PFA Boliger

Som kunde i PFA Pension kan du skrive dig op på interesselisten og få fortrinsret til lejeboliger i de udlejningsejendomme,
som PFA-koncernen ejer. Udlejning af boligerne sker på markedsvilkår.
 

 

Hvor er boligerne placeret?

Vi startede med en håndfuld allerede beboede ejendomme i Københavnsområdet, men har siden udvidet tilbuddet til fx Hillerød, Aalborg, Fredericia, Holstebro, Esbjerg, Horsens, Kolding, Vejle og Viborg.  Vi forventer, at udbuddet vil vokse de kommende år, da boligejendomme fremover forventes at blive en stadig vigtigere afkastkilde for PFA. Vi har allerede offentliggjort, at vi bygger nye boliger i Odense, Silkeborg, Randers, Vejle, Kolding, Viborg, Helsingør og Køge.

Du kan på Mit PFA se, hvilke ejendomme med tilhørende lejeboliger du kan skrive dig op til.

Du har også mulighed for at læse mere om PFA Seniorboligstandard her

Læs desuden vilkårene for PFA Boliger i ”Spørgsmål og svar om PFA Boliger”

       

Sådan skriver du dig op til en lejebolig

Du kan skrive dig op til en lejebolig ved at logge på Mit PFA i boksen ”PFA Boliger”. Her får du et samlet overblik over alle PFA’s udlejningsejendomme, og du kan læse en uddybende beskrivelse af hver af dem. Når du finder en ejendom, der passer til dig, kan du vælge boligtype, dvs. antal rum, størrelse og pris. Ønsker du at skrive dig op til boligen, markerer du det og vælger ”Registrer valg”.

Du kan til enhver tid logge på Mit PFA og se hvilke lejeboliger, du er skrevet op til, ligesom du kan ændre dine boligvalg eller skrive dig op til flere boliger.

Sådan får du besked, hvis du bliver tilbudt en lejebolig

Når en bolig bliver ledig, der passer til dine valg, vil du blive kontaktet af en ejendomsadministrator.

Boligen tilbydes samtidig til alle kunder, som er skrevet op til den pågældende bolig. Hvis flere kunder takker ja til boligen, vil den blive tildelt den kunde, som har stået længst tid på interesselisten.

Læs vilkår for PFA Boliger i Spørgsmål og svar om PFA Boliger

Film om PFA Boliger

Vi har lavet en film som forklarer dig om PFA Boliger og fortæller, hvordan du kan skrive dig op på interesselisten til boliger via Mit PFA. God boligjagt.
 

Spørgsmål og svar om boligportalen PFA Boliger

1. Hvad er PFA Boliger?

PFA Boliger er en boligportal der tilgås via Mit PFA (mitpfa.dk). Her kan kunder i PFA se og skrive sig op til boliger, som lejes ud af selskaber i PFA-koncernen.

PFA ønsker med PFA Boliger at hjælpe sine kunder med at få dækket deres boligbehov. Det sker ved at give kunderne i PFA fortrinsret til at leje boliger, som er ejet af PFA-koncernen. Boligerne udlejes på markedsvilkår.

2. Hvem kan skrive sig op til en bolig?

For at skrive sig op til en bolig skal du være kunde i PFA. Det vil sige, at du har opsparing eller forsikringer i PFA Pension. Eller er kunde i PFA Bank. Det er ikke muligt at opskrive børn mv., og du skal selv have folkeregisteradresse i den lejlighed, du eventuelt bliver tilbudt.

Overfører du din opsparing ud af PFA Pension, har du ikke længere mulighed for hverken at være skrevet på eller at blive skrevet på interesselisten for PFA Boliger.

Kunder som har en pensionsordning i PFA Pension via LetPension, kan på nuværende tidspunkt ikke skrive sig op på interesselisten for PFA Boliger.

Betingelser for tildeling af en bolig:

  • Du må ikke være registeret som dårlig betaler i RKI
  • Det er ikke tilladt at benytte lejeboligen som delebolig
  • Det er ikke tilladt at holde husdyr*
  • Det er ikke tilladt at ryge i lejeboligen
  • Det er ikke tilladt at leje sin bolig ud fx via Airbnb
  • Overtagelse på den anviste dato samt accept af standard lejevilkår og lejeniveau
  • PFA kunden skal selv have folkeregisteradresse i den tildelte lejebolig

    *Der vil ekstraordinært være mulighed for at ansøge om 1 stk. husdyr i specifikke lejemål i Jylland, dette vil fremgå i tekstbeskrivelsen på de enkelte ejendomme på Mit PFA.

