General-forsamling

Generalforsamling - PFA Holding

Bestyrelsen indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling den 12. marts 2020 kl. 16.45, som afholdes hos

PFA Pension
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø

Indkaldelse med dagsorden
Bilag 1 – Årsrapport 2019 PFA Holding
Bilag 2 – Forslag til revideret lønpolitik
Bilag 3 – Forslag til ændrede vedtægter
Bilag 4 – Blanket – Adgangskort
Bilag 5 – Brevstemme
Bilag 6 – Fuldmagt

Generalforsamlingsprotokollat pr. 12. marts 2020

   
Eventuelle spørgsmål vedrørende generalforsamlingen bedes rettet til

Charlotte Høholt
Juridisk Chefkonsulent - Direktionsstab

T: 39 17 50 49
M: 24 88 41 23
E: cho@pfa.dk

 

Generalforsamling - PFA Pension

Bestyrelsen indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling den 12. marts 2020 kl. 15.30, som afholdes hos

PFA Pension
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø

Indkaldelse med dagsorden
Bilag 1 – Årsrapport 2019 PFA Pension
Bilag 2 – Forslag til revideret lønpolitik
Bilag 3 – Forslag til ændrede vedtægter

Generalforsamlingsprotokollat pr. 12. marts 2020

 
Eventuelle spørgsmål vedrørende generalforsamlingen bedes rettet til

Charlotte Høholt
Juridisk Chefkonsulent - Direktionsstab

T: 39 17 50 49
M: 24 88 41 23
E: cho@pfa.dk