Skatteregler for pension

Der er forskellige skatteregler for de forskellige måder at spare op på

Løbende udbetalinger

Pension med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livspension
Skattekode 1) Skattekode 1
Hvornår kan pensionsordningen oprettes? Ingen begrænsning
Fradragsret ved indbetaling Ubegrænset 3)
Afkast 15,3 % pensionsafkastskat
Hvornår kan jeg få udbetalt pension? Ved aftalt starttidspunkt fra den tidligste pensionsalder 6)
Hvordan udbetales min pensionsopsparing? Livsvarig/hele livet fra pensionstidspunktet
Hvordan beskattes mine udbetalinger? I din indkomstskat som personlig indkomst
Hvordan bliver mine efterladte beskattet? En løbende ydelse til ægtefælle/fraskilt ægtefælle, samlever
og børn/stedbørn/samlevers børn/livsarvinger under 24 år bliver
beskattet som personlig indkomst.

En løbende ydelse til andre: 40 % afgift, indkomstskat af
kapitaltilvækst og evt. boafgift.

Engangsudbetaling: 40 % afgift og evt. boafgift.


1) En skattekode er PFA’s korte fællesbetegnelse for de skatteregler, der gælder for en pensionsordning. Læs mere om skattekoder

2) Hvis du foretager en privat indbetaling på din pensionsordning, har du ikke skattefradrag. Hvis du indbetaler til din pensionsordning via din arbejdsgiver bliver de indbetalte beløb ikke beskattet. Indbetalingerne er ikke indeholdt i den løn, som arbejdsgiveren oplyser til skattevæsenet og skal derfor ikke trækkes fra på selvangivelsen.

3) For privatoprettede ordninger gælder, at hvis den aftalte indbetalingsperiode er kortere end 10 år, og de samlede årlige indbetalinger til pension med løbende udbetalinger (skattekode 1) er over 52.600 kr. i 2020, skal fradraget fordeles med 1/10 om året i 10 år.

4) Gældende fra 1. januar 2013.

5) Beskatning gælder for udbetaling til pensionskunden efter tidligste pensionsalder, jf. 6).

6) Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007 kan du tidligst få udbetalt din pension, når du fylder 60 år. Er din pensionsordning oprettet efter 1. maj 2007, og hvis du er født før 1. januar 1963, kan du tidligst få den udbetalt, når du fylder 62 år. Ellers kan du tidligst starte udbetalingen, når du fylder 63 år. Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007, kan du senest få din pension udbetalt, når du fylder 75 år. Er den oprettet efter 1. maj 2007, og er du født før 1. januar 1963, kan du senest få den udbetalt, når du fylder 77 år. Ellers kan du senest starte udbetalingen, når du fylder 78 år.

7) Der er tale om en samlet årlig beløbsgrænse for samtlige indbetalinger til ophørende livspension og ratepension via arbejdsgiver og privat, i både livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter. Hvis du før den 22. april 2009 har indbetalt et privat indskud til ophørende livspension eller ratepension, hvor skattefradraget ikke er afsluttet ved udgangen af 2009, fortsætter din fradragsret i 2010 og fremover, også selvom skattefradraget overstiger 50.000 kr. om året. Disse fradrag medregnes dog i dine muligheder for at indbetale til ophørende livspension eller ratepension også via arbejdsgiver.

8) Der sker alene udbetaling til efterladte fra livsvarige livspensioner og ophørende livspensioner, hvis pensionsordningen omfatter dækninger i tilfælde af død.

 

Ophørende livspension


 Ophørende livspension
Skattekode 1) Skattekode 9
Hvornår kan pensionsordningen oprettes? Ingen begrænsning
Fradragsret ved indbetaling 2) Samlet op til 57.200 kr. 7)
Afkast 15,3 % pensionsafkastskat
Hvornår kan jeg få udbetalt pension? Ved aftalt starttidspunkt fra den tidligste pensionsalder 6)
Hvordan kan jeg få udbetalt min pensionsopsparing? Løbende over mindst 10 år
Hvordan beskattes mine udbetalinger? I din indkomstskat som personlig indkomst
Hvordan bliver udbetalinger til mine efterladte beskattet? En løbende ydelse til ægtefælle/fraskilt ægtefælle, samlever og
børn/stedbørn/samlevers børn/livsarvinger under 24 år bliver
beskattet som personlig indkomst.

