Risikomærkning

Se risikomærkningen på din pensionsopsparing

For at gøre det nemmere for dig at forstå og sammenligne risikoen på din pensionsopsparing, bliver alle pensionsprodukter i markedsrente ”mærket” med et risikotal mellem 1,0 og 5,9: 

 • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 

 

Risikotallet er udregnet for alle markedsrenteprodukter i PFA Plus og PFA Klima Plus, herunder investeringsprofilerne (A, B, C og D) og PFA Valgfri.  Du kan også se tallene for PFA Plus kombineret med PFA Klima Plus.

Du kan nedenfor se risikotallene på de forskellige markedsrenteprodukter med og uden KundeKapital.

PFA Plus og PFA Valgfri  er opdateret 1. jan 2020. PFA Klima Plus er opdateret 11. juni 2020. 
Afsnit om afvigelser fra Forsikring & Pension anbefaling, er opdateret 1.juli 2020.


Risikomærkning for PFA Plus investeringsprofil A, B, C og D
  

Risikomærkning for investeringsprofil A, B, C og D med KundeKapital

På investeringsprofilerne i PFA Plus bliver risikoen nedtrappet hen imod pensionstidspunktet. Det kan du se på illustrationen og i tabellen, som viser risikotallet for de fire profiler afhængigt af år til pension. KundeKapital er indplaceret risikomæssigt med 5% i Globale aktier. Læs mere om KundeKapital og se din præcise andel af KundeKapital på mitpfa.dk


Opdateret 1. jan 2020

 • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 

Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år (linker til Forsikring & Pensions hjemmeside).
Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
Profilernes risikoklassificering

Ud fra Forsikring & Pensions risikobånd er profilerne risikoklassificeret således:
Profil A: Lav risiko
Profil B: Lav risiko
Profil C: Mellem risiko
Profil D: Høj risiko 

Afvigelser fra Forsikring & Pension anbefaling

Den øvre og nedre grænse for, hvor høj og lav den kortsigtede investeringsrisiko må være for, at en investeringsprofil kan betegnes som ”Middel risiko” er fastlagt af Forsikring & Pension.

PFA’s profiler afviger per 1. juli 2020 fra anbefalingerne for::

● PFA Plus Profil B med 14 år og 13 år til pension har i 2020 et risikotal på 2,9, hvilket er 0,1 højere end Forsikring & Pensions øvre grænse på 2,8. Fra 1 år efter pension til 5 år efter pension er risikotallet 1,7. Dette er 0,1 højere Forsikring & Pensions øvre grænse på 1,6 ved 1 og 2 år efter pension og 0,2 højere ved 3 til 5 år efter pension, hvor grænsen er 1,5.

● PFA Plus Profil C med 15 år og 14 år til pension har i 2020 et risikotal på 4,0, hvilket er 0,1 højere end Forsikring & Pensions øvre grænse på 3,9 for mellem risiko.

• PFA Plus Profil D med 4 år til pension har i 2020 et risikotal på 2,7, hvilket er 0,1 lavere end Forsikring & Pensions nedre grænse på 2,8 for høj risiko. Med 3 år til pension er risikotallet 2,6, hvilket er 0,1 lavere end den nedre grænse på 2,7. Med 2 år og 1 år til pension er risikotallet 2,5, hvilket er 0,1 lavere end den nedre grænse på 2,6.

For alle andre investeringshorisonter overholder PFA's investeringsprofiler grænserne.

Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Risikoen afhænger af din alder

Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.


Risikomærkning for investeringsprofil A, B, C og D uden KundeKapital

På investeringsprofilerne i PFA Plus bliver risikoen nedtrappet hen imod pensionstidspunktet. Det kan du se på illustrationen og i tabellen, som viser risikotallet for de fire profiler afhængigt af år til pension.


Risiko uden Kundekapital

Opdateret 1. jan 2020

 • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 
  
Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år (linker til Forsikring & Pensions hjemmeside).

Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
Profilernes risikoklassificering

Ud fra Forsikring & Pensions risikobånd er profilerne risikoklassificeret således:
Profil A: Lav risiko
Profil B: Lav risiko
Profil C: Mellem risiko
Profil D: Høj risiko

Afvigelser fra Forsikring & Pension anbefaling

Den øvre og nedre grænse for, hvor høj og lav den kortsigtede investeringsrisiko må være for, at en investeringsprofil kan betegnes som ”Middel risiko” er fastlagt af Forsikring & Pension.