3. Hvor kan du se din placering på interesselisten?

Det er ikke muligt at få oplyst status og placering på dine boligopskrivninger, da der alene trækkes lister over interesserede, når en given lejebolig bliver ledig. Hvis PFA Pension skulle opretholde en traditionel venteliste, vil det påføre PFA Pension – og derigennem PFA Pensions kunder – ekstra udgifter til administration.

4. Hvorfor skal du afgive kontaktoplysninger - og hvordan bliver de brugt?

Når én af de boliger, du har skrevet dig op til, bliver ledig videregiver PFA Pension dine kontaktoplysninger (navn, e-mail og telefonnummer) til udlejer, eller udlejers repræsentant, af den udlejningsejendom, som du er skrevet op til. PFA Pension videregiver dine oplysninger for, at du kan blive kontaktet, når én af de boliger, du har skrevet dig op til, bliver ledig. Det vil typiske være udlejers repræsentant,, der tager kontakt til dig, og som vil stå for den videre dialog og fremvisning. PFA Pension videregiver udelukkende dine kontaktoplysninger, når en konkret bolig som du er skrevet op til, bliver ledig. 

5. Hvor mange boliger er der til rådighed, og hvad koster de?

Aktuelt (januar 2019) er der ca. 1.700 lejeboliger og ca. 1.200 lejemål under opførelse. Du kan se en oversigt over udlejningsejendommene på Mit PFA (mitpfa.dk).

Boligerne udlejes på markedsvilkår. Prisen afhænger af den enkelte bolig, og du kan se priserne på Mit PFA (mitpfa.dk). Der tages forbehold for, at priserne ændrer sig i forhold til det, som er oplyst på Mit PFA. Det kan fx ske som følge af renovering.

6. Hvordan skriver du dig op til PFA Boliger?

Du skriver dig op til lejeboliger på Mit PFA (mitpfa.dk) - det er ikke muligt at skrive sig op til PFA Boliger ved at kontakte PFA Pension pr. telefon eller e-mail.

På Mit PFA under ”PFA Boliger” og ”Søg bolig” kan du få et samlet overblik over alle PFA-koncernens udlejningsejendomme. Når du finder en ejendom, der passer til dig, har du mulighed for at læse en uddybende beskrivelse af ejendommen. Lejeboligerne er opdelt efter antal rum, størrelse og lejeniveau, også kaldet boligtypen. Ønsker du at skrive dig op til boligen, markerer du det og vælger ”Registrer valg”.

Der er ingen begrænsninger på hvor mange boliger, du kan skrive dig op til. Hvis du afviser et boligtilbud, skal du dog være opmærksom på, at du kommer nederst på listen - ikke kun for den pågældende bolig, men også for de øvrige boliger, du er skrevet op til. Derfor er det vigtigt, at du kun skriver dig op til præcis de ejendomme og boligtyper, du er interesseret i.

Når du har skrevet dig op til en bolig, kan du se dine boligvalg på Mit PFA under ”Min boligliste". Her kan du også ændre dine boligvalg. Ændringen af boliger har ikke betydning for din anciennitet på interesselisten.

7. Hvad sker der, når du får tilbudt en bolig?

Når en lejebolig bliver ledig, bliver den tilbudt til en række PFA-kunder, som er opskrevet til den pågældende bolig på interesselisten. Hvis du får tilbudt en lejebolig, vil du blive kontaktet pr. e-mail eller telefon af udlejers repræsentant for den udlejningsejendom, som du bliver tilbudt. Denne vil stå for den videre dialog, orientering om indflytningsdato og udarbejdelse af kontrakt, alternativt formidling til den administrator, som udarbejder lejekontrakten for udlejer.

Boligen tilbydes til flere kunder samtidigt. Hvis flere kunder takker ja til boligen, vil den blive tildelt den kunde, som har stået længst tid på interesselisten.

Du vil blive bedt om at møde op til fremvisning. Det sker for at sikre, at lejeboligen stemmer overens med dine forventninger, og at vi finder den rigtige lejer. Hvis ikke man selv eller en stedfortræder møder op til det inviterede åbne hus, vil du ryge nederst på listen på samtlige af de boliger, som du har skrevet dig op til.

Det forudsættes, at kunden har en acceptabel kreditvurdering. Det betyder, at udlejers repræsentant for den udlejningsejendom, som du bliver tilbudt, gennemfører en kreditvurdering forud for tildelingen af boligerne. Det sker for at minimere risiko for tab. En kreditvurdering består af et opslag i RKI. Der foretages kun opslag i RKI på den kunde som står til at få tildelt lejligheden. Udlejer tilbyder som udgangspunkt ikke boliger til personer registreret i RKI. Den kunde, som har stået længst tid på interesselisten, og som derfor som udgangspunkt skal tildeles boligen kontaktes direkte, såfremt opslaget i RKI viser, at kunden er registreret her.

