Opsparing i markedsrente

Når du har en pensionsordning i markedsrente – det vi også kalder PFA Plus – kan du selv være med til at bestemme, hvordan din opsparing skal investeres. Det giver dig friheden til at vælge, hvor stort et potentiale for afkast du ønsker, og dermed hvor stor en risiko du vil løbe.
Tag investeringsguiden på Mit PFA

Derfor anbefaler vi en pensionsopsparing i markedsrente (PFA Plus)

Vores mål er at få din pensionsopsparing til at vokse, så du kan få den bedst mulige pensionisttilværelse. Det gør vi ved at investere dine penge for at få de bedste afkast til dig.

Pension er tæt knyttet til finansmarkederne, og de har gennem de sidste år ændret sig markant – derfor har vores anbefalinger også ændret sig, så de er tidssvarende.

Vi forventer at afkastet på markedsrente på lang sigt vil blive højere end afkastet på gennemsnitsrente, som pensionsopsparinger traditionelt er blevet investeret i.

I dag anbefaler vi derfor alle nye kunder en pensionsopsparing i markedsrente (PFA Plus), og de fleste af vores eksisterende kunder med en traditionel opsparing i gennemsnitsrente, anbefaler vi også at flytte til markedsrente.

Gør din pension endnu mere grøn med PFA Klima Plus

Med PFA Klima Plus kan du placere din pensionsopsparing i ekstra klimavenlige investeringer. Aktierne i PFA Klima Plus vil fra start udlede 60 % mindre CO2 end verdensaktieindekset og målet er, at investeringerne i PFA Klima Plus er CO2 neutrale i 2025, og allerede i 2030 vil tage mere CO2 ud af atmosfæren end, de udleder. Ligesom i resten af PFA’s investeringer udvælges de i PFA Klima Plus også ud fra hensyn til sociale forhold og selskabsledelse – samlet kaldet ESG. 

PFA Investerer - 4 investeringsprofiler – har du den der passer til dig?

Investeringsprofil A, B, C og D har forskellige potentialer for et godt afkast og forskellige grader af risiko knyttet til sig. Profil A har den laveste risiko og det mindste potentiale for et højt afkast. Profil D har den bedste mulighed for et stort afkast, men også den højeste risiko.

Alle investeringsprofiler bliver investeret i aktier, obligationer, ejendomme og alternative investeringer i to investeringsfonde: Lav risiko fonden og Høj risiko fonden.

Log på Mit PFA for at se, hvilken investeringsprofil du har. Dine valgmuligheder afhænger af den aftale du, din arbejdsgiver eller organisation har med PFA. På Mit PFA kan du se, hvilke valgmuligheder du har, og du kan tage Investeringsguiden og finde den investeringsprofil, der passer bedst til dig.

Du kan læse mere om aktivsammensætningen i profilerne på siden her >

 

 

Investeringsprofil A

25 % af din opsparing bliver investeret i  Høj Risiko Fonden. 75 % bliver investeret i Lav Risiko Fonden.

Investeringerne i Høj Risiko Fonden er nedtrappet til ca. 10 %, når du går på pension. Sammensætningen af investeringerne i profil A kan sammenlignes med en traditionel pensionsopsparing til gennemsnitsrente.

Med profil A har du mulighed for at tilknytte en udbetalingssikring. Det anbefaler vi dog som udgangspunkt ikke.

 

Investeringsprofil B

50 % af din opsparing bliver investeret i Høj Risiko Fonden. 50 % bliver investeret i Lav Risiko Fonden.

Investeringerne i Høj Risiko Fonden er nedtrappet til ca. 20 %, når du går på pension.

Med profil B har du mulighed for at tilknytte en udbetalingssikring. Det anbefaler vi dog som udgangspunkt ikke.

 

Investeringsprofil C

75 % af opsparingen bliver investeret i Høj Risiko Fonden. 25 % bliver investeret i Lav Risiko Fonden.