PFA’s profiler afviger per 1. juli 2020 fra anbefalingerne for:

• PFA Plus Profil B med 14 år og 13 år til pension har i 2020 et risikotal på 2,9, hvilket er 0,1 højere end Forsikring & Pensions øvre grænse på 2,8 for lav risiko. Fra 3 år efter pension til 5 år efter pension er risikotallet 1,6. Dette er 0,1 højere Forsikring & Pensions øvre grænse på 1,5.

• PFA Plus Profil C med 15 år og 14 år til pension har i 2020 et risikotal på 4,0, hvilket er 0,1 højere end Forsikring & Pensions øvre grænse på 3,9 for mellem risiko.

• PFA Plus Profil D med 7 år til pension har i 2020 et risikotal på 3,1, hvilket er 0,1 lavere end Forsikring & Pensions nedre grænse på 3,2 for høj risiko. Med 5 år til pension er risikotallet 2,8, hvilket er 0,1 lavere end den nedre grænse på 2,9. Med 4 år til pension er risikotallet 2,7, hvilket er 0,1 lavere end den nedre grænse på 2,8. Med 3 år til pension er risikotallet 2,6, hvilket er 0,1 lavere end den nedre grænse på 2,7. Med 2 år til pension er risikotallet 2,5, hvilket er 0,1 lavere end den nedre grænse på 2,6. Med 1 år til pension er risikotallet 2,4, hvilket er 0,2 lavere end den nedre grænse på 2,6.

For alle andre investeringshorisonter overholder PFA's investeringsprofiler grænserne.

Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Risikoen afhænger af din alder

Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.

Risikomærkning for PFA Klima Plus investeringsprofil A, B, C og D
  

Risikomærkning for investeringsprofil A, B, C og D med KundeKapital

På investeringsprofilerne i PFA Plus bliver risikoen nedtrappet hen imod pensionstidspunktet. Det kan du se på illustrationen og i tabellen, som viser risikotallet for de fire profiler afhængigt af år til pension. KundeKapital er indplaceret risikomæssigt med 5% i Globale aktier. Læs mere om KundeKapital og se din præcise andel af KundeKapital på mitpfa.dk


 

Opdateret 10. juni 2020

 • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 

Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år (linker til Forsikring & Pensions hjemmeside).
Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
Profilernes risikoklassificering

Ud fra Forsikring & Pensions risikobånd er profilerne risikoklassificeret således:
Profil A: Lav risiko
Profil B: Lav risiko
Profil C: Mellem risiko
Profil D: Høj risiko 

Afvigelser fra Forsikring & Pension anbefaling

Den øvre og nedre grænse for, hvor høj og lav den kortsigtede investeringsrisiko må være for, at en investeringsprofil kan betegnes som ”Middel risiko” er fastlagt af Forsikring & Pension.

PFA’s profiler afviger per 1. juli 2020 fra anbefalingerne for:

PFA Klima Plus Profil C med 15 og 14 år til pension har i 2020 risikotal på 4,0, hvilket er 0,1 højere end Forsikring & Pensions øvre grænse for mellem risiko på 3,9.

PFA Klima Plus Profil D med 7 år til pension har i 2020 et risikotal på 3,1, hvilket er 0,1 lavere end Forsikring & Pensions nedre grænse på 3,2 for høj risiko. Med 6 år til pension er risikotallet 2,9, hvilket er 0,1 lavere end den nedre grænse på 3,0. Med 5 år til pension er risikotallet 2,8, hvilket er 0,1 lavere end den nedre grænse på 2,9. Med 4 år til pension er risikotallet 2,7, hvilket er 0,1 lavere end den nedre grænse på 2,8. Med 3 år til pension er risikotallet 2,5, hvilket er 0,2 lavere end den nedre grænse på 2,7. Med 2 år til pension er risikotallet 2,4, hvilket er 0,2 lavere end den nedre grænse på 2,6. Med 1 år til pension er risikotallet 2,4, hvilket er 0,2 lavere end den nedre grænse på 2,6.

For alle andre investeringshorisonter overholder PFA's investeringsprofiler grænserne.

Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Risikoen afhænger af din alder

Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.


Risikomærkning for investeringsprofil A, B, C og D uden KundeKapital

På investeringsprofilerne i PFA Plus bliver risikoen nedtrappet hen imod pensionstidspunktet. Det kan du se på illustrationen og i tabellen, som viser risikotallet for de fire profiler afhængigt af år til pension.