En løbende ydelse til andre: 40 % afgift, indkomstskat af
kapitaltilvækst og evt. boafgift.

Engangsudbetaling: 40 % afgift og evt. boafgift.


1) En skattekode er PFA’s korte fællesbetegnelse for de skatteregler, der gælder for en pensionsordning. Læs mere om skattekoder

2) Hvis du foretager en privat indbetaling på din pensionsordning, har du ikke skattefradrag. Hvis du indbetaler til din pensionsordning via din arbejdsgiver bliver de indbetalte beløb ikke beskattet. Indbetalingerne er ikke indeholdt i den løn, som arbejdsgiveren oplyser til skattevæsenet og skal derfor ikke trækkes fra på selvangivelsen.

3) For privatoprettede ordninger gælder, at hvis den aftalte indbetalingsperiode er kortere end 10 år, og de samlede årlige indbetalinger til pension med løbende udbetalinger (skattekode 1) er over 52.600 kr. i 2020, skal fradraget fordeles med 1/10 om året i 10 år.

4) Gældende fra 1. januar 2013.

5) Beskatning gælder for udbetaling til pensionskunden efter tidligste pensionsalder, jf. 6).

6) Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007 kan du tidligst få udbetalt din pension, når du fylder 60 år. Er din pensionsordning oprettet efter 1. maj 2007, og hvis du er født før 1. januar 1963, kan du tidligst få den udbetalt, når du fylder 62 år. Ellers kan du tidligst starte udbetalingen, når du fylder 63 år. Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007, kan du senest få din pension udbetalt, når du fylder 75 år. Er den oprettet efter 1. maj 2007, og er du født før 1. januar 1963, kan du senest få den udbetalt, når du fylder 77 år. Ellers kan du senest starte udbetalingen, når du fylder 78 år.

7) Der er tale om en samlet årlig beløbsgrænse for samtlige indbetalinger til ophørende livspension og ratepension via arbejdsgiver og privat, i både livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter. Hvis du før den 22. april 2009 har indbetalt et privat indskud til ophørende livspension eller ratepension, hvor skattefradraget ikke er afsluttet ved udgangen af 2009, fortsætter din fradragsret i 2010 og fremover, også selvom skattefradraget overstiger 50.000 kr. om året. Disse fradrag medregnes dog i dine muligheder for at indbetale til ophørende livspension eller ratepension også via arbejdsgiver.

8) Der sker alene udbetaling til efterladte fra livsvarige livspensioner og ophørende livspensioner, hvis pensionsordningen omfatter dækninger i tilfælde af død.

 

Ratepension


 Ratepension
Skattekode 1) Skattekode 2
Hvornår kan pensionsordningen oprettes? Indtil 15 år efter den tidligste pensionsalder 6)
Fradragsret ved indbetaling 2) samlet op til 57.200 kr. 7)
Afkast 15,3 % i pensionsafkastskat
Hvornår kan jeg få udbetalt min pension? Ved aftalt starttidspunkt fra den tidligste pensionsalder og 15 år derefter.
Seneste udbetaling 30 år efter den tidligste pensionsalder 6)
Hvordan udbetales min pensionsopsparing? Løbende mellem 10 og 30 år, dog maksimalt til det 30. år efter den
tidligste pensionsalder
Hvordan beskattes mine udbetalinger? 8) I din indkomstskat som personlig indkomst
Hvordan bliver udbetalinger til mine efterladte beskattet?

En løbende ydelse til ægtefælle/fraskilt ægtefælle, samlever og børn/stedbørn/samlevers
børn/livsarvinger under 24 år bliver beskattet som personlig indkomst.

En løbende ydelse til andre: 40% afgift, indkomstskat af kapitaltilvækst og evt. boafgift.

Engangsudbetaling: 40% afgift og evt. boafgift.1) En skattekode er PFA’s korte fællesbetegnelse for de skatteregler, der gælder for en pensionsordning. Læs mere om skattekoder

2) Hvis du foretager en privat indbetaling på din pensionsordning, har du ikke skattefradrag. Hvis du indbetaler til din pensionsordning via din arbejdsgiver bliver de indbetalte beløb ikke beskattet. Indbetalingerne er ikke indeholdt i den løn, som arbejdsgiveren oplyser til skattevæsenet og skal derfor ikke trækkes fra på selvangivelsen.