Investeringerne i Høj Risiko Fonden er nedtrappet til ca. 30 %, når du går på pension.

 

Investeringsprofil D

100 % af opsparingen bliver investeret i  Høj Risiko Fonden.

Investeringerne i Høj Risiko Fonden er nedtrappet til ca. 40 %, når du går på pension. 

Indbygget sikkerhed i alle profilerne

Jo større dine muligheder er for et højt afkast, jo større er din risiko for tab også. Derfor har vi sørget for, at du får en indbygget sikkerhed i din pensionsordning, uanset om du vælger investeringsprofil A, B, C eller D.

Sikkerheden består i, at de mest risikofyldte investeringer bliver nedtrappet, når du nærmer dig pensionsalderen – så jo tættere du er på din pension, jo mere sikkert investerer vi dine penge.

PFA Plus investeringskoncept - risikonedtrapning

PFA anbefaler investeringsprofil C

Når det handler om risikovillighed er mennesker meget forskellige. Valget af investeringsprofil handler om din pensionsopsparing og dermed din fremtid, og derfor skal forholdet mellem risiko og afkast også være det helt rigtige for dig.

Som udgangspunkt anbefaler vi vores pensionskunder at vælge profil C, da vi vurderer, at den for langt de fleste har den mest hensigtsmæssige balance mellem risiko og afkast – bl.a. fordi vi automatisk tilpasser ordningen til din alder ved at nedtrappe de mest risikofyldte investeringer fra 75 % til 30 %, når du nærmer dig pensionsalderen.

Når det er sagt, har vi altid blik for, at valget af profil er et temperamentsspørgsmål og afhænger af, hvordan din økonomi ser ud. Derfor kan profilerne A og B være de rigtige profiler til dig, der gerne vil have en lavere risiko – og D være til dig, der gerne vil investere din opsparing med potentialet for et rigtig godt afkast. Men dermed også en højere risiko for tab.

I alle profilerne vil afkastet på sigt typisk være højere end i en traditionel pensionsopsparing i gennemsnitsrente. Fordelen ved profilerne er, at vores investorer har mere frihed til at investere – til din fordel. Det er nemlig friheden, der giver muligheden for bedre afkast.

Få en anbefaling med det samme

A, B, C eller D? Hvilken profil er den helt rigtige for dig? Det kan du hurtigt få en idé om ved at svare på et par enkle spørgsmål på Mit PFA om dine forventninger til afkast og din risikovillighed. Alt du skal gøre, er at logge på Mit PFA – guiden finder du under Investering.

 

 

Forholdet mellem risiko og afkast

Afkastet på investeringer svinger fra år til år, og både aktier og obligationer kan give et negativt afkast. Der er ofte en sammenhæng mellem risiko og afkast. Jo større risiko du er villig til at løbe, jo større er potentialet også for at få et højt afkast. Typisk har aktier et højere afkast end obligationer. Aktier har dog også de største udsving, og derfor er risikoen højere. 

 

Når din pension er under udbetaling

Din opsparing vil stadig ligge i markedsrente – og i den samme investeringsprofil, når din pension er under udbetaling. Efter pensionering sker der som udgangspunkt ikke yderligere nedtrapning af de mest risikofyldte investeringer i Høj risiko fonden med de nuværende investeringsprofiler.

At din opsparing ligger i markedsrente betyder, at din pension kan stige og falde. Når din udbetaling starter, fastsætter vi som udgangspunkt den månedlige ydelse frem til årets udgang. Herefter reguleres dine pensionsydelser som udgangspunkt en gang årligt med virkning fra januar i det nye år.

Pensionsydelserne fastsættes ud fra størrelsen af din opsparing og vores til enhver tid gældende udbetalingsprincipper, som bl.a. indeholder forudsætninger om forventet afkast (udbetalingsrente). Hvis årets faktiske afkast bliver højere eller lavere end forudsat, kan ydelserne stige eller falde. Ved udbetaling af livspension indgår også forudsætninger om forventede restlevetider, som løbende kan ændre sig.