 

Opdateret 10. juni 2020

 • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 
  
Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år (linker til Forsikring & Pensions hjemmeside).

Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
Profilernes risikoklassificering

Ud fra Forsikring & Pensions risikobånd er profilerne risikoklassificeret således:
Profil A: Lav risiko
Profil B: Lav risiko
Profil C: Mellem risiko
Profil D: Høj risiko

Afvigelser fra Forsikring & Pension anbefaling

Den øvre og nedre grænse for, hvor høj og lav den kortsigtede investeringsrisiko må være for, at en investeringsprofil kan betegnes som ”Middel risiko” er fastlagt af Forsikring & Pension.

PFA’s profiler afviger per 1. juli 2020 fra anbefalingerne for:

PFA Klima Plus Profil C med 15 & 14 år til pension har i 2020 risikotal på 4,0, hvilket er 0,1 højere end Forsikring & Pensions øvre grænse for mellem risiko på 3,9.

PFA Klima Plus Profil D med 8 år til pension har i 2020 et risikotal på 3,2, hvilket er 0,1 lavere end Forsikring & Pensions nedre grænse på 3,3 for høj risiko. Med 7 år til pension er risikotallet på 3,1, hvilket er 0,1 lavere end nedre grænse på 3,2 for høj risiko Med 6 år til pension er risikotallet 2,9, hvilket er 0,1 lavere end den nedre grænse på 3,0. Med 5 år til pension er risikotallet 2,7, hvilket er 0,2 lavere end den nedre grænse på 2,9. Med 4 år til pension er risikotallet 2,6, hvilket er 0,2 lavere end den nedre grænse på 2,8. Med 3 år til pension er risikotallet 2,5, hvilket er 0,2 lavere end den nedre grænse på 2,7. Med 2 år til pension er risikotallet 2,3, hvilket er 0,3 lavere end den nedre grænse på 2,6. Med 1 år til pension er risikotallet 2,3, hvilket er 0,3 lavere end den nedre grænse på 2,6. På pensionstidspunktet er risikotallet 2,3, hvilket er 0,1 lavere end den nedre grænse på 2,4. 1 år efter pension er risikotallet 2,3, hvilket er 0,1 lavere end den nedre grænse på 2,4.

For alle andre investeringshorisonter overholder PFA's investeringsprofiler grænserne.

Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Risikoen afhænger af din alder

Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.


Risikomærkning for kombination af PFA Plus og PFA Klima Plus med og uden KundeKapital
  

Risikomærkning for investeringsprofil A, B, C og D med KundeKapital

I nedenstående tabeller ses risikotal for kombinationer af PFA Plus og PFA Klima Plus. Tallene er opgjort med 5 % intervaller fra 0% til 100% i PFA Klima Plus.

Profil A med Kundekapital
Andel i PFA Klima Plus/År til pension 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3
5% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3
10% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3
15% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3
20% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3
25% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3
30% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3
35% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3
40% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3
45% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3
50% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3
55% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2
60% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2
65% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2
70% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2
75% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2
80% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2
85% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
90% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
95% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
100% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
Profil B med Kundekapital
Andel i PFA Klima Plus/År til pension 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0% 2,9 2,9 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7
5% 2,9 2,9 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7
10% 2,9 2,9 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7
15% 2,9 2,9 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6
20% 2,9 2,9 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6
25% 2,9 2,9 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6
30% 2,9 2,9 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6
35% 2,9 2,9 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6
40% 2,9 2,9 2,9 2,7 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6
45% 2,9 2,9 2,9 2,7 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6
50% 2,9 2,9 2,9 2,7 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6
55% 2,9 2,9 2,9 2,7 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6
60% 2,9 2,9 2,9 2,7 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6
65% 2,9 2,9 2,9 2,7 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6
70% 2,9 2,9 2,9 2,7 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6
75% 2,8 2,8 2,8 2,7 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6
80% 2,8 2,8 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6
85% 2,8 2,8 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5
90% 2,8 2,8 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5
95% 2,8 2,8 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5
100% 2,8 2,8 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5
Profil C med Kundekapital
Andel i PFA Klima Plus/År til pension 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0% 4,0 4,0 3,8 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1
5% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1
10% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0
15% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0
20% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0
25% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0
30% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0
35% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0
40% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0
45% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0
50% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0
55% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0
60% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0
65% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0
70% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0
75% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0
80% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0
85% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0
90% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9
95% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9
100% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,0 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9
Profil D med Kundekapital
Andel i PFA Klima Plus/År til pension 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0% 5,1 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,2 3,0 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5
5% 5,1 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,2 3,0 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5
10% 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,2 3,0 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5
15% 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,2 3,0 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5
20% 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,2 3,0 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5
25% 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5
30% 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4
35% 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4
40% 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4
45% 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4
50% 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4
55% 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4
60% 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4
65% 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4
70% 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4
75% 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4
80% 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,4 2,4 2,4
85% 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,4 2,4
90% 5,2 4,9 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,4 2,4 2,4
95% 5,2 4,9 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,4 2,4 2,4
100% 5,2 4,9 4,5 4,2 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,4 2,4 2,4

