Planlæg din pension

Hvad? Hvor meget? Hvornår? Og hvor længe? Der er mange spørgsmål, når du skal planlægge din økonomi som pensionist. Det handler først og fremmest om at skabe overblik, så du ved, hvad du har af midler, og hvornår de skal i spil. Begynd med at logge ind på Mit PFA.

Log på Mit PFA

Planlægning af din pension begynder på Mit PFA

 

På Mit PFA finder du Pensionsplanen, som er et værktøj, hvor du kan lægge en plan for dine udbetalinger. Du får: 

 1. Et overblik over, hvor meget du har sparet op - på pensionsordninger, i banken eller i mursten.

 2. Mulighed for at lege med dine tal og sætte den plan sammen, som bedst muligt passer til det liv på pension, du forventer.

 3. Mulighed for at igangsætte din plan.

     

 

Indtægtskilder når du går på pension

 

Indtægtskilder ved pensionering

Hvilke penge skal du bruge først?

Det handler om optimering

Det er nemlig ikke lige meget, i hvilken rækkefølge du bruger dine pensionspenge. Den optimale rækkefølge, afhænger af en vurdering af dine behov, dine midlers afkastpotentiale, dine skatteforhold og samspillet med de offentlige ydelser. Husk at tage dine partners økonomi med i vurderingen. Formålet er at optimere den samlede opsparing. Her ser du et eksempel på en rækkefølge:

 1. Efterløn (hvis du har sparet op til efterløn, og hvis du stopper inden folkepensionsalderen)
 2. Folkepension og ATP suppleret af evt. efterlønspræmie og skattenedslag
 3. Frie midler
 4. Pensionsmidler (inkl. evt. LD)
 5. Indefrosne ejendomsskatter
 6. Lån i friværdi 
Rådgivning sikrer dig den optimale rækkefølge

Der kan være konkrete forhold, som betyder, at rækkefølgen bør være anderledes, men betragt ovenstående som en god tommelfingerregel. Det er en god idé løbende at få rådgivning af din pensionsrådgiver, så du hele tiden optimerer din ordning og dine muligheder.

 

 

 

Læs mere om rækkefølgen

Start med livsvarige pensioner
De livsvarige pensioner bør du tage hul på, så snart du kan. Du ved ikke, hvor længe du lever. Livspensionen er god til at sikre, at du har til dagen og vejen – så længe du lever. Sammen med folkepensionen kan den give et trygt økonomisk fundament, så du med ro i sindet kan tage af dine andre pensioner og opsparede midler, uden at være bange for at løbe tør for penge.

Friværdi i boligen
Hvis friværdien i huset er en del af din pension, bør du overveje, om du skal få lavet en prioritetskonto, mens tid er, dvs. typisk mens du stadig er i arbejde.

Frie midler
De frie midler er oftest lavt forrentede og har højere afkastbeskatning og bør derfor tages før kapitalpension og LD-midler.

Fleksible ratepensioner og skatteoptimering
Ratepensioner kan forlænges eller udsættes til senere. Du kan optimere i forhold til pensionstillæg til folkepension, samt i forhold til grænsen til top- og udligningsskat. Hvis du fx forlænger din 10 årige ratepension til en 15 eller 20 årig, så kan du måske helt undgå at betale topskat som pensionist. Er din indkomstskat under 40 % som pensionist, eller har du ikke brug for et stort engangsbeløb, når du går på pension, kan du med fordel ændre din kapitalpension til en livspension eller ratepension og fordele pensionen over fx 10 år eller livsvarigt. Vær opmærksom på, at der er forskellige modregningsregler i fx folkepensionen og efterlønnen for henholdsvis løbende udbetalinger og éngangsudbetalinger.

Dine muligheder med kapitalpension og aldersopsparing
Få alle pengene ud på én gang. Gør du det, så skal du være opmærksom på, at pengene ikke blot står på en konto i banken. Venter du til, du rent faktisk har brug for dem, kan du få afkast etc. Du kan også geninvestere beløbet i PFA Bank og få gode muligheder for afkast samtidig med, at du fleksible udbetalingsmuligheder. Du kan dele udbetalingen op i mindre portioner. Du kan vente helt til 75/77 år med at få dem udbetalt. Du kan konvertere kapitalpension til en ratepension. God ide, hvis du ikke betaler topskat og ikke mister pensionstillæg til folkepension. Du kan nedbringe gæld i huset og få en lavere husleje, kan dog være risikabelt, hvis vilkårene ændres for lån, hvis du på et tidspunkt vil ”spise mursten”.  Geninvester beløbet (efter afgift) i livspension.


