Fra gennemsnitsrente til markedsrente

Rigtig mange indbetaler i dag til en ordning i markedsrente, PFA Plus, men har stadig opsparing på deres tidligere ordning i gennemsnitsrente.  Læs her forbrugerøkonom Carsten Holdums anbefaling til, hvad du skal overveje, når du skal tage stilling.  

Når du skal tage stilling til, om du vil samle din opsparing i markedsrente, er det godt at vide, hvordan den adskiller sig fra gennemsnitsrenteordningen. For der er faktisk nogle væsentlige forskelle, forklarer Carsten Holdum, der er forbrugerøkonom i PFA.

”I markedsrente får du altid det fulde afkast ind på din opsparing med det samme. Til gengæld bærer du også selv hele risikoen, og i de dårlige år kan det betyde, at din opsparing falder, fordi afkastet er negativt.  Sådan er det ikke i gennemsnitsrente. Her udjævnes afkastet over en årrække, så du får en stabil rente i både gode og dårlige år, ligesom du altid er sikret en mindsteudbetaling”, siger Carsten Holdum.

Han tilføjer desuden, at livspensionen i markedsrente kan falde, hvis den gennemsnitlige levealder stiger mere end forventet, hvorimod det ikke er tilfældet med livspensioner i gennemsnitsrente.

Du har måske en skjult opsparing, som kan være mange penge værd.

Netop sikringen af mindsteudbetalingen er helt central, når du skal tage stilling til, om du vil samle din opsparing i markedsrente.

”I markedsrente er du ikke sikret en mindsteudbetaling, da du får det afkast, markedet nu engang giver. Overfører du din opsparing til markedsrente, kan PFA derfor give dig den andel af de penge med, som hidtil er gået til at opretholde sikringen af din mindsteudbetaling i gennemsnitsrente,” fortæller Carsten Holdum. Han tilføjer, at der for mange på den måde er en slags ’skjult opsparing’, som de kan få med ved overførslen. I PFA sker det ved, at din opsparing bliver forhøjet med et overførselstillæg, når den flyttes til markedsrente. 

Hvor meget du kan få i overførselstillæg, afhænger af din opsparing og markedsforholdene på det tidspunkt, hvor opsparingen overføres. Men de generelle retningslinjer for beregningen ligger fast, og det betyder, at kunderne, som overfører til markedsrente har krav på at få hele værdien af deres ordning med. Og heri indgår både det beløb, som sikringen af deres mindsteudbetaling er værd, såvel som en eventuel yderligere andel af PFA’s kollektive reserver. For mange kan der derfor være tale om et ganske anseligt beløb. Præcis hvor stort, kan du selv se på mitpfa.dk.

Er det så en god ide at samle opsparingen i markedsrente?

Det afhænger i høj grad af dine egne personlige præferencer, men er muligheden for høje afkast vigtigere for dig end sikkerhed og en stabil rente, så anbefaler PFA markedsrente.
”Der er selvfølgelig ingen, som med sikkerhed kan vide, hvordan finansmarkederne vil udvikle sig. Når det er sagt, så vurderer PFA generelt, at det bliver lettere af skabe afkast i markedsrente end i gennemsnitsrente, da PFA har langt større investeringsfrihed i markedsrente”, forklarer Carsten Holdum. Han peger afslutningsvist på, at markedsrente ikke nødvendigvis betyder maksimal risiko.

”I PFA’s markedsrenteordning, PFA Plus, har du selv gode mulighed for at justere risikoen på din pensionsopsparing. Du kan nemlig vælge mellem fire investerings-profiler* med forskellige grader af risiko. I hver af de fire profiler bliver risikoen endvidere gradvist nedsat, jo nærmere man kommer pensionsalderen, og jo mindre tid der derfor er til at indhente eventuelle tab på aktiemarkederne. På den måde er der altså også i markedsrente taget et vist hensyn til behovet for sikkerhed”, slutter Carsten Holdum.

 


*antallet af investeringsprofiler afhænger af den aftale, som din arbejdsgiver/organisation har indgået med PFA.

Kort fortalt

Fordele ved at overføre fra
gennemsnitsrente til markedsrente
                                  

  • Du har mulighed for højere afkast, fordi PFA´s investeringsfrihed er større i markedsrente.
  • Lavere omkostninger, fordi du kun skal betale for administration af én ordning.
  • Et bedre overblik, som gør det nemt at tilpasse og ændre din ordning. 

 

 

 

 

Ulemper ved at overføre fra gennemsnitsrente til markedsrente

  • Du har en risiko for tab, da du kan få negativt afkast.
  • Du er ikke længere sikret en mindsteudbetaling.
  • Udbetalingen af din livsvarige livspension kan falde,
    hvis den gennemsnitlige levealder stiger mere end forventet.