Et bæredygtigt PFA

Bæredygtighed begynder med os selv

Vores formål i PFA hedder ”en bæredygtig nutid for det gode liv i fremtiden”. Derfor arbejder vi for en positiv samfundsudvikling ad de tre spor: 
ansvarlige investeringeret sundere arbejdsliv og det gode seniorliv.

Men samtidig er vi bevidste om, at vores rejse mod en bæredygtig nutid starter med os selv, og derfor er vi optagede af at integrere bæredygtighed i den måde, vi driver vores forretning på.

Nedenfor kan du læse mere om nogle af de elementer, der skal sikre et bæredygtigt PFA.

  Sunde & engagerede medarbejdere

Vores medarbejdere er nøglen til, at vi får succes med vores ambitiøse strategi. 

Læs mere 

Ansvarlig forretningspraksis

PFA har politikker og retningslinjer, der understøtter en fair og ansvarsbevidst forretningsadfærd og sikrer høj troværdighed om PFA. 

Læs mere 

 

Relationer & dialog

Relationer og dialog handler om at skabe langsigtede og gensidige gavnlige partnerskaber, der bygger på tillid og åbenhed.  

Læs mere 

Digitalisering og dataetik

I PFA arbejder vi med øget digitalisering for at leve op til fremtidens krav til et moderne pensionsselskab og for at gøre PFA endnu mere relevant for kunderne. 

Læs mere 

Læs Rapport for samfundsansvar og politik for samfundsansvar

Rapport for samfundsansvar

 
  
Læs rapport her
Download printversion

PFA’s strategi for samfundsansvar

 
  
Download printversion