Det er dog ikke kun afkastet og udviklingen i levetider, der har betydning for udsving i pensionsydelserne. Det gælder også omkostninger, skat mv. Hvis vi ændrer vores udbetalingsprincipper, herunder udbetalingsrenten, kan det også få betydning for størrelsen af ydelserne.


Udbetalingssikring

Udbetalingssikring på din opsparing sikrer, at dine pensionsudbetalinger som udgangspunkt ikke kommer under et bestemt niveau. Hvis du har tilvalgt udbetalingssikring, knytter vi som regel sikringen til din opsparing de sidste ti år, før du forventer at gå på pension. Det sker ved, at en del af din opsparing gradvist bliver placeret i nogle særlige fonde – kaldet varighedsfonde – med en meget lav risiko.

Fra det tidspunkt, hvor vi begynder at tilknytte udbetalingssikring til din opsparing, kan du følge med i, hvor stor en del af din opsparing, der er placeret i varighedsfonde, og du kan også følge med i det foreløbigt sikrede niveau for dine udbetalinger. Opsparingen i varighedsfonde er det beløb, der er nødvendigt for at kunne sikre den del af din pension, som har tilknyttet udbetalingssikring.

De særlige varighedsfonde, som anvendes til udbetalingssikring, forventes under normale markedsforhold at give et lavere afkast end Høj risiko fonden og Lav risiko fonden, som er de fonde din opsparing er fordelt i uden udbetalingssikring. Det betyder, at dine pensionsudbetalinger normalt forventes at blive mindre, hvis du har tilknyttet udbetalingssikring til din ordning. I nogle tilfælde væsentligt mindre. Og som markedsforholdene er lige nu, med historisk lave renter, så forventer vi endda, at du vil få tab (negativt afkast) på den del af din opsparing, som placeres i varighedsfondene.

Bemærk, at udbetalingssikring i visse situationer kan bortfalde eller ændres. Du kan læse nærmere om dette i dine pensionsvilkår.

Du kan også investere selv

Er du klar til selv at stå for 100 % af din pension eller dele af den? Hvis du har en særlig interesse for investeringer eller arbejder professionelt med området, har du som regel mulighed for selv at vælge, hvordan din opsparing skal investeres. Du kan også vælge en løsning uden nedtrapning, og hvor du selv sammensætter din investering ud fra en Høj og Lav risikofond.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle, der selv kan investere pensionsopsparingen, for det afhænger af den aftale, din arbejdsgiver eller organisation har med PFA. På Mit PFA under Investering kan du se, om du har muligheden.


Vælg selv fonde med Du Investerer

Med Du Investerer får du det fulde ansvar for din opsparing, som du investerer i en række fonde, PFA har udvalgt. Det vil sige, du selv har ansvaret for de investeringer, der gerne skal få din opsparing til at vokse.
Du får stillet en række hjælpeværktøjer til rådighed, blandt andet investeringsportalen FundCollect, hvor du selv kan finde informationer om de forskellige fonde og foretage analyser. Du har ikke mulighed for at få personlig investeringsrådgivning.

Hvis du har mulighed for at bruge Du Investerer, får du på baggrund af vores investeringsguide en anbefaling til, hvordan du bedst muligt kan gøre brug af Du Investerer. Du kan følge dine handler på Mit PFA.Bestem selv risikoen med PFA Valgfri

Med PFA Valgfri tager du selv ansvaret for den løbende fastlæggelse af risikoen på din pensionsopsparing. Du vælger fordeling mellem risikofondene Lav og Høj, og så tager PFA sig af investeringerne. PFA tilpasser mindst to gange årligt den faktiske fordeling til din valgte og tilsigtede fordeling mellem fondene.

PFA Valgfri er til dig, som har indsigt og interesse i investering, og som selv vil sørge for løbende at justere og tilpasse risiko, fx i forhold til pensioneringstidspunkt.