3) For privatoprettede ordninger gælder, at hvis den aftalte indbetalingsperiode er kortere end 10 år, og de samlede årlige indbetalinger til pension med løbende udbetalinger (skattekode 1) er over 52.600 kr. i 2020, skal fradraget fordeles med 1/10 om året i 10 år.

4) Gældende fra 1. januar 2013.

5) Beskatning gælder for udbetaling til pensionskunden efter tidligste pensionsalder, jf. 6).

6) Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007 kan du tidligst få udbetalt din pension, når du fylder 60 år. Er din pensionsordning oprettet efter 1. maj 2007, og hvis du er født før 1. januar 1963, kan du tidligst få den udbetalt, når du fylder 62 år. Ellers kan du tidligst starte udbetalingen, når du fylder 63 år. Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007, kan du senest få din pension udbetalt, når du fylder 75 år. Er den oprettet efter 1. maj 2007, og er du født før 1. januar 1963, kan du senest få den udbetalt, når du fylder 77 år. Ellers kan du senest starte udbetalingen, når du fylder 78 år.

7) Der er tale om en samlet årlig beløbsgrænse for samtlige indbetalinger til ophørende livspension og ratepension via arbejdsgiver og privat, i både livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter. Hvis du før den 22. april 2009 har indbetalt et privat indskud til ophørende livspension eller ratepension, hvor skattefradraget ikke er afsluttet ved udgangen af 2009, fortsætter din fradragsret i 2010 og fremover, også selvom skattefradraget overstiger 50.000 kr. om året. Disse fradrag medregnes dog i dine muligheder for at indbetale til ophørende livspension eller ratepension også via arbejdsgiver.

8) Der sker alene udbetaling til efterladte fra livsvarige livspensioner og ophørende livspensioner, hvis pensionsordningen omfatter dækninger i tilfælde af død.

 

Kapitalpension


 Kapitalpension
Skattekode 1) Skattekode 3
Hvornår kan pensionsordningen oprettes? Det er ikke længere muligt at oprette en
kapitalpension 4)
Hvad er min fradragsret ved indbetaling? 2) Det er ikke længere muligt at oprette en
kapitalpension 4)
Afkast 15,3 % i pensionsafkastskat
Hvornår kan jeg få udbetalt pension? Ved aftalt tidspunkt fra den tidligste pensionsalder og
15 år derefter 6)
Hvordan udbetales min pensionsopsparing? Som engangsudbetaling
Hvordan beskattes mine udbetalinger? 8) Du betaler en afgift på 40 % af din pensionsudbetaling
Hvordan bliver udbetalinger til mine efterladte beskattet? 40 % afgift og evt. boafgift


1) En skattekode er PFA’s korte fællesbetegnelse for de skatteregler, der gælder for en pensionsordning. Læs mere om skattekoder

2) Hvis du foretager en privat indbetaling på din pensionsordning, har du ikke skattefradrag. Hvis du indbetaler til din pensionsordning via din arbejdsgiver bliver de indbetalte beløb ikke beskattet. Indbetalingerne er ikke indeholdt i den løn, som arbejdsgiveren oplyser til skattevæsenet og skal derfor ikke trækkes fra på selvangivelsen.

3) For privatoprettede ordninger gælder, at hvis den aftalte indbetalingsperiode er kortere end 10 år, og de samlede årlige indbetalinger til pension med løbende udbetalinger (skattekode 1) er over 52.600 kr. i 2020, skal fradraget fordeles med 1/10 om året i 10 år.

4) Gældende fra 1. januar 2013.

5) Beskatning gælder for udbetaling til pensionskunden efter tidligste pensionsalder, jf. 6).

6) Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007 kan du tidligst få udbetalt din pension, når du fylder 60 år. Er din pensionsordning oprettet efter 1. maj 2007, og hvis du er født før 1. januar 1963, kan du tidligst få den udbetalt, når du fylder 62 år. Ellers kan du tidligst starte udbetalingen, når du fylder 63 år. Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007, kan du senest få din pension udbetalt, når du fylder 75 år. Er den oprettet efter 1. maj 2007, og er du født før 1. januar 1963, kan du senest få den udbetalt, når du fylder 77 år. Ellers kan du senest starte udbetalingen, når du fylder 78 år.