Hvornår kan du få udbetalt pension?

 

Hvornår du kan få din pension udbetalt, afhænger af, hvornår din pensionsordning er oprettet:

 • Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007, kan du få dine penge udbetalt, når du er 60 år.
 • Hvis din pensionsordning er oprettet efter 1. maj 2007, vil du som hovedregel kunne få din pension udbetalt fem år før din til den tid gældende folkepensionsalder.

 

Se hvilken folkepensionsalder, som vil gælde for dig.

Født Efterlønsalder Folkepensionsalder Efterlønsperiode Tidligste pensionsalder Ny hård modregning
?
Levetidsindeksering, antal gange
1953:1 60 65 5 60  Nej
1953:2 60 65 60  Nej
1954:1 60½ 65½ 60  Nej
1954:2 61 66 60  Nej
1955:1 61½ 66½  5 60 Nej 0
1955:2 62 67  5 60  Nej 0
1956:1 62½ 67  4½ 60 Ja  0
1956:2 63 67  4 60 Ja 0
1957:1 63 67 4 60 Ja 0
1957:2 63 67 4 60 Ja 0
1958:1 63 67 4 60 Ja 0
1958:2 63 67 4 60 Ja 0
1959:1 63½ 67 60½ **) Ja 0
1959:2 64 67 3 61 **) Ja 0
1960:1 64 67 3 61½ **) Ja 0
1960:2-1962:2 64 67 3 62 **)  Ja 0
1963-1966 65 68 *) 3 63 **) ***)  Ja 1
1967-1970  65 69 *) 3 64 **) ***)  Ja 2

 

 

Hvordan kan du få din pension udbetalt

 

Der findes grundlæggende tre typer af pensioner (opsparingsformer). De udbetales på forskellige måder og har forskellige regler for, hvad der sker med pengene, når du dør. De har hver især fordele og ulemper. Både alene og i samspil med hinanden og med offentlige ydelser og efterløn. Du kan se på Mit PFA, hvilke opsparingsformer dine penge er fordelt mellem.

 

 

Livspension (Livrente)

En pension, som du får udbetalt månedligt, så længe du lever.

Dør du, mens livspensionen bliver udbetalt, går pengene til de kunder i PFA, der lever videre. Du kan dog sikre dine efterladte med en ægtefælle/samleverpension og/eller med en garanteret udbetaling ved dødsfald.

Ratepension

En pension, som du får udbetalt månedligt i et fast antal år.

Pengene bliver udbetalt til dine efterladte, når du dør. 

Aldersopsparing/ kapitalpension

En pension, du kan få udbetalt på en gang eller i større portioner.

 

Pengene bliver udbetalt til dine efterladte, når du dør.

Læs mere om de forskellige opsparingsformer:

Pensionsform Ratepension
Maksimal årlig indbetaling
53.500 kr.
Maksimal årlig fradragsværdi Topskat 52,7 %
Udbetalingsform
Månedligt, min. 10 år
Beskatning ved udbetaling Indkomstskat – uden arbejdsmarkedsbidrag
Kan ændres til Livspension
Kan tidligst udbetales fra 60/62/63 år
Seneste udbetaling fra 75/77/78 år
Vær opmærksom på:
 • Når udbetalingen er startet, kan udbetalingslængden årligt forlænges med virkning fra 1. januar det efterfølgende år. Aftalen om forlængelse skal derfor indgås med pensionsselskabet eller banken i året inden, ændringen skal træde i kraft. Forlængelsen medfører en ny beregning af din månedlige udbetaling ud fra størrelsen af opsparingen på forlængelsestidspunktet og den nye udbetalingsperiode.
 • Ratepensionen skal være færdigudbetalt senest 20 år efter din folkepensionsalder.
 • Hvis du lever længere end udbetalingsperioden, risikerer du, at du ikke har penge nok.
 • Opsparingen udbetales til dine efterladte, hvis du dør, inden udbetalingsperioden er slut.
 • Tidligste udbetalingstidspunkt afhænger af, hvornår din ordning er oprettet. Se ovenfor.
 • Der kan ske modregning i efterløn og folkepensions tillægsbeløb.
Pensionsform Livspension
Maksimal årlig indbetaling
Ubegrænset
Maksimal årlig fradragsværdi Topskat 52,7 %
Udbetalingsform Månedligt
Beskatning ved udbetaling Indkomstskat – uden arbejdsmarkedsbidrag
Kan ændres til -
Kan tidligst udbetales fra 60/62/63 år
Seneste udbetaling fra Ingen grænse

