Afkast

Unoterede investeringer

Afkast for unoterede investeringer 

Unoterede investeringer er kendetegnet ved at være illikvide og har sjældent en direkte observerbar pris i markedet, i modsætning til noterede aktier og obligationer. Derfor værdiansættes unoterede investeringer på baggrund af observerbare markedsdata og en række ikke-observerbare input såsom skøn og antagelser. PFA’s tilgang til værdiansættelse af unoterede investeringer er uddybet i den årlige rapport om solvens og finansiel situation (SFCR) under afsnit D.4.

Den seneste rapport kan findes her

Aktivklasser

PFA’s unoterede investeringer, herunder alternative investeringer og ejendomme, består af en række underliggende aktivklasser, der er nærmere defineret herunder:

  • Private Equity (Total): Investeringer i unoterede kapitalandele i virksomheder.
  • Private Equity (Klassisk): Investeringer i unoterede kapitalandele i virksomheder ekskl. aktiver med særegne defensive karakteristika, herunder fx lav gældsætning og stabil forretningsmodel.
  • Infrastruktur: Investeringer i unoterede kapitalandele i virksomheder og projekter med infrastrukturaktiviteter.
  • Kredit: Unoterede lån til virksomheder og projektfinansiering.
  • Ejendomme: Investeringer inden for forskellige ejendomssektorer, herunder primært kontor og boliger.
    Afkastet dækker hele PFA’s ejendomsportefølje, hvoraf PFA Danske Erhvervsejendomme Core (som tilbydes i Du Investerer) er et delelement.

PFA investerer både direkte og igennem fonde.

Herunder fremgår afkastet for de enkelte aktivklasser:

 
År Private equity (total) private equity (Klassisk) Infrastruktur Kredit Ejendomme
2018  10,2 %  13,3 %  3,5 %  5,7 %  6,9 %
2019  9,5 %  9,9 %  16,2 %  14,9 %  6,5 %
2020  5,5 %  6,2 %  3,6 %  -3,2 %  3,1 %
2021  32,5 %  42,0 %  17,0 %  -6,8 %  10,5 %
2022 Q1  0,9 %  0,1 %  -2,2 %  -0,4 %  3,6 %
2022 Q2   -3,5 %  -3,0 %    2,1 %   -0,5 %   -0,2 % 
2022 (1/1- 30/6)  -2,7 %  -3,0 %  - 0,1 %  -0,9 %  3,4 %
Data opdateres kvartalsvis. Seneste opdatering d. 5. juli 2022.