7) Der er tale om en samlet årlig beløbsgrænse for samtlige indbetalinger til ophørende livspension og ratepension via arbejdsgiver og privat, i både livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter. Hvis du før den 22. april 2009 har indbetalt et privat indskud til ophørende livspension eller ratepension, hvor skattefradraget ikke er afsluttet ved udgangen af 2009, fortsætter din fradragsret i 2010 og fremover, også selvom skattefradraget overstiger 50.000 kr. om året. Disse fradrag medregnes dog i dine muligheder for at indbetale til ophørende livspension eller ratepension også via arbejdsgiver.

8) Der sker alene udbetaling til efterladte fra livsvarige livspensioner og ophørende livspensioner, hvis pensionsordningen omfatter dækninger i tilfælde af død.

 

Aldersopsparing

Aldersopsparing
Skattekode 1) Skattekode 33
Hvornår kan pensionsordningen oprettes? Indtil 15 år efter den tidligste pensionsalder
Fradragsret ved indbetaling 2)

Ingen fradragsret.

Har du mere end 5 år til folkepension må du indbetale 5.300 kr.
Har du mindre end 5 år til folkepension må du indbetale 50.200 kr.

Afkast 15,3 % i pensionsafkastskat
Hvornår kan jeg få udbetalt pension? Ved aftalt tidspunkt fra den tidligste
pensionsalder 6)
Hvordan udbetales min pensionsopsparing? Som engangsudbetaling
Hvordan beskattes mine udbetalinger? 8) Skatte-/afgiftsfri udbetaling ved opnåelse af pensionsalderen
Hvordan bliver udbetalingerne til mine efterladte beskattet? Skatte-/afgiftsfrit, dog evt. boafgift


1) En skattekode er PFA’s korte fællesbetegnelse for de skatteregler, der gælder for en pensionsordning. Læs mere om skattekoder

2) Hvis du foretager en privat indbetaling på din pensionsordning, har du ikke skattefradrag. Hvis du indbetaler til din pensionsordning via din arbejdsgiver bliver de indbetalte beløb ikke beskattet. Indbetalingerne er ikke indeholdt i den løn, som arbejdsgiveren oplyser til skattevæsenet og skal derfor ikke trækkes fra på selvangivelsen.

3) For privatoprettede ordninger gælder, at hvis den aftalte indbetalingsperiode er kortere end 10 år, og de samlede årlige indbetalinger til pension med løbende udbetalinger (skattekode 1) er over 52.600 kr. i 2020, skal fradraget fordeles med 1/10 om året i 10 år.

4) Gældende fra 1. januar 2013.

5) Beskatning gælder for udbetaling til pensionskunden efter tidligste pensionsalder, jf. 6).

6)Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007 kan du tidligst få udbetalt din pension, når du fylder 60 år. Er din pensionsordning oprettet efter 1. maj 2007, og hvis du er født før 1. januar 1963, kan du tidligst få den udbetalt, når du fylder 62 år. Ellers kan du tidligst starte udbetalingen 5 år før
folkepensionsalderen. Er din pensionsordning oprettet efter 1. januar 2018, kan du først få den udbetalt 3 år før din folkepensionsalder.
Din kapitalpension og aldersopsparing skal senest være udbetalt 20 år efter din tidligste pensionsudbetalingsalder. Din ratepension skal senest være udbetalt 30 år efter din tidligste pensionsudbetalingsalder.

7) Der er tale om en samlet årlig beløbsgrænse for samtlige indbetalinger til ophørende livspension og ratepension via arbejdsgiver og privat, i både livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter. Hvis du før den 22. april 2009 har indbetalt et privat indskud til ophørende livspension eller ratepension, hvor skattefradraget ikke er afsluttet ved udgangen af 2009, fortsætter din fradragsret i 2010 og fremover, også selvom skattefradraget overstiger 50.000 kr. om året. Disse fradrag medregnes dog i dine muligheder for at indbetale til ophørende livspension eller ratepension også via arbejdsgiver.

8) Der sker alene udbetaling til efterladte fra livsvarige livspensioner og ophørende livspensioner, hvis pensionsordningen omfatter dækninger i tilfælde af død.