Risikomærkning

Se risikomærkningen på din pensionsopsparing

Risiko er nødvendig for at få afkast

Vi investerer din opsparing i værdipapirer, fx obligationer, aktier, ejendomme m.m. Det gør vi for at få din opsparing til at vokse, så du kan få mest muligt udbetalt, når du skal på pension.

Når man investerer i værdipapirer, kan værdien af opsparingen svinge op og ned fra år til år. Det kaldes investeringsrisiko.

For at gøre det nemmere for dig at forstå og sammenligne risikoen på din pensionsopsparing, bliver alle pensionsprodukter i markedsrente ”mærket” med et risikotal mellem 1,0 og 5,9: 

 • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 

Risikotallet er udregnet for alle markedsrenteprodukter i PFA Plus og PFA Klima Plus, herunder investeringsprofilerne (A, B, C og D) og PFA Valgfri.  Du kan også se tallene for PFA Plus kombineret med PFA Klima Plus.

Du kan nedenfor se risikotallene på de forskellige markedsrenteprodukter med og uden KundeKapital.

PFA Plus, PFA Klima Plus og PFA Valgfri er opdateret 1. januar 2022. 

 

Risikomærkning for PFA Plus investeringsprofil A, B, C og D
  

Risikomærkning for investeringsprofil A, B, C og D med KundeKapital

På investeringsprofilerne i PFA Plus bliver risikoen nedtrappet hen imod pensionstidspunktet. Det kan du se på illustrationen og i tabellen, som viser risikotallet for de fire profiler afhængigt af år til pension. KundeKapital er indplaceret risikomæssigt med 5 % i Globale aktier. Læs mere om KundeKapital og se din præcise andel af KundeKapital på mitpfa.dk


 

Opdateret 1. januar 2022.

 • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 

Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år (linker til Forsikring & Pensions hjemmeside).
Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
Profilernes risikoklassificering

Ud fra Forsikring & Pensions risikobånd er profilerne risikoklassificeret således:
Profil A: Lav risiko
Profil B: Lav risiko
Profil C: Mellem risiko
Profil D: Høj risiko 

Afvigelser fra Forsikring & Pensions risikoklassificering

PFAs profiler afviger per 1. januar 2022 fra Forsikring & Pensions risikoklassificering på følgende tidspunkter:

PFA Plus Profil B er 0,1-0,2 over Forsikring & Pensions risikobånd for lav risiko i følgende år: 2 til 5 år efter pension, hvor den klassificeres som mellem risiko ifølge Forsikring & Pensions risikoklassificering.

PFA Plus Profil D er 0,1-0,2 under Forsikring & Pensions risikobånd for høj risiko i følgende år: 7 til 1 år til pension, hvor den klassificeres som mellem risiko ifølge Forsikring & Pensions risikoklassificering.


PFA Plus profil A og profil C med KundeKapital afviger ikke på nogle tidspunkter.

 
Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Risikoen afhænger af din alder

Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.


Risikomærkning for investeringsprofil A, B, C og D uden KundeKapital

På investeringsprofilerne i PFA Plus bliver risikoen nedtrappet hen imod pensionstidspunktet. Det kan du se på illustrationen og i tabellen, som viser risikotallet for de fire profiler afhængigt af år til pension.

 

Opdateret 1. januar 2022.

 • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 
  
Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år (linker til Forsikring & Pensions hjemmeside).

Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
Profilernes risikoklassificering

Ud fra Forsikring & Pensions risikobånd er profilerne risikoklassificeret således:
Profil A: Lav risiko
Profil B: Lav risiko
Profil C: Mellem risiko
Profil D: Høj risiko

Afvigelser fra Forsikring & Pensions risikoklassificering

PFA’s profiler afviger per 1. januar 2022 fra Forsikring & Pensions risikoklassificering på følgende tidspunkter:

● PFA Plus Profil D er 0,1-0,3 under Forsikring & Pensions risikobånd for høj risiko i følgende år: 9 år til pension til 1 år efter pension, hvor den klassificeres som mellem risiko ifølge Forsikring & Pensions risikoklassificering.

