General-forsamling

Generalforsamling - PFA Holding

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 8. marts 2023.

Indkaldelse med dagsorden
Bilag 1 - PFA Holding Årsrapport 2022
Bilag 2 - Lønpolitik for PFA Koncernen
Bilag 3 – Blanket til bestilling af adgangskort
Bilag 4 – Brevstemme
Bilag 5 – Fuldmagt

Protokollat af ordinær generalforsamling - PFA Holding

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende generalforsamlingen bedes rettet til

Charlotte Høholt
Juridisk Chefkonsulent – Direktionsstab

T: 39 17 50 49
M: 24 88 41 23
E: cho@pfa.dk

Generalforsamling - PFA Pension

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 8. marts 2023, som afholdes hos

PFA Pension
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø

Indkaldelse med dagsorden
Bilag 1 - Årsrapport 2022 PFA Pension
Bilag 2 - Lønpolitik for PFA Koncernen

Protokollat af ordinær generalforsamling - PFA Pension

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende generalforsamlingen bedes rettet til

Charlotte Høholt
Juridisk Chefkonsulent – Direktionsstab

T: 39 17 50 49
M: 24 88 41 23
E: cho@pfa.dk