Du må påregne at der i forbindelse med overtagelse af lejeboligen skal betales et depositum, samt forudbetalt leje.

8. Hvad sker der med din plads på interesselisten, når du bliver tilbudt en bolig?

Hvis du takker nej til en bolig?
Hvis du bliver tilbudt en lejebolig og takker nej, vil du blive flyttet nederst på interesselisten i samtlige af de boliger, du er skrevet op til. Derfor er det vigtigt, at du kun skriver dig op til præcis de ejendomme og boligtyper, du er interesseret i.

Hvis du ikke svarer på et boligtilbud?
Hvis du ikke svarer på et boligtilbud, svarer det til, at du takker nej. Du vil derfor blive flyttet nederst på interesselisten i samtlige af de boliger, du er skrevet op til.

Hvis du takker ja til en bolig, men ikke får boligen?
Hvis du bliver tilbudt en bolig og takker ja, men ikke får tildelt boligen, beholder du din anciennitet på interesselisten.

Hvis du takker ja til en bolig og får den?

Du får lov til at leje boligen og fjernes derefter fra interesselisterne i samtlige af de boliger, du er skrevet op til. Du er velkommen til at skrive dig op igen.

9. Hvor lang tid går der, før du får tilbudt en bolig?

Det er ikke muligt at sige, hvor lang tid der går, før du får tilbudt en bolig. Det afhænger af, hvor mange lejeboliger, der er i den eller de ejendomme, som du er interesseret i, hvor ofte de bliver ledige, og hvor på listen du står. Typisk vil der være kortere ventetid på nye og store ejendomme, da der er flere boliger og dermed en hurtigere udskiftning.

10. Hvorfor fremgår den bolig, du har skrevet dig op til, ikke længere på boliglisten?

Hvis du tidligere har skrevet dig op til en eller flere boliger, der ikke længere optræder på boliglisten, kan det skyldes, at ejendommen ikke længere er tilgængelig, eller at du har fået tilkendt en bolig, hvorefter du automatisk fjernes fra alle opskrivninger. Er sidstnævnte tilfældet, er du velkommen til at skrive dig op på ny.

11. Hvordan afmelder du dig PFA Boliger?

Hvis du ikke længere ønsker at være opskrevet til PFA Boliger, kan du ændre dine boligvalg på Mit PFA (mitpfa.dk) under ”PFA Boliger” og ”Min boligliste". Når du fjerner dine valgte boliger, bliver du afmeldt.

12. Hvad sker der, hvis du ikke længere er kunde hos PFA Pension?

Du kan kun være skrevet op til en bolig, hvis du har opsparing eller forsikringer i PFA Pension eller er kunde i PFA Bank. Stopper du med at indbetale til din pensionsordning hos PFA Pension fx i forbindelse med jobskifte, kan du altså stadig være skrevet op til en bolig, hvis du forsat har en opsparing stående.

Når du ikke har ret til at være skrevet op til en bolig, vil du automatisk blive slettet fra interesselisten. Derfor vil du ikke længere modtage boligtilbud.

Har du allerede fået tildelt en bolig, kan du blive boende, selvom du ikke længere er kunde hos PFA Pension.

13. Hvad hvis du dør eller bliver skilt, mens du bor i en PFA-lejebolig?

Hvis du dør, mens du bor i en af PFA’s lejeboliger, kan dine efterladte blive boende i boligen, hvis de/den i forvejen har deres folkeregisteradresse i denne lejebolig.

Hvis du bliver skilt eller I flytter fra hinanden, mens du bor i en af PFA’s lejeboliger, kan du blive boende, hvis dit navn står på lejekontrakten - uanset om du er kunde i PFA Pension. Er det alene dit navn, der står på lejekontrakten, er det kun dig, som kan blive boende. Står både du og din (tidligere) ægtefælle/sambo på kontrakten, har I begge mulighed for at overtage boligen.

14. Hvad hvis du har eller får navne- og adressebeskyttelse?

Når du skriver dig op til en bolig, vil PFA Pension videregive dine kontaktoplysninger (navn, e-mail og telefonnummer) til udlejer eller udlejers repræsentant, for ejendommen, som du er skrevet op til.  Dette gælder uanset, om du har eller får navne- og adressebeskyttelse.

Ønsker du som følge af navne- og adressebeskyttelse ikke længere at dine kontaktoplysninger deles med udlejer og udlejers repræsentant, skal du afmelde dine boligvalg på Mit PFA (mitpfa.dk) under ”PFA Boliger” og ”Min boligliste". Når du fjerner dine valgte boliger, bliver du afmeldt og vil ikke længere blive kontaktet.