PFA Plus profil A, profil B og profil C uden KundeKapital afviger ikke på nogle tidspunkter.

 
Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Risikoen afhænger af din alder

Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.

Risikomærkning for PFA Klima Plus investeringsprofil A, B, C og D
  

Risikomærkning for investeringsprofil A, B, C og D med KundeKapital

På investeringsprofilerne i PFA Plus bliver risikoen nedtrappet hen imod pensionstidspunktet. Det kan du se på illustrationen og i tabellen, som viser risikotallet for de fire profiler afhængigt af år til pension. KundeKapital er indplaceret risikomæssigt med 5% i Globale aktier. Læs mere om KundeKapital og se din præcise andel af KundeKapital på mitpfa.dk

 

Opdateret 1. januar 2022.

 • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 

Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år.  
Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
Profilernes risikoklassificering

Ud fra Forsikring & Pensions risikobånd er profilerne risikoklassificeret således:
Profil A: Lav risiko
Profil B: Lav risiko
Profil C: Mellem risiko
Profil D: Høj risiko 

Afvigelser fra Forsikring & Pensions risikoklassificering

PFA’s profiler afviger per 1. januar 2022 fra Forsikring & Pensions risikoklassificering på følgende tidspunkter:

● PFA Klima Plus Profil B er 0,1 over Forsikring & Pensions risikobånd for lav risiko i følgende år: 4 til 5 år efter pension, hvor den klassificeres som mellem risiko ifølge Forsikring & Pensions risikoklassificering.

● PFA Klima Plus Profil D er 0,1-0,3 under Forsikring & Pensions risikobånd for høj risiko i følgende år: 7 til 0 år til pension, hvor den klassificeres som mellem risiko ifølge Forsikring & Pensions risikoklassificering.


PFA Klima Plus profil A og C med KundeKapital afviger ikke på nogle tidspunkter.

 
Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Risikoen afhænger af din alder

Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.


Risikomærkning for investeringsprofil A, B, C og D uden KundeKapital

På investeringsprofilerne i PFA Plus bliver risikoen nedtrappet hen imod pensionstidspunktet. Det kan du se på illustrationen og i tabellen, som viser risikotallet for de fire profiler afhængigt af år til pension.

 

Opdateret 1. januar 2022.

 • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 
  
Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år (linker til Forsikring & Pensions hjemmeside).

Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
Profilernes risikoklassificering

Ud fra Forsikring & Pensions risikobånd er profilerne risikoklassificeret således:
Profil A: Lav risiko
Profil B: Lav risiko
Profil C: Mellem risiko
Profil D: Høj risiko

Afvigelser fra Forsikring & Pensions risikoklassificering 

PFA’s profiler afviger per 1. januar 2022 fra Forsikring & Pensions risikoklassificering på følgende tidspunkter:

● PFA Klima Plus Profil C er 0,1 under Forsikring & Pensions risikobånd for mellem risiko i følgende år: 3 til 2 år til pension, hvor den klassificeres som lav risiko ifølge Forsikring & Pensions risikoklassificering.

● PFA Klima Plus Profil D er 0,1-0,4 under Forsikring & Pensions risikobånd for høj risiko i følgende år: 9 år til pension til 1 år efter pension, hvor den klassificeres som mellem risiko ifølge Forsikring & Pensions risikoklassificering.


PFA Klima Plus profil A og B uden KundeKapital afviger ikke på nogle tidspunkter.

 
Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Risikoen afhænger af din alder

Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.


Risikomærkning for kombination af PFA Plus og PFA Klima Plus med og uden KundeKapital
  

Risikomærkning for investeringsprofil A, B, C og D med KundeKapital

I nedenstående tabeller ses risikotal for kombinationer af PFA Plus og PFA Klima Plus. Tallene er opgjort med 5 % intervaller fra 0% til 100% i PFA Klima Plus.

