 
 • Du kan ikke længere indbetale til kapitalpension.
 • Pengene kan være brugt for hurtigt
 • Det koster et fradrag på mindst 4 % hvis du kommer til at indbetale for meget i et givent år
 • Hvis pension med fradrag ændres til at være uden fradrag, så skal du ændre din forskudsregistrering. Ellers vil du få en restskat året efter.

* Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007 kan du tidligst få udbetalt din pension, når du fylder 60 år. Er din pensionsordning oprettet efter 1. maj 2007, og hvis du er født før 1. januar 1963, kan du tidligst få den udbetalt, når du fylder 62 år. Ellers kan du tidligst starte udbetalingen, når du fylder 63 år

** Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007, kan du senest få din pension udbetalt, når du fylder 75 år. Er den oprettet efter 1. maj 2007, og er du født før 1. januar 1963, kan du senest få den udbetalt, når du fylder 77 år. Ellers kan du senest starte udbetalingen, når du fylder 78 år.

*** Skatteværdien er beregnet i en gennemsnitskommune, der i 2016 har en samlet kommunal skatteprocent på 25,6 % inkl. kirkeskat. Heraf udgør kirkeskatten 0,7 %.