General-forsamling

Ekstraordinær generalforsamling - PFA Holding

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2023 kl. 10.00, som afholdes hos

PFA Pension
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø

Indkaldelse med dagsorden
Bilag 1 – Blanket til bestilling af adgangskort
Bilag 2 – Brevstemme
Bilag 3 – Fuldmagt

Protokollat af ekstraordinær generalforsamling i PFA Holding

   
Eventuelle spørgsmål vedrørende generalforsamlingen bedes rettet til

Charlotte Høholt
Juridisk Chefkonsulent - Direktionsstab

T: 39 17 50 49
M: 24 88 41 23
E: cho@pfa.dk

 

Ekstraordinær generalforsamling - PFA Pension

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2023 kl. 09.30, som afholdes hos

PFA Pension
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø

Indkaldelse med dagsorden

Protokollat af ekstraordinær generalforsamling i PFA Pension

 
Eventuelle spørgsmål vedrørende generalforsamlingen bedes rettet til

Charlotte Høholt
Juridisk Chefkonsulent - Direktionsstab

T: 39 17 50 49
M: 24 88 41 23
E: cho@pfa.dk