Profil A med Kundekapital
Andel i PFA Klima Plus/År til pension 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4
5% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4
10% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4
15% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4
20% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4
25% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4
30% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4
35% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4
40% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4
45% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4
50% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4
55% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3
60% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3
65% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3
70% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3
75% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3
80% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3
85% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3
90% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3
95% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3
100% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3
Profil B med Kundekapital
Andel i PFA Klima Plus/År til pension 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0% 3,1 3,1 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8
5% 3,1 3,1 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8
10% 3,1 3,1 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8
15% 3,1 3,1 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8
20% 3,1 3,1 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8
25% 3,1 3,1 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8
30% 3,1 3,1 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8
35% 3,1 3,1 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8
40% 3,1 3,1 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7
45% 3,1 3,1 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7
50% 3,1 3,1 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7
55% 3,1 3,1 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7
60% 3,1 3,1 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7
65% 3,1 3,1 3,1 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7
70% 3,1 3,1 3,1 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7
75% 3,1 3,1 3,1 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7
80% 3,1 3,1 3,1 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7
85% 3,1 3,1 3,1 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7
90% 3,1 3,1 3,1 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7
95% 3,1 3,1 3,1 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7
100% 3,1 3,1 3,1 2,9 2,7 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7
Profil C med Kundekapital
Andel i PFA Klima Plus/År til pension 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0% 4,3 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2
5% 4,3 4,3 4,0 3,8 3,6 3,3 3,2 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2
10% 4,3 4,3 4,0 3,8 3,6 3,3 3,2 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2
15% 4,3 4,3 4,0 3,8 3,6 3,3 3,2 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2
20% 4,3 4,3 4,0 3,8 3,5 3,3 3,2 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2
25% 4,3 4,3 4,0 3,8 3,5 3,3 3,2 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2
30% 4,3 4,3 4,0 3,8 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 2,3 2,2 2,2
35% 4,3 4,3 4,0 3,8 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2
40% 4,3 4,3 4,0 3,8 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2
45% 4,3 4,3 4,0 3,8 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2
50% 4,3 4,3 4,0 3,8 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2
55% 4,3 4,3 4,0 3,8 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2
60% 4,3 4,3 4,0 3,8 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2
65% 4,3 4,3 4,0 3,8 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2
70% 4,3 4,3 4,0 3,8 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1
75% 4,3 4,3 4,0 3,8 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1
80% 4,3 4,3 4,0 3,8 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1
85% 4,3 4,3 4,0 3,8 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1
90% 4,3 4,3 4,0 3,8 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1
95% 4,3 4,3 4,0 3,8 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1
100% 4,3 4,3 4,0 3,8 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1
Profil D med Kundekapital
Andel i PFA Klima Plus/År til pension 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 3,0 2,8 2,7 2,7 2,7
5% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 3,0 2,8 2,7 2,7 2,7
10% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 3,0 2,8 2,7 2,7 2,7
15% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7
20% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6
25% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6
30% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6
35% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6
40% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6
45% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6
50% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6
55% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6
60% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6
65% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6
70% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6
75% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6
80% 5,6 5,2 4,9 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6
85% 5,6 5,2 4,9 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6
90% 5,6 5,2 4,9 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,9 2,8 2,6 2,6 2,6
95% 5,6 5,2 4,9 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,9 2,8 2,6 2,6 2,6
100% 5,6 5,2 4,9 4,5 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,9 2,8 2,6 2,6 2,6

Opdateret 1. januar 2022.

 • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 

Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år (linker til Forsikring & Pensions hjemmeside).
Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
Profilernes risikoklassificering

Ud fra Forsikring & Pensions risikobånd er profilerne risikoklassificeret således:
Profil A: Lav risiko
Profil B: Lav risiko
Profil C: Mellem risiko
Profil D: Høj risiko 

Afvigelser fra Forsikring & Pensions risikoklassificering for kombinationer mellem PFA Plus og PFA Klima Plus


Profil B afviger per 1. januar 2022 fra Forsikring & Pensions risikoklassificering for lav risiko på følgende tidspunkter og ved følgende andele i PFA Klima Plus. Ved overskridelserne klassificeres den som mellem risiko af Forsikring & Pension:

Overskrider ved 2 til 3 år efter pension med 0-50 % PFA Klima Plus andel.
Overskrider ved 4 til 5 år efter pension med 0-100 % PFA Klima Plus andel.

