Investeringer i statsobligationer

Statsobligationer er en af de investeringsmuligheder, PFA benytter, når vi arbejder med at skabe afkast til kundernes pensionsopsparing. Det sker med respekt for internationale konventioner.

Internationale konventioner sætter rammen

Som ansvarlig investor ønsker vi ikke at finansiere lande, der handler i konflikt med internationale konventioner, og vi følger de generelle og internationalt anerkendte standarder for ansvarlige investeringer.

Læs mere her >

De internationale konventioner omfatter ikke alle lande, hvor der eksempelvis er et lavt udviklet demokrati og sårbarhed for korruption. Derfor har vi retningslinjer på området, og vi screener løbende de lande, vi investerer i, for blandt andet hensyn til menneskerettigheder og graden af demokrati, korruption, pressefrihed m.m.

Sådan undersøger vi lande

Vi har udviklet en metode, så vi kan screene de investeringsmulige lande, som udgør ca. to tredjedele af verdens lande. Den sidste tredjedel er ikke mulig at investere i, eksempelvis fordi de ikke har statsobligationer.

Vores screening består af tre trin, som tager højde for en række indikatorer og specifikke oplysninger, der er relevante for at vurdere landet, dets situation og befolkningens behov.

På baggrund af screeningen afgør PFA’s Responsible Investment Board, om lande er investeringsegnede, og om der eventuelt er lande, der skal undersøges yderligere eller ekskluderes fra vores investeringer.

Her kan du se oversigten over de lande, vi aktuelt har ekskluderet

Læs mere om vores tilgang til investering i statsobligationer