Ansvarlige investeringer

I PFA tror vi på, at ansvarlighed og gode afkast i stigende grad er hinandens forudsætninger – ikke mindst som langsigtet investor.

 

Afkast og ansvarlige investeringer

Vi støtter op om Paris-aftalens klimamål, bidrager aktivt til FN’s Verdensmål og investerer milliardbeløb i den grønne omstilling. Samtidig skubber vi som aktiv ejer på for at påvirke selskaber til positiv udvikling til gavn for mennesker og miljø. Vi gør det, fordi vi tror på, at bæredygtige forretningsmodeller er nøglen til gode afkast på den lange bane. 

Vi har forpligtet os til at gøre vores samlede investeringer CO2-neutrale senest i 2050, mens det for vores opsparingsløsning PFA Klima Plus er ambitionen, at vores kunder kan få en CO2-neutral pensionsopsparing allerede i 2025. 

I denne film kan du se et par eksempler på vores ansvarlige investeringer og høre mere om PFA Klima Plus:

 

  

Læs mere om vores tilgang til ansvarlige investeringer under de forskellige områder

 

Aktivt ejerskab

Vi tager ansvar for udviklingen i de selskaber, vi investerer i.    

 

Læs mere  

 

Klima og ambitioner

Vi ønsker at bidrage til denne grønne omstilling og en ansvarlig udvikling med konkrete målsætninger.
     

Læs mere 

 

Skatteadfærd

Vi tager afstand fra aggressiv skatteplanlægning og adfærd, der udnytter skattesystemet.
   

Læs mere 

 

Ansvarlighed og PFA’s pensionsprodukter

Vi har integreret bæredygtighedsrisici i vores produkter.
   

Læs mere 


 

Politik og retningslinjer

Vi tager afsæt i internationale anerkendte standarder og principper.

     

Læs mere  

 

Menneskerettigheder

Vi ønsker at bidrage til at beskytte menneskerettigheder og fremme en bæredygtig udvikling i de selskaber, vi investerer i.

Læs mere  

 

Statsobligationer

Vi investerer i statsobligationer, men det skal ske med respekt for internationale konventioner.
    

Læs mere   


 

Eksklusion af selskaber og lande

Vi prioriterer dialog og påvirkning frem for eksklusion. Der kan dog være tilfælde, hvor eksklusion er nødvendig.
      

Læs mere og se eksklusionslister