Afkast i PFA

Pengene på din opsparing skal gerne blive til flere, og derfor bliver de investeret. I PFA har vi forskellige investeringsmiljøer, og her kan du få et overblik over, hvordan det er gået med med afkastet i markedsrente i PFA Plus profilerne, Du Investerer (hvor du selv sammensætter din portefølje), PFA Valgfri samt gennemsnitsrente.Afkast for PFA Investerer

I PFA Investerer vælger du en investeringsprofil (A-D), som bestemmer, hvordan din opsparing investeres. Investeringsprofilen er et udtryk for, hvor høj investeringsmæssig risiko du har på din opsparing. Profil A har lavest risiko, profil D højest. Herunder ses afkast på profilerne med forskellige tidshorisonter til pension.
 Vi viser to forskellige afkast:
 • Kundeafkast: Det afkast, som er opnået på investeringerne i investeringsprofilen inklusiv forventet forrentning af Individuel KundeKapital.
 • Investeringsafkast: Det afkast, som er opnået på investeringerne i investeringsprofilen. Individuel KundeKapital indgår ikke i investeringsafkastet.

De afkast, som vises nedenfor, bygger på nogle standardforudsætninger og vil derfor fravige det konkrete afkast, som tilskrives din ordning, fordi afkastet på din ordning afhænger af dine ind- og udbetalinger mv. Du kan se det afkast, som du får tilskrevet din egen opsparing, på Mit PFA.

De viste afkast beregnes ud fra bl.a. følgende forudsætninger:

 • Hvor Individuel KundeKapital indgår, er det med en andel på 5 % af opsparingen fra starten af perioden. Denne rebalanceres halvårligt (30/6)  og indgår med det historiske eller forventede afkast for Individuel KundeKapital. Bemærk, at forrentningen af Individuel KundeKapital først tilskrives i foråret i det efterfølgende år, og kun hvis ordningen fortsat er i kraft.  
 • Fordelingen mellem høj- og lavrisikofondene starter perioden med fordelingerne for den givne profil og rebalanceres halvårligt (30/6). Eksempelvis starter profil C med 75 % i Høj risiko fonden og 25 % i Lav risiko fonden.
 • Der tages ikke højde for eventuelle ind- og udbetalinger mv. på pensionsordningen i perioden
 • De enkelte investeringsprofiler A-D anvender ny nedtrapningsmodel (indført i 2018) frem mod pensionering
 • Der er ikke tilknyttet udbetalingssikring

Kundeafkast

Afkast [year] år til dato

Opdateret [date]
?
 • Skift visning
Profil A
Profil B
Profil C
Profil D

Afkast [year] [month], procent

Opdateret [date]
?
 • Skift visning
Alle
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Afkast år [year], procent

?
 • Skift visning

Akkumuleret afkast seneste [years count] år: [years interval], procent

?
 • Skift visning

*) PFA Plus startede medio 2009 og har erstattet PFA Sammensætter, som det anbefalede livscyklusprodukt. For 2006-2009 er derfor anvendt afkast for PFA Sammensætter. Kun profil C vises.

Investeringsafkast

Afkast [year] år til dato

Opdateret [date]
?
 • Skift visning
Profil A
Profil B
Profil C
Profil D

Afkast [year] [month], procent

Opdateret [date]
?
 • Skift visning
Alle
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Afkast år [year], procent

?
 • Skift visning

Akkumuleret afkast seneste [years count] år: [years interval], procent

?
 • Skift visning

*) PFA Plus startede medio 2009 og har erstattet PFA Sammensætter, som det anbefalede livscyklusprodukt. For 2006-2009 er derfor anvendt afkast for PFA Sammensætter. Kun profil C vises.

Afkast for Du Investerer

Herunder kan du se afkast for de fonde, du kan vælge i Du Investerer. Du kan få uddybende information ved at klikke på den enkelte fond.

Bemærk: Der er foretaget en midlertidig forhøjelse af emissionstillæg og/eller indløsningsfradrag for en række fonde i Du Investerer grundet midlertidige ekstraordinære markedsforhold. Dette medfører højere handelsomkostninger. Af samme årsag er ÅOP på nuværende tidspunkt ikke nødvendigvis fuldstændigt retvisende for disse fonde.

 

 

Afkast for PFA Valgfri

Herunder kan du se afkast procenten for Høj Risiko og Lav Risiko fondene, som du kan vælge i PFA Valgfri.

Øverste del viser år til dato afkast for forskellige procentvise fordelinger mellem Høj Risiko og Lav Risiko fondene.
Afkastet opdateres månedligt. Opdateret 7. maj 2020

Nederste del viser historiske afkast for de sidste 5 år for Høj Risiko og Lav Risiko fondene.
Læs mere om PFA Valgfri. 


Afkast på Høj Risiko og Lav Risiko fondene ÅTD ultimo april 2020

Høj Risiko Fond Lav risiko Fond
-9,40 % -2,77 %
Høj risiko fond andel Lav risiko fond andel Afkast
100 % 0 % -9,40 %
90 % 10 % -8,74 %
80 % 20 % -8,07 %
70 % 30 % -7,41 %
60 % 40 % -6,75 %
50 % 50 % -6,09 %
40 % 60 % -5,42 %
30 % 70 % -4,76 %
20 % 80 % -4,10 %
10% 90 % -3,43 %
0 % 100 % -2,77 %
100/090/1080/2070/3060/4050/5040/5030/6020/7010/800/100-10-8-6-4-20

Høj Risiko Fond andel / Lav Risiko Fond andelHistorisk afkast på Høj Risiko og Lav Risiko fondene

År Afkast Høj Risiko FOND Afkast lAV Risiko FOND
2019 19,62 % 4,88 %
2018 -6,54 % 0,50 %
2017 13,42 % 3,76 %
2016 7,56 % 5,60 %
2015 11,89 % 3,63 %
-10-505101520 19,62 %4,88 %-6,54%0,50 %13,42 %3,76 %7,56 %5,60 %11,89 %201520162017201820193,63 %

År

Afkast for Gennemsnitsrente

I PFA Traditionel sparer du op i gennemsnitsrente, hvor din pension bliver forrentet med en stabil depotrente, og du er garanteret en minimumsudbetaling (ydelsesgaranti), når du går på pension. Risikoen er lille, og muligheden for at opnå et højt afkast er begrænset.
Læs mere om Gennemsnitsrente.

Depotrenten de seneste 10 år

Pr. 1. januar 2019 udgør depotrenten 2,0 % af gennemsnitsrentedepotet, mens renten af Individuel KundeKapital for 2019 forventes at være 8,0 % p.a.

Den samlede årlige depotrente for 2019 af din opsparing inklusiv Individuel KundeKapital forventes således at udgøre 2,3 % før skat, hvis KundeKapital udgør 5 % af opsparingen.

Anførte forventede forrentning af KundeKapital for 2019 er ugaranteret, og tilskrives i foråret 2020 for de kunder, som fortsat har deres pensionsordning, når forrentningen tilskrives. Bemærk, at depotrenten er gældende indtil videre og kan ændres hver måned.
Læs mere om KundeKapital

Depotrente i procent før pensionsafkastskat

Afkast gennemsnitsrente  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Depotrente før skat 2,00 2,00 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 2,40 3,50 3,50
Depotrente før skat inkl. forrentning af 5 % KundeKapital 2,30 2,40 2,23 2,43 2,90 2,90 2,90 3,25 3,96 3,94