Afkast PFA Investerer

Her kan du følge med i afkastet på vores investeringsprofiler i PFA Investerer.

I PFA Investerer vælger du en investeringsprofil (A-D), som bestemmer, hvordan din opsparing investeres. Investeringsprofilen er et udtryk for, hvor høj investeringsmæssig risiko du har på din opsparing. Profil A har lavest risiko, profil D højest. Herunder ses afkast på profilerne med forskellige tidshorisonter til pension.

 Vi viser to forskellige afkast:
 • Kundeafkast: Det afkast, som er opnået på investeringerne i investeringsprofilen inklusiv forventet forrentning af Individuel KundeKapital.
 • Investeringsafkast: Det afkast, som er opnået på investeringerne i investeringsprofilen. Individuel KundeKapital indgår ikke i investeringsafkastet.

De afkast, som vises nedenfor, bygger på nogle standardforudsætninger og vil derfor fravige det konkrete afkast, som tilskrives din ordning, fordi afkastet på din ordning afhænger af dine ind- og udbetalinger mv. Du kan se det afkast, som du får tilskrevet din egen opsparing, på Mit PFA.

De viste afkast beregnes ud fra bl.a. følgende forudsætninger:

 • Hvor Individuel KundeKapital indgår, er det med en andel på 5 % af opsparingen fra starten af perioden. Denne rebalanceres halvårligt (30/6)  og indgår med det historiske eller forventede afkast for Individuel KundeKapital. Bemærk, at forrentningen af Individuel KundeKapital først tilskrives i foråret i det efterfølgende år, og kun hvis ordningen fortsat er i kraft.  
 • Fordelingen mellem høj- og lavrisikofondene starter perioden med fordelingerne for den givne profil og rebalanceres halvårligt (30/6). Eksempelvis starter profil C med 75 % i Høj risiko fonden og 25 % i Lav risiko fonden.
 • Der tages ikke højde for eventuelle ind- og udbetalinger mv. på pensionsordningen i perioden
 • De enkelte investeringsprofiler A-D anvender ny nedtrapningsmodel (indført i 2018) frem mod pensionering
 • Der er ikke tilknyttet udbetalingssikring

 

Afkast       

Kundeafkast

Afkast [year] år til dato

Opdateret [date]
?
 • Skift visning
Profil A
Profil B
Profil C
Profil D

Afkast [year] [month], procent

Opdateret [date]
?
 • Skift visning
Alle
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Afkast år [year], procent

?
 • Skift visning

Akkumuleret afkast seneste [years count] år: [years interval], procent

?
 • Skift visning

*) PFA Plus startede medio 2009 og har erstattet PFA Sammensætter, som det anbefalede livscyklusprodukt. For 2006-2009 er derfor anvendt afkast for PFA Sammensætter. Kun profil C vises.

Investeringsafkast

Afkast [year] år til dato

Opdateret [date]
?
 • Skift visning
Profil A
Profil B
Profil C
Profil D

Afkast [year] [month], procent

Opdateret [date]
?
 • Skift visning
Alle
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Afkast år [year], procent

?
 • Skift visning

Akkumuleret afkast seneste [years count] år: [years interval], procent

?
 • Skift visning

*) PFA Plus startede medio 2009 og har erstattet PFA Sammensætter, som det anbefalede livscyklusprodukt. For 2006-2009 er derfor anvendt afkast for PFA Sammensætter. Kun profil C vises.