Klima og bæredygtighed

Som investor ønsker vi at bidrage til den grønne omstilling og en bæredygtig udvikling. Derfor er klimahensyn integreret i vores generelle investeringsproces, og vi arbejder systematisk med at nedbringe CO₂-aftrykket i vores aktie- og ejendomsportefølje, ligesom vi aktivt investerer i grønne løsninger.

Vi har forpligtet os til ambitiøse klimamål

PFA bakker op om Paris-aftalen mål om at begrænse CO2-udledningen og om den grønne omstilling, der er nødvendig for at skabe en mere bæredygtig verden. Og gennem deltagelsen i det internationale FN-stiftede investornetværk Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA) har vi forpligtet os til at opnå nul CO2-udledning fra vores investeringsportefølje senest i 2050. På den måde sikrer vi, at vores investeringer er i overensstemmelse med Paris-aftalens scenarie for en global 1,5 graders temperaturstigning i dette århundrede.

Vi tilbyder også vores kunder med opsparing i markedsrente mulighed for at investere hele eller dele af deres pensionsopsparing i et produkt med endnu mere ambitiøse mål for CO2-udledningen. Alternativ tilføjelse: PFA Klima Plus er PFA’s markedsrenteprodukt, til de pensionskunder der ønsker et øget fokus på klimastærke investeringer uden at gå på kompromis med afkastet1. Det er vores ambition, at PFA Klima Plus vil være CO2-neutralt allerede i 2025. Og allerede fra begyndelsen i 2020 udleder produktets aktier mindst 60 procent mindre CO2 end verdensindekset.


1
PFA Klima Plus har en mere snæver portefølje af aktiver end PFA Plus, hvilket kan give både et større eller mindre afkast end PFA Plus. 


   Vi investerer i vedvarende energi

Vi investerer aktivt i grønne løsninger og vedvarende energi. Blandt andet har vi investeret i solcelleparker og i verdens største havvindmøllepark, Hornsea 1, som kan producere grøn strøm nok til at forsyne 1 mio. husstande.      

 

Du kan investere ekstra klimavenligt

Med PFA Klima Plus giver vi vores kunder mulighed for at investere hele eller dele af deres pensionsopsparing ekstra klimavenligt. Produktet har som ambition at være CO2-neutralt allerede i 2025.

Læs mere om PFA Klima Plus        

 

Vi bygger efter miljøvenlige standarder

Vi bestræber os på at bygge og renovere efter bæredygtige og miljøvenlige standarder - blandt andet screener vi alt nybyggeri og større renoveringer for at kunne certificere dem med et bæredygtighedsmærke kaldet DGNB. Det gælder eksempelvis ombygningen af PFA’s eget domicil, som tager udgangspunkt i en høj grad af genanvendelse og energioptimering og at kunne opnå en DGNB-sølvcertificering.       

Vi samarbejder med internationale klimanetværk

 • Carbon Disclosure Project (CDP)
  Som medlem af det internationale klimanetværk CDP arbejder vi for at øge antallet af virksomheder, der rapporterer klimaregnskab.
 • Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC)
  Det er vores holdning, at investorer i fællesskab står stærkest, når risici og muligheder relateret til klimaforandringer skal adresseres. Som medlem af IIGCC arbejder vi sammen med over 130 investorer for at fremme konsistent klimaregulering på tværs af landegrænser og vidensdeling om integration af klimahensyn i investeringsprocessen.
 • Climate Action 100+
  For PFA er dialog et centralt element til at påvirke udviklingen. For at styrke dialogen deltager vi i den internationale sammenslutning af investorer Climate Action 100+, som indgår i dialog med de 100 mest CO₂-tunge selskaber i verden.
 • Nordic Engagement Coorperation (NEC)
  PFA er som eneste danske selskab en del af investorsamarbejdet NEC. NEC samarbejder om en fælles aktiv ejerskabsdialog med selskaber, hvor der er identificeret fx miljømæssige risici.
 • Green Building Council Denmark
  Vi ønsker at være med til at udvikle arbejdet med bæredygtighed i bygninger og det bebyggede miljø i Danmark. Som medlem af organisation Green Building Council Denmark samarbejder vi med over 300 aktører og sætter vores erfaringer på området i spil.