Opsparingsformer

Du kan spare op til pension på forskellige måder. Det handler både om at få optimeret i forhold til skat og om dine ønsker til udbetaling.

Få overblik over din pension på Mit PFA

Optimér dine pensionsindbetalinger

Når du skal vælge, hvordan du vil spare op, handler det både om skattefordele og ønsker til udbetaling.

Vi anbefaler, at de første 57.200 kr. af din årlige indbetaling indsættes på en ratepension og resten på en livspension. Så sparer du mest i skat. Derudover er aldersopsparing et godt supplement til din firmapension.

Vær opmærksom på, at opsparingsformer kan være fastlagt i aftalen mellem PFA og din arbejdsgiver, hvilket kan begrænse dine valgmuligheder.

Se fordele og ulemper for de forskellige opsparingsformer og de gældende regler i skemaet nedenfor. Beløb og satser er gældende for 2020.

Oversigt over opsparingsformer

Opsparingsform Livspension Ratepension Kapitalpension Aldersopsparing
Udbetaling En månedlig udbetaling, så længe du lever. En månedlig udbetaling i 10 til 30 år. Udbetales som engangsbeløb, men kan udbetales af flere omgange. Udbetales som engangsbeløb, men kan udbetales af flere omgange.
Maksimal indbetaling - årligt Ubegrænset 57.200 kr. Du kan ikke længere indbetale til kapitalpension.

Har du mere end 5 år til folkepension må du indbetale 5.300 kr.

Har du mindre end 5 år til folkepension må du indbetale 50.200 kr.

Maksimal fradragsværdi Topskat 52,06 % Topskat 52,06 % - Intet fradrag
Beskatning Indkomstskat Indkomstskat 40 % Ingen skat 
Kan oprettes eller forhøjes efter 62 år Ja Ja Nej Ja
Kan ændres til - Livspension Ratepension og livspension -
Kan tidligst udbetales fra* 60/5 år før folkepension/3 år før folkepension 60/5 år før folkepension/3 år før folkepension 60/5 år før folkepension/3 år før folkepension 60/5 år før folkepension/3 år før folkepension
Seneste udbetaling Ingen grænse Tidligste udbetalingsalder + 30 år* Tidligste udbetalingsalder + 20 år*  Tidligste udbetalingsalder + 20 år*
Hvem får opsparingen, hvis du dør, inden du går på pension Opsparingen går til dine efterladte, forudsat at du har fuld opsparingssikring.  Opsparingen går til dine efterladte. Opsparingen går til dine efterladte.  Opsparingen går til dine efterladte.
Hvem får opsparingen, hvis du dør efter pensionering

Størstedelen af din opsparing går til dine efterladte, forudsat at du har tilknyttet sikring af efterladte (arverente, op til 15 år). Ellers går den til de kunder i PFA, der lever videre. 

Opsparingen går til dine efterladte. Opsparingen går til dine efterladte.  Opsparingen går til dine efterladte.
Fordele
 • Penge hele livet - uanset hvor længe du lever
 • Du kan indbetale så meget, du vil
 • Fradrag i topskat 
 • Er kreditorbeskyttet indtil den udbetales.
 • Vil sikre dig en indkomst i en lang periode 
 • Fradrag i topskat 
 • Er kreditorbeskyttet indtil den udbetales.
 • Større engangsudbetaling  
 • Du kan ændre til løbende udbetaling 
 • Afgift på 40 % i stedet for indkomstskat 
 • Modregnes ikke i folkepensionens tillægsbeløb
 • Større engangsudbetaling
 • Modregnes ikke i folkepensionens tillægsbeløb

Ulemper

 • Du kan ikke få alle pengene udbetalt på én gang 
 • En livsvarig livspension kan ikke konverteres til andre udbetalingsformer, mens en ophørende livspension kan konverteres til en livsvarig livspension eller en rateopsparing 
 • Hvis du vælger at hæve pensionen før tid, er afgiften 60 % 
 • Der kan ske modregning i efterløn og folkepensionens tillægsbeløb.
 • Du kan ikke få alle pengene udbetalt på én gang 
 • Det er sandsynligt, at du lever længere end udbetalingen varer
 • Maksimalt 57.200 kr. i indbetaling om året
 • Hvis du vælger at hæve pensionen før tid, er afgiften 60 % 
 • Der kan ske modregning i efterløn og folkepensionens tillægsbeløb.
 • Pengene kan være brugt for hurtigt 
 • Du kan ikke længere indbetale til kapitalpension.
 • Der vil være en strafafgift
  på 40 %, når du indbetaler til aldersopsparing, hvis du i tidligere år har fået udbetaling fra en ratepension, livspension eller indeksordning**

 • Hvis pension med fradrag ændres til at være uden fradrag, så skal du ændre din forskudsregistrering. Ellers vil du få en restskat året efter.

* Tidligste udbetalingsalder afhænger af policens oprettelsesdato og/eller forsikredes fødselsdato.

**Det gælder ikke udbetalinger, der er startet før 1. april 2018.