PFA KundeKapital

I år sender vi 1,7 mia. kr. tilbage til vores kunder

I PFA Pension er vores kunder en del af et stærkt kundefællesskab, og det betyder, at vi selv efter et år med uro og negative afkast på finansmarkederne har mulighed for at sende penge tilbage til vores kunder. I år har vi sendt 1,7 milliarder kroner til vores kunder med PFA KundeKapital, og derfor kan mange glæde sig over, at der er kommet ekstra penge ind på pensionsopsparingen.

Kort om PFA KundeKapital

Da PFA Pension blev stiftet i 1917, besluttede vores ejere, at de kun skulle have en meget begrænset del af overskuddet. Sådan er det stadig i dag, og det betyder, at vi kan sende størstedelen af vores overskud videre til vores kunder. Det sker blandt andet ved forrentning af KundeKapital. Det betyder, at rigtig mange af vores kunder får ekstra penge til deres pension. 

KundeKapital er ansvarlig kapital i PFA Pension, hvilket betyder, at KundeKapital får andel i såvel overskud som tab i PFA Pension. I gode tider giver det mulighed for at få en høj forrentning af KundeKapital. I dårlige tider kan KundeKapital blive mindre (negativ forrentning) og i yderste konsekvens tabes helt.


 
 

Sådan fungerer KundeKapital

I PFA Pension er det vores mål at skabe størst mulig værdi til kunderne. Det sker blandt andet gennem den særlige model for overskuds- og risikodeling, vi kalder KundeKapital. Hovedparten af PFA Pensions kunder med pensionsopsparing har i dag KundeKapital. For 2022 har forrentningen på KundeKapital været 8,0 % før pensionsafkastskat. Forrentningen på KundeKapital kan ændre sig fremover, og den kan blive negativ. PFA Pension fastsætter selv en del af forrentningen og kan derfor også selv ændre den.

KundeKapital består af Individuel KundeKapital og Kollektiv KundeKapital.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan modellen overordnet fungerer. De til enhver tid gældende detaljerede regler fremgår af de regulativer, som findes nederst, og af PFA Pensions tekniske grundlag, der er anmeldt til Finanstilsynet.
   

Indbetaling på Individuel KundeKapital

Hvis du har KundeKapital, går et beløb svarende til 5 % af dine indbetalinger og indskud til opsparing til Individuel KundeKapital. Der bliver ikke opbygget Individuel KundeKapital ved overførsel af pensionsopsparing fra en anden pensionsordning i PFA Pension eller fra en anden pensionsleverandør.

Med Individuel KundeKapital får du del i det afkast, man i andre pensionsselskaber ville tildele ejerne. Den individuelle KundeKapital er en del af den ansvarlige kapital i PFA Pension, også kaldet kapitalgrundlag, som udgør PFA Pensions finansielle styrke. Formelt er Individuel KundeKapital såkaldte særlige bonushensættelser af type B.

Sådan tilskrives forrentningen på Individuel KundeKapital

Med Individuel KundeKapital får du hvert år som udgangspunkt mindst samme forrentning, som PFA Pension opnår på egenkapitalen før skat. Havde du KundeKapital i 2022, var forrentningen på 8,0 % før pensionsafkastskat.

For 2023 er den forventede årlige forrentning af Individuel KundeKapital 8,0 % før pensionsafkastskat, men den kan blive mindre eller større. Hele den årlige forrentning bliver fordelt til pensionsopsparingen gennem en engangstilskrivning i april 2024 (forudsat du stadig har din pensionsordning i PFA Pension).

Positiv forrentning af Individuel KundeKapital bliver sat ind på din almindelige opsparing. Eventuel negativ forrentning bliver trukket i Individuel KundeKapital. Negativ forrentning kan opstå, hvis der kommer tab i PFA Pension, og der ikke længere er Kollektiv KundeKapital, som kan dække Individuel KundeKapitals andel af tabet. Det er uddybet nedenfor i punktet ”Hvad med risikoen”.

PFA Pension kan vælge at indføre en foreløbig forrentning af Individuel KundeKapital, som kan være positiv eller negativ. Den foreløbige forrentning er pt. fastsat til 0 procent, men den kan løbende ændres af PFA Pension.