15. Hvor kan du finde information om din lejebolig?

Hvis du har spørgsmål om din bolig, skal du kontakte den ejendomsadministrator, som bistår udlejer. Du kan finde oplysninger om ejendomsadministratoren på din lejekontrakt. Det kan oplyses, at det som udgangspunkt ikke er tilladt at holde husdyr i PFA-koncernens boliger.

16. Hvordan behandles personlige oplysninger?

PFA Pension er dataansvarlig for behandling af de personlige oplysninger, som du registrerer via Mit PFA (mitpfa.dk). Dine oplysninger behandles med henblik på administration af interesselister over boliger, som lejes ud af selskaber i PFA-koncernen. Ved at henvende dig til PFA Pension, kan du efter gældende regler få indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig, formålene med behandling, kategorier af modtagere, etc. Det kan koste et gebyr at få oplysningerne på skrift. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af dine personlige oplysninger. Det kan muligvis betyde, at PFA Pension ikke fremover kan levere ønskede services til dig. Du kan kontakte os skriftligt ved henvendelse til: 

PFA Pension
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø

Eller telefonisk på: 70 12 50 00

17.Hvor er boligerne placeret?

Vi startede med en håndfuld allerede beboede ejendomme i Københavnsområdet, men har siden udvidet tilbuddet til fx Hillerød, Aalborg, Fredericia, Holstebro, Esbjerg, Horsens, Kolding, Vejle og Viborg.  Vi forventer, at udbuddet vil vokse de kommende år, da boligejendomme fremover forventes at blive en stadig vigtigere afkastkilde for PFA. Vi har allerede offentliggjort at vi bygger nye boliger i Odense, Silkeborg, Randers, Vejle, Kolding, Viborg, Helsingør og Køge. 

18. Forbedringer af nuværende set-up både hvad gælder reglementet og IT-mæssige udfordringer

 Vi er derfor i gang med at revurdere reglementet og arbejder på at lancere hele vores boligtilbud på en ny, bedre og mere simplificeret måde.

   

Nybyggeri

19. Hvad er nybyggeri?

Nybyggeri kan enten være en helt ny opført boligejendom eller en eksisterende ejendom, der er ombygget til boliger.

20. Hvordan bliver jeg inviteret til en fremvisning for et nybyggeri?

Du finder nybyggeriet på Mit PFA, og skriver dig op. Du vil modtage en invitation på e-mail fra udlejningsadministratoren, når datoen for fremvisningen er fastsat.

21. Hvad er fordelen for kunderne ved et nybyggeri?

Du vil have muligheden for at tilmelde dig en eksklusiv fremvisning, hvor du som PFA Pension kunde vil have muligheden for at se det nye byggeri og reservere en lejlighed før andre interesserede lejere. 

22. Hvor lang betænkningstid er der ved en eventuel reservation af en lejlighed ved en fremvisning?

Hvis du reserver en lejlighed i forbindelse fremvisningen, har du typisk indtil næste fremvisning, hvilket normalt er ugen efter til enten at fortryde eller bekræfte din reservation af lejligheden. Reservationen er dermed ikke endelig, før man har bekræftet den.  

23. Hvordan påvirker tilmelding til en fremvisning min placering på interesselisten for de øvrige boliger?

Tilmelding til en fremvisning påvirker ikke din placering på interesselisten for de øvrige boliger. De to interesselister håndteres separat.

24. Hvad gør du, hvis du er interesseret i et nybyggeri efter fremvisningen?

Når datoen for fremvisningen er passeret, kan du ikke længere skrive dig op til en fremvisning. Istedet kan PFA Pensions kunder på lige fod med ikke-PFA kunder henvende sig til udlejningsadministrator og tilmelde sig en fremvisning, så længe der er ledige boliger i det nye byggeri. Information om udlejningsadministrator vil fremgå af teksten om det pågældende nybyggeri. Når ejendommen er færdigbygget, vil den kort tid herefter fremgå på lige fod som de øvrige ejendomme på Mit PFA, med mulighed for at skrive sig på interesselisten og få fortrinsret til kommende ledige boliger i ejendommen.

25. Hvornår vil et nybyggeri overgå til opskrivning på samme vilkår med de øvrige PFA ejendomme?

Når ejendommen er færdigbygget, vil den kort tid herefter fremgå på lige fod med de øvrige ejendomme på Mit PFA og den har så ikke længere betegnelsen nybyggeri. Ejendommen vil være opdelt efter antal rum, størrelse og lejeniveau, også kaldet boligtypen. Ønsker du at skrive dig op til boligen, markerer du det og vælger ”Registrer valg”.

 
Husk at have dit NemID klar, hvis det er første gang du logger ind på Mit PFA.