Profil D afviger per 1. januar 2022 fra Forsikring & Pensions risikoklassificering for høj risiko på følgende tidspunkter og ved følgende andele i PFA Klima Plus. Ved overskridelserne klassificeres den som mellem risiko af Forsikring & Pension:

Overskrider ved 7 til 1 år til pension med 0-100 % PFA Klima Plus andel. 
Overskrider ved 0 år til pension med 55-100 % PFA Klima Plus andel. 

 

PFA Plus Profil A og Profil C med KundeKapital afviger ikke på nogle tidspunkter eller ved nogle andele i PFA Klima Plus.

 
Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Risikoen afhænger af din alder

Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.


Risikomærkning for investeringsprofil A, B, C og D uden KundeKapital

I nedenstående tabeller ses risikotal for kombinationer af PFA Plus og PFA Klima Plus. Tallene er opgjort med 5 % intervaller fra 0% til 100% i PFA Klima Plus.

Profil A uden Kundekapital
Andel i PFA Klima Plus/År til pension 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3
5% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3
10% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3
15% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3
20% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3
25% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2
30% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2
35% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2
40% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2
45% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2
50% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2
55% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2
60% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2
65% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
70% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
75% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
80% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
85% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
90% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
95% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
100% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
Profil B uden Kundekapital
Andel i PFA Klima Plus/År til pension 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0% 3,0 3,0 3,0 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6
5% 3,0 3,0 3,0 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6
10% 3,0 3,0 3,0 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6
15% 3,0 3,0 3,0 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6
20% 3,0 3,0 3,0 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6
25% 3,0 3,0 3,0 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6
30% 3,0 3,0 3,0 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6
35% 3,0 3,0 3,0 2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6
40% 3,0 3,0 3,0 2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6
45% 3,0 3,0 3,0 2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6
50% 3,0 3,0 3,0 2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6
55% 3,0 3,0 3,0 2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6
60% 3,0 3,0 3,0 2,8 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6
65% 3,0 3,0 3,0 2,8 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6
70% 3,0 3,0 3,0 2,8 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6
75% 3,0 3,0 3,0 2,8 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6
80% 3,0 3,0 3,0 2,8 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6
85% 3,0 3,0 3,0 2,8 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5
90% 3,0 3,0 3,0 2,8 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5
95% 3,0 3,0 3,0 2,7 2,6 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5
100% 3,0 3,0 3,0 2,7 2,6 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5
Profil C uden Kundekapital
Andel i PFA Klima Plus/År til pension 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0% 4,3 4,3 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1
5% 4,3 4,3 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1
10% 4,3 4,3 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1
15% 4,3 4,3 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1
20% 4,3 4,3 4,0 3,7 3,5 3,2 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1
25% 4,3 4,3 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1
30% 4,3 4,3 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0
35% 4,3 4,3 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0
40% 4,3 4,3 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0
45% 4,3 4,3 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0
50% 4,3 4,3 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0
55% 4,3 4,3 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0
60% 4,3 4,3 4,0 3,7 3,4 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0
65% 4,3 4,3 4,0 3,7 3,4 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0
70% 4,3 4,3 4,0 3,7 3,4 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0
75% 4,3 4,3 4,0 3,7 3,4 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0
80% 4,3 4,3 4,0 3,7 3,4 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0
85% 4,3 4,3 4,0 3,7 3,4 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0
90% 4,3 4,3 4,0 3,7 3,4 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0
95% 4,3 4,3 4,0 3,7 3,4 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0
100% 4,3 4,3 4,0 3,7 3,4 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,1 2,0 2,0 2,0
Profil D uden Kundekapital
Andel i PFA Klima Plus/År til pension 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5
5% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5
10% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5
15% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5
20% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5
25% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5
30% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5
35% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5
40% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5
45% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5
50% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5
55% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5
60% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,5 2,5 2,5
65% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,5 2,5
70% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,5 2,5
75% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,5 2,5
80% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,5 2,5
85% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,5 2,5
90% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,5 2,5
95% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,5 2,5
100% 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,5 2,5

Opdateret 1. januar 2022.

 • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 
  
Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år (linker til Forsikring & Pensions hjemmeside).

Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
Profilernes risikoklassificering

Ud fra Forsikring & Pensions risikobånd er profilerne risikoklassificeret således:
Profil A: Lav risiko
Profil B: Lav risiko
Profil C: Mellem risiko
Profil D: Høj risiko

Afvigelser fra Forsikring & Pensions risikoklassificering for kombinationer mellem PFA Plus og PFA Klima Plus


Profil C afviger per 1. januar 2022 fra Forsikring & Pensions risikoklassificering for mellem risiko og bliver lav risiko på følgende tidspunkter og ved følgende andele i PFA Klima Plus. Ved overskridelserne klassificeres den som lav risiko af Forsikring & Pension:

Overskrider ved 3 til 2 år til pension med 55-100 % PFA Klima Plus andel. 

Profil D afviger per 1. januar 2022 fra Forsikring & Pensions risikoklassificering for høj risiko på følgende tidspunkter og ved følgende andele i PFA Klima Plus. Ved overskridelserne klassificeres den som mellem risiko af Forsikring & Pension:

Overskrider ved 9 år til pension til 1 år efter pension med 0-100 % PFA Klima Plus andel. 

PFA Plus profil A og Profil B uden KundeKapital afviger ikke på nogle tidspunkter eller ved nogle andele i PFA Klima Plus.

 
Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Risikoen afhænger af din alder

Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.

Risikomærkning for PFA Valgfri
  

Risikomærkning for PFA Valgfri med KundeKapital

Du kan her se risikotallet for PFA Valgfri afhængigt af den fordeling, der er valgt mellem høj- og lav fonden. KundeKapital er indplaceret med 5 % i Globale Aktier. Læs mere om KundeKapital og se din præcise andel af KundeKapital på mitpfa.dk

PFA Valgfri med Kundekapital
Høj risiko fond / Lav risiko fond % 100/0 95/5 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 65/35 60/40 55/45 50/50 45/55 40/60 35/65 30/70 25/75 20/80 15/85 10/90 5/95 0/100
Risikotal 100% PFA Plus 5,6 5,3 5,1 4,8 4,6 4,3 4,1 3,8 3,6 3,4 3,1 2,9 2,7 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1
Risikotal 100% PFA Klima Plus 5,6 5,4 5,1 4,8 4,6 4,3 4,1 3,8 3,6 3,3 3,1 2,8 2,6 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 1,0

Opdateret 1. januar 2022.

 • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 

Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år.

Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
 
Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Risikoen afhænger af din alder

Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.


Risikomærkning for PFA Valgfri uden KundeKapital

Du kan her se risikotallet for PFA Valgfri afhængigt af den fordeling, der er valgt mellem høj- og lav fonden.

PFA Valgfri uden Kundekapital
Høj risiko fond / Lav risiko fond % 100/0 95/5 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 65/35 60/40 55/45 50/50 45/55 40/60 35/65 30/70 25/75 20/80 15/85 10/90 5/95 0/100
Risikotal 100% PFA Plus 5,6 5,3 5,1 4,8 4,5 4,3 4,0 3,8 3,5 3,3 3,0 2,8 2,5 2,3 2,1 1,9 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0
Risikotal 100% PFA Klima Plus 5,6 5,4 5,1 4,8 4,5 4,3 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,7 2,5 2,2 2,0 1,7 1,5 1,3 1,2 1,0 1,0

Opdateret 1. januar 2022.

 • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 

Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år.

Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
 
Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Risikoen afhænger af din alder

Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.