General-forsamling

Generalforsamling - PFA Holding

Bestyrelsen indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling den 10. marts 2021. Generalforsamlingen afholdes som en elektronisk generalforsamling. 

Indkaldelse med dagsorden
Bilag 1 – Information om afvikling af elektronisk generalforsamling og tekniske krav
Bilag 2 – PFA Holding Årsrapport 2020
Bilag 3 – Udkast til ændret lønpolitik for PFA-koncernen
Bilag 4 – Udkast til opdaterede vedtægter for PFA Holding
Bilag 5 – Brevstemme
Bilag 6 – Fuldmagt
Generalforsamlingsprotokollat

   
Aktionærer kan tilmelde sig generalforsamlingen på en af følgende måder. Tilmelding skal ske senest den 5. marts 2021:

  • Via InvestorPortalen for PFA Holding tilgængelig på VP Securities A/S’ hjemmeside på dette link.
    Enkeltaktionærer skal tilmelde sig ved brug af NEMID. Organisationer/virksomheder skal tilmelde sig ved brug af VP ID.
  • Ved at sende en mail til Charlotte Høholt, juridisk chefkonsulent, på cho@pfa.dk
Eventuelle spørgsmål vedrørende generalforsamlingen bedes rettet til

Charlotte Høholt
Juridisk Chefkonsulent – Direktionsstab

T: 39 17 50 49
M: 24 88 41 23
E: cho@pfa.dk

Generalforsamling - PFA Pension

Bestyrelsen indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling den 10. marts 2021, som afholdes hos

PFA Pension
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø

Indkaldelse med dagsorden
Bilag 1 – Årsrapport 2020 PFA Pension
Bilag 2 – Udkast til ændret lønpolitik for PFA-koncernen
Bilag 3 – Udkast til opdaterede vedtægter for PFA Pension
Generalforsamlingsprotokollat

  
Eventuelle spørgsmål vedrørende generalforsamlingen bedes rettet til

Charlotte Høholt
Juridisk Chefkonsulent – Direktionsstab

T: 39 17 50 49
M: 24 88 41 23
E: cho@pfa.dk