Planlæg din opsparing

Hvad er din plan?

En god pension handler om at have en god plan.
Det gælder både, når du er i gang med at spare op - og når du er nået den alder,
hvor du tænker mere på udbetalingen. Uanset hvad, så har vi redskaber, der hjælper dig til at få en god plan.     

Sparer du nok op?

Er du under 55 år, skal du fokusere på, om du sparer nok op til at kunne indfri dine forventninger til din levestandard som pensionist.
  

Dit pensionstal er din fremtidsudsigt
  

Pensionstallet giver dig et fingerpeg om, du sparer nok op. Har du f.eks. et pensionstal på 80 vil et usikkert skøn være, at du har 80 % af din nuværende løn til rådighed i 20 år når du går på pension.

For at din levestandard i fremtiden nogenlunde matcher den, du har i dag, anbefaler vi et Pensionstal på 80.
 

Din opsparingsplan sætter dig på rette kurs

Du kan se dit Pensionstal som et kompas, du kan styre efter: 
Matcher fremtidsudsigten ikke dine ønsker, så skal du skifte kurs.

Med opsparingsplanen på Mit PFA kan du nemt se, hvad det betyder for din fremtid, hvis du indbetaler lidt mere til din pension hver måned eller venter nogle år med at gå på pension. 
 

 

Hvordan skal dine penge udbetales?

Er du 55 år eller mere, skal du snart tage stilling til, hvordan du vil have dine penge udbetalt. I hvilket tempo skal pengene udbetales? Og i hvilken rækkefølge?

 

 

Se dine årlige udbetalinger - og justér din plan

Med udbetalingsplanen på Mit PFA får du en plan for, hvor meget vi forventer, du kan få udbetalt som pensionist - og hvornår dine penge udbetales (prognose).

Du kan selv justere udbetalingsplanen fx ved at ændre på udbetalingsperioderne. Og du kan tilføje værdien af fx din øvrige opsparing og din ejerbolig, så din udbetalingsplan giver dig et mere samlet billede.

Det handler om optimering

Det er nemlig ikke lige meget, i hvilken rækkefølge du bruger dine pensionspenge. Den optimale rækkefølge, afhænger af en vurdering af dine behov, dine midlers afkastpotentiale, dine skatteforhold og samspillet med de offentlige ydelser. Husk at tage din partners økonomi med i vurderingen. Formålet er at optimere den samlede opsparing. Her ser du et eksempel på en rækkefølge:

  1. Efterløn (hvis du har sparet op til efterløn, og hvis du stopper inden folkepensionsalderen)
  2. Folkepension og ATP suppleret af evt. efterlønspræmie og skattenedslag
  3. Frie midler
  4. Pensionsmidler (inkl. evt. LD)
  5. Indefrosne ejendomsskatter
  6. Lån i friværdi 

 

Læs mere om rækkefølgen

Start med livsvarige pensioner
De livsvarige pensioner bør du tage hul på, så snart du kan. Du ved ikke, hvor længe du lever. Livspensionen er god til at sikre, at du har til dagen og vejen – så længe du lever. Sammen med folkepensionen kan den give et trygt økonomisk fundament, så du med ro i sindet kan tage af dine andre pensioner og opsparede midler, uden at være bange for at løbe tør for penge.

Friværdi i boligen
Hvis friværdien i huset er en del af din pension, bør du overveje, om du skal få lavet en prioritetskonto, mens tid er, dvs. typisk mens du stadig er i arbejde.

Frie midler
De frie midler er oftest lavt forrentede og har højere afkastbeskatning og bør derfor tages før kapitalpension og LD-midler.

Fleksible ratepensioner og skatteoptimering
Ratepensioner kan forlænges eller udsættes til senere. Du kan optimere i forhold til pensionstillæg til folkepension, samt i forhold til grænsen til top- og udligningsskat. Hvis du fx forlænger din 10-årige rate til en 15 eller helt op til 30-årig rate, så kan du måske helt undgå at betale topskat som pensionist. Er din indkomstskat under 40 % som pensionist, eller har du ikke brug for et stort engangsbeløb, når du går på pension, kan du med fordel ændre din kapitalpension eller aldersopsparing til en ratepension eller livspension og fordele pensionen over fx 10 år eller livsvarigt. Vær opmærksom på, at der er forskellige modregningsregler i fx folkepensionen og efterlønnen for henholdsvis løbende udbetalinger og éngangsudbetalinger.

Dine muligheder med kapitalpension og aldersopsparing
Få alle pengene ud på én gang. Gør du det, så skal du være opmærksom på, at pengene ikke blot står på en konto i banken. Venter du til, du rent faktisk har brug for dem, kan du få afkast etc. Du kan også geninvestere beløbet i PFA Bank og få gode muligheder for afkast samtidig med, at du fleksible udbetalingsmuligheder. Du kan dele udbetalingen op i mindre portioner. Du kan vente 20 år efter din folkepensionsalder med at få dem udbetalt. Du kan konvertere kapitalpension til en ratepension og en aldersopsparing til en ratepension eller livspension. God ide, hvis du ikke betaler topskat og ikke mister pensionstillæg til folkepension. Du kan nedbringe gæld i huset og få en lavere husleje, kan dog være risikabelt, hvis vilkårene ændres for lån, hvis du på et tidspunkt vil ”spise mursten”.  Geninvester beløbet (efter afgift) i livspension.