Forrentning af individuel kundekapital, procent før skat af pensionsafkast
 2022 2021 2020 2019 2018  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 8,0 8,0 8,0 8,0  10,0  16,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 12,6

 

Kollektiv KundeKapital bidrager til din forrentning

Kollektiv KundeKapital er en særlig bonushensættelse (reserve), som PFA Pensions ejere i sin tid opbyggede af egenkapitalen i PFA Pension.

PFA-Fonden og de organisationer, der ejer PFA, etablerede denne reserve til gavn for de kunder, der til enhver tid er i PFA Pension, og som har Individuel KundeKapital. Kollektiv KundeKapital kan bidrage til at betale en høj forrentning til Individuel KundeKapital. På den måde er det muligt hvert år at overføre et beløb fra Kollektiv KundeKapital til Individuel KundeKapital, indtil Kollektiv KundeKapital er afviklet. Kunder med Individuel KundeKapital får dermed mulighed for en høj forrentning på deres individuelle KundeKapital.  Kollektiv KundeKapital skal over en årrække fordeles til både ”gamle” og ”nye” kunder med Individuel KundeKapital.

Kollektiv KundeKapital er – som navnet siger – en kollektiv reserve. Det betyder, at man ikke får en andel af Kollektiv KundeKapital med, hvis man flytter sin pensionsordning ud af PFA eller hæver sin pensionsordning.

Den samlede KundeKapital får hvert år som udgangspunkt samme forrentning som PFA Pensions egenkapital før skat.

Hvad med risikoen?

Individuel KundeKapital indgår sammen med egenkapitalen og Kollektiv KundeKapital i PFA Pensions ansvarlige kapital. Ved at spare op i Individuel KundeKapital får PFA Pensions kunder del i det overskud, PFA Pension skaber, men Individuel KundeKapital skal også dække for eventuelle tab i PFA Pension. Så længe der er Kollektiv KundeKapital, dækker den dog for Individuel KundeKapitals andel af eventuelle tab. Når der ikke længere er Kollektiv KundeKapital, vil Individuel KundeKapital som udgangspunkt have samme risiko som egenkapitalen. Det betyder, at Individuel KundeKapital kan blive mindre (negativ forrentning) og i yderste konsekvens tabes helt.
 
Opsparet Individuel KundeKapital kan ikke omdannes til almindelig opsparing. Et fravalg af KundeKapital betyder således kun, at der ikke indbetales yderligere til KundeKapital.

Individuel KundeKapital vil normalt følge med ved ophævelse af pensionsordningen, fx i forbindelse med overførsel til en anden pensionsleverandør. Det gælder dog ikke, hvis PFA Pension ikke opfylder solvenskapitalkravet.

Gennemsnitsrente, udbetalinger og KundeKapital

Når du får udbetalinger fra din pensionsordning i gennemsnitsrente, er det ikke længere muligt at have KundeKapital. Din individuelle KundeKapital bliver i stedet overført til din opsparing.

Læs regulativ for KundeKapital – markedsrente 

Læs regulativ for KundeKapital – gennemsnitsrente

Ændrede vilkår for KundeKapital fra 1. januar 2019

Fra 1. januar 2019 har PFA Pension foretaget følgende ændringer i vilkårene for KundeKapital:

1. Fra 1. januar 2019 bliver positiv forrentning af Individuel KundeKapital sat ind på din almindelige opsparing i stedet for at blive sat ind på Individuel KundeKapital.
2. Fra 1. januar 2019 bliver der ikke længere opbygget Individuel KundeKapital på overførsel af opsparing fra en anden pensionsleverandør til PFA Pension eller ved intern overførsel i PFA Pension. Det betyder, at 5 procent af overført opsparing ikke længere går til Individuel KundeKapital. Der opbygges fortsat Individuel KundeKapital over tid via løbende indbetalinger og indskud til pensionsopsparing.

For pensionsordninger i PFA Plus kan du se de ændrede vilkår for KundeKapital i dine pensionsvilkår på Mit PFA under Dokumenter.

For pensionsordninger i gennemsnitsrente, som ikke er i PFA Plus, kan du se de ændrede betingelser om KundeKapital på pfa.dk/forsikringsbetingelser, hvor du skal indtaste nummeret ”BX0170(01-19)".