Opdateret 10. juni 2020

 • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 

Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år (linker til Forsikring & Pensions hjemmeside).
Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
Profilernes risikoklassificering

Ud fra Forsikring & Pensions risikobånd er profilerne risikoklassificeret således:
Profil A: Lav risiko
Profil B: Lav risiko
Profil C: Mellem risiko
Profil D: Høj risiko 

Afvigelser fra Forsikring & Pension anbefaling for kombinationer mellem PFA Plus og PFA Klima Plus

Den øvre og nedre grænse for, hvor høj og lav den kortsigtede investeringsrisiko må være for, at en investeringsprofil kan betegnes som ”Middel risiko” er fastlagt af Forsikring & Pension.

PFA’s profiler afviger per 1. juli 2020 fra anbefalingerne for:
Profil A med KundeKapital overskrider ikke for nogle år før pension

Profil B med KundeKapital: Overskrider 14 og 13 år før pension med 0-70% PFA Klima Plus andel. Overskrider 1 og 2 år efter pension med 0-10% PFA Klima Plus andel. Overskrider 3-5 år efter pension med 0-80% PFA Klima Plus andel. Afvigelser er i opadgående retning.

Profil C med KundeKapital: Overskrider 15 og 14 år før pension med 0-100% PFA Klima Plus andel. Afvigelser er i opadgående retning.

Profil D med KundeKapital: Overskrider 7 år før pension med 25-100% PFA Klima Plus andel. Overskrider 6 år før pension med 90-100% PFA Klima Plus andel. Overskrider 5 år før pension med 30-100% PFA Klima Plus andel. Overskrider 4-1 år før pension med 0-100% PFA Klima Plus andel.

For alle andre investeringshorisonter overholder PFA's investeringsprofiler grænserne.

Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Risikoen afhænger af din alder

Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.


Risikomærkning for investeringsprofil A, B, C og D uden KundeKapital

I nedenstående tabeller ses risikotal for kombinationer af PFA Plus og PFA Klima Plus. Tallene er opgjort med 5 % intervaller fra 0% til 100% i PFA Klima Plus.

Profil A uden Kundekapital
Andel i PFA Klima Plus/År til pension 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2
5% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2
10% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2
15% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2
20% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
25% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
30% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
35% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
40% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
45% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
50% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
55% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
60% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
65% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1
70% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1
75% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1
80% 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1
85% 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1
90% 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1
95% 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1
100% 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1
Profil B uden Kundekapital
Andel i PFA Klima Plus/År til pension 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0% 2,9 2,9 2,9 2,7 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6
5% 2,8 2,8 2,8 2,7 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6
10% 2,8 2,8 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6
15% 2,8 2,8 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6
20% 2,8 2,8 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5
25% 2,8 2,8 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5
30% 2,8 2,8 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5
35% 2,8 2,8 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5
40% 2,8 2,8 2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5
45% 2,8 2,8 2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5
50% 2,8 2,8 2,8 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5
55% 2,8 2,8 2,8 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5
60% 2,8 2,8 2,8 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5
65% 2,8 2,8 2,8 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5
70% 2,8 2,8 2,8 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5
75% 2,8 2,8 2,8 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5
80% 2,8 2,8 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5
85% 2,8 2,8 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4
90% 2,8 2,8 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4
95% 2,8 2,8 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4
100% 2,8 2,8 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4
Profil C uden Kundekapital
Andel i PFA Klima Plus/År til pension 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0
5% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0
10% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0
15% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0
20% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,0 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9
25% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9
30% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9
35% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9
40% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9
45% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9
50% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9
55% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,0 2,0 1,9 1,9
60% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9
65% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9
70% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9
75% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9
80% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9
85% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9
90% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8
95% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8
100% 4,0 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8
Profil D uden Kundekapital
Andel i PFA Klima Plus/År til pension 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0% 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4
5% 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,4 2,4 2,4
10% 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 2,4 2,4
15% 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,4 2,4 2,4
20% 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,4 2,4 2,4
25% 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,4 2,4 2,4
30% 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,4 2,4 2,4
35% 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4
40% 5,2 4,9 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4
45% 5,2 4,9 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3
50% 5,2 4,9 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3
55% 5,3 4,9 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3
60% 5,3 4,9 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3
65% 5,3 4,9 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3
70% 5,3 4,9 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3
75% 5,3 4,9 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3
80% 5,3 4,9 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3
85% 5,3 4,9 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3
90% 5,3 4,9 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3
95% 5,3 4,9 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,2 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,3 2,3 2,3
100% 5,3 4,9 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,2 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,3 2,3 2,3

