Aktiv-sammensætning

Her kan du se, hvordan PFA investerer din pensionsopsparing. Du kan se aktivsammensætningen for vores investeringskoncepter, og vælge det investeringskoncept du ønsker at se nærmere på.

PFA Plus profiler aktivsammensætning

Her kan du se, hvordan PFA investerer din pensionsopsparing i forhold til din investeringsprofil og antal år til pension. Ved at vælge din profil, alder og pensionstidspunkt kan du se fordelingen grafisk. Du kan også se aktivsammensætningen i de bagvedliggende fonde samt et eksempel for en kunde med udbetalingssikring. 

Under punktet ”Detaljeret aktivsammensætning” kan du desuden se de strategiske og faktiske fordelinger af aktiver i investeringsprofilerne ud fra de 10 aktivklasser, der er fastsat af Forsikring & Pension.

PFA Pension kan til enhver tid og uden varsel foretage justeringer i fordelingen mellem Høj Risiko og Lav Risiko fondene og i aktivsammensætningen i de bagvedliggende fonde.

Data er vist pr. 31.12.2019.

Vælg profil

Vælg alder og forventet pensionsalder

Fordeling mellem Højrisiko og Lavrisiko fondene

Aktuel aktivsammensætning

Klik på grafik for at se procenter
Overordnet aktivsammensætning

Aktuel aktivsammensætning

Klik på grafik for at se procenter
Aktivsammensætning i Højrisiko fonden

Investeringer fordelt på kategori

Investeringer fordelt geografisk

Investeringer fordelt på sektorer

Investeringer fordelt på fondsforvaltning

Klik på grafik for at se procenter
Aktivsammensætning i Lavrisiko fonden

Investeringer fordelt på kategori

Investeringer fordelt på restløbetid

Investeringer fordelt på fondsforvaltning

Klik på grafik for at se procenter
Eksempel på aktivfordeling for en kunde med udbetalingssikring (gælder kun profil A og B)

Aktuel aktivsammensætning

Klik på grafik for at se procenter

Detaljeret aktivsammensætning - ud fra 10 aktivklasser fastsat af Forsikring & Pension

Herunder ses de strategiske og faktiske investeringsfordelinger for investeringsprofilerne i PFA Plus. I fordelingerne bruges de 10 aktivklasser, der er fastsat af Forsikring & Pension. De strategiske fordelinger gælder for 2020. De faktiske fordelinger er opgjort per 31.12.2019.   

PFA Plus investeringsprofil A

Vælg år til pension i tabellerne for at se %-fordelinger på aktivklasser.

Den strategiske aktivfordeling afspejler PFA’s overordnede investeringsstrategi som revideres årligt. Den faktiske aktivallokering viser et øjebliksbillede af aktivallokering på investeringsprofilen.

KundeKapital er ikke indregnet i fordelingerne, men skal risikomæssigt indplaceres i aktivklassen Globale aktier. Læs mere om KundeKapital og se din præcise andel af KundeKapital på mitpfa.dk

  


PFA Plus investeringsprofil B

Vælg år til pension i tabellerne for at se %-fordelinger på aktivklasser.

Den strategiske aktivfordeling afspejler PFA’s overordnede investeringsstrategi som revideres årligt. Den faktiske aktivallokering viser et øjebliksbillede af aktivallokering på investeringsprofilen.

KundeKapital er ikke indregnet i fordelingerne, men skal risikomæssigt indplaceres i aktivklassen Globale aktier. Læs mere om KundeKapital og se din præcise andel af KundeKapital på mitpfa.dk

 
 


PFA Plus investeringsprofil C

Vælg år til pension i tabellerne for at se %-fordelinger på aktivklasser.

Den strategiske aktivfordeling afspejler PFA’s overordnede investeringsstrategi som revideres årligt. Den faktiske aktivallokering viser et øjebliksbillede af aktivallokering på investeringsprofilen.

KundeKapital er ikke indregnet i fordelingerne, men skal risikomæssigt indplaceres i aktivklassen Globale aktier. Læs mere om KundeKapital og se din præcise andel af KundeKapital på mitpfa.dk

 
 


PFA Plus investeringsprofil D

Vælg år til pension i tabellerne for at se %-fordelinger på aktivklasser.

Den strategiske aktivfordeling afspejler PFA’s overordnede investeringsstrategi som revideres årligt. Den faktiske aktivallokering viser et øjebliksbillede af aktivallokering på investeringsprofilen.

KundeKapital er ikke indregnet i fordelingerne, men skal risikomæssigt indplaceres i aktivklassen Globale aktier. Læs mere om KundeKapital og se din præcise andel af KundeKapital på mitpfa.dk

 

PFA Valgfri aktivsammensætning

Herunder ses strategiske og faktiske investeringsfordelinger for PFA Valgfri ud fra 10 aktivklasser, fastsat af Forsikring & Pension. Data er vist for 5% intervaller.
Vælg %-andel for høj og lav i toppen af tabellen for at se fordelingerne. Du kan se din faktiske fordeling mellem høj risiko fonden og lav risiko fonden på mitpfa.dk

Den strategiske aktivfordeling afspejler PFA’s overordnede investeringsstrategi som revideres årligt. Den faktiske aktivallokering viser et øjebliksbillede af aktivallokering på investeringsprofilen. De strategiske fordelinger gælder for 2020. De faktiske fordelinger er opgjort per 31.12.2019.

KundeKapital er ikke indregnet i fordelingerne, men skal risikomæssigt indplaceres i aktivklassen Globale aktier. Læs mere om KundeKapital og se din præcise andel af KundeKapital på mitpfa.dk

Gennemsnitsrente aktivsammensætning

Herunder ses strategiske og faktiske fordelinger af aktiver i de fire rentegrupper i Gennemsnitsrente. Aktiverne er fordelt på 10 aktivklasser, fastsat af Forsikring og Pension.

Du kan se din rentegruppe på mitpfa.dk

Den strategiske aktivfordeling afspejler PFA’s overordnede investeringsstrategi som revideres årligt. Den faktiske aktivallokering viser et øjebliksbillede af aktivallokering på investeringsprofilen. De strategiske fordelinger gælder for 2020. De faktiske fordelinger er opgjort per 31.12.2019.

KundeKapital er ikke indregnet i fordelingerne, men skal risikomæssigt indplaceres i aktivklassen Globale aktier. Læs mere om KundeKapital og se din præcise andel af KundeKapital på mitpfa.dk