 

Vær opmærksom på:
 • De ubegrænsede indbetalinger gælder kun livspension oprettet via arbejdsgiver. For private livspensioner er der en grænse på 53.500 kr. årligt.
 • Livspension har ingen øvre aldersgrænse for oprettelse 
 • Dør du før pensionering, går pengene til de kunder i PFA, der lever videre.
 • Kan sikres til efterladte i form af en ægtefælle/samleverpension og/eller med en garanteret udbetaling ved dødsfald.
 • Der kan ske modregning i efterløn og folkepensions tillægsbeløb.
 • Tidligste udbetalingstidspunkt afhænger af, hvornår din ordning er oprettet. Se ovenfor.
Pensionsform Aldersopsparing
Maksimal årlig indbetaling 29.600 kr.
Maksimal årlig fradragsværdi Ingen
Udbetalingsform Engangsbeløb
Beskatning ved udbetaling Ingen
Kan ændres til -
Kan tidligst udbetales fra 60/62/63 år
Seneste udbetaling fra 75/77/78 år
Vær opmærksom på:

 • Aldersopsparing kan udbetales på én gang eller i flere mindre portioner.
 • Aldersopsparing bliver beskattet mildere end frie midler – du betaler pensionsafkastskat på 15,3 %. 
 • Pengene går til dine efterladte, når du dør.
 • Aldersopsparingen bliver ikke modregnet i folkepension.
 • Der kan ske modregning i efterlønnen.
 • Tidligste udbetalingstidspunkt afhænger af, hvornår din ordning er oprettet. Se ovenfor.
Pensionsform Kapitalpension
Maksimal årlig indbetaling 0 kr.
Maksimal årlig fradragsværdi Ingen
Udbetalingsform Engangsbeløb
Beskatning ved udbetaling Afgift 40 %
Kan ændres til Ratepension og livspension
Kan tidligst udbetales fra 60/62/63 år
Seneste udbetaling fra Ingen grænse
Vær opmærksom på:

 • Du kan ikke længere indbetale til kapitalpension
 • Pengene går til dine efterladte, når du dør
 • Kapitalpensionen bliver ikke modregnet i folkepensionen
 • Der kan ske modregning i efterløn
 • I PFA kan kapitalpension udbetales på én gang eller i flere mindre portioner
 • Tidligste udbetalingstidspunkt afhænger af, hvornår din ordning er oprettet (Se ovenfor)

Få mere ud af din formue

PFA Bank er for dig, som har din pensionsordning i PFA. Det giver dig åbenlyse fordele, at vi allerede kender dig og din økonomi. Så kan vi nemlig tilbyde dig en helhedsorienteret rådgivning omkring din samlede økonomi og dine investeringer. Investeringskonceptet kender du allerede fra din pensionsordning, og du beholder endda din pensionsrådgiver, som kan trække på PFA’s investeringseksperter.

 

Gode grunde til at få PFA til at forvalte din formue:

 • Du har adgang til nogle af branchens dygtigste investeringseksperter.
 • Et optimalt samspil mellem din pensionsopsparing og dine øvrige investeringer.
 • Attraktive investeringsmuligheder
 • Enkle, fleksible og genkendelige investeringsløsninger
 • Kvalificeret rådgivning med udgangspunkt i dine behov
 • Nem adgang til dine tal og investeringer
 • Ingen handelsomkostninger eller værdipapirgebyrer ved køb/salg med PFA Invest.