Opdateret 10. juni 2020

 • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 
  
Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år (linker til Forsikring & Pensions hjemmeside).

Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
Profilernes risikoklassificering

Ud fra Forsikring & Pensions risikobånd er profilerne risikoklassificeret således:
Profil A: Lav risiko
Profil B: Lav risiko
Profil C: Mellem risiko
Profil D: Høj risiko

Afvigelser fra Forsikring & Pension anbefaling for kombinationer mellem PFA Plus og PFA Klima Plus

Den øvre og nedre grænser for, hvor høj og lav den kortsigtede investeringsrisiko må være for, at en investeringsprofil kan betegnes som ”Middel risiko” er fastlagt af Forsikring & Pension.

PFA’s profiler afviger per 1. juli 2020 fra anbefalingerne for:
Profil A uden KundeKapital overskrider ikke for nogle år før pension

Profil B uden KundeKapital: Overskrider 14 og 13 år før pension med 0% PFA Klima Plus andel. Overskrider 3-5 år efter pension med 0-15% PFA Klima Plus andel. Afvigelser er i opadgående retning.

Profil C uden KundeKapital: Overskrider 15 og 14 år før pension med 0-100% PFA Klima Plus andel. Overskrider 1 år før pension ved 100% PFA Klima Plus. Afvigelser er i opadgående retning, på nær 1 år før pension, hvor det er i nedadgående retning.

Profil D uden KundeKapital: Overskrider 8 år før pension med 95-100% PFA Klima Plus andel. Overskrider 7 år før pension med 0-100% PFA Klima Plus andel. Overskrider 6 år før pension med 10-100% PFA Klima Plus andel. Overskrider 5-1 år før pension med 0-100% PFA Klima Plus andel. Overskrider 0-1 år før pension med 45-100% PFA Klima Plus andel.  

For alle andre investeringshorisonter overholder PFA's investeringsprofiler grænserne.

Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Risikoen afhænger af din alder

Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.

Risikomærkning for PFA Valgfri
  

Risikomærkning for PFA Valgfri med KundeKapital

Du kan her se risikotallet for PFA Valgfri afhængigt af den fordeling, der er valgt mellem høj- og lav fonden. KundeKapital er indplaceret med 5 % i Globale Aktier. Læs mere om KundeKapital og se din præcise andel af KundeKapital på mitpfa.dk

PFA Valgfri med Kundekapital
100/0 95/5 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 65/35 60/40 55/45 50/50 45/55 40/60 35/65 30/70 25/75 20/80 15/85 10/90 5/95 0/100
Risikotal 5,1 4,9 4,7 4,5 4,2 4,0 3,8 3,6 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1

Opdateret 1. jan 2020

 • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 

Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år.

Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Risikoen afhænger af din alder

Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.


Risikomærkning for PFA Valgfri uden KundeKapital

Du kan her se risikotallet for PFA Valgfri afhængigt af den fordeling, der er valgt mellem høj- og lav fonden.

PFA Valgfri uden Kundekapital
100/0 95/5 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 65/35 60/40 55/45 50/50 45/55 40/60 35/65 30/70 25/75 20/80 15/85 10/90 5/95 0/100
Risikotal 5,2 5,0 4,7 4,5 4,2 4,0 3,8 3,5 3,3 3,1 2,9 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0

Opdateret 1. jan 2020

 • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 

Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år.

Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Risikoen afhænger af din alder

Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.