PFA Kollegier

PFA bygger fire nye kollegier til over 1.000 studerende. Det gør vi for at bidrage til samfundets udvikling og for at skabe bæredygtige og inspirerende rammer om læring og fællesskab for studerende. PFA Kollegiet i Odense slog dørene op for næsten 300 studerende i januar 2020, og i juni 2020 flytter over 200 studerende ind i kollegiet i Aalborg. Kollegierne i København og Aarhus forventes færdige i 2023.

Venteliste til kollegierne i Odense og Aalborg

Ventelisten til kollegierne i Odense og Aalborg er nu åbne, og hvis du er kunde, kan du skrive dig selv, børn og børnebørn op til et værelse. Du kan skrive dig på ventelisten ved at benytte nedenstående link.

Til venstre ses billeder af det nye kollegie i Odense.

Gå til venteliste til PFA Kollegier

PFA’s koncept for de fire kollegier

De fire kollegier bliver bygget efter samme koncept:


Fællesskab

Mangfoldigt fællesskab

Kollegiernes indretning har fællesskab i fokus – både forskellige grader af fællesskaber blandt beboerne og fællesskaber med lokalsamfundet.

uddannelse

Stærkt læringsmiljø

Kollegiernes indretning har fællesskab i fokus – både forskellige grader af fællesskaber blandt beboerne og fællesskaber med lokalsamfundet.

bygning

Bæredygtigt byggeri

Miljø, energieffektivitet og ressourcebevidsthed er centralt for alle kollegiebyggerierne.

Spørgsmål og svar om PFA Kollegier

1. Hvad er PFA Kollegier?

PFA bygger fire nye byggerier til over 1.000 studerende i landets største studiebyer. Det gør vi for at bidrage til samfundets udvikling og for at skabe bæredygtige og inspirerende rammer om læring og fællesskab for studerende. Det første kollegium slog dørene op 1. januar 2020 i Odense, og i juni 2020 står kollegiet i Aalborg færdigt. Kollegierne i Aarhus og København forventes færdige i 2023.

Det er arkitektfirmaet Arkitema Architects, der i samarbejde med PFA har udviklet konceptet for de kommende PFA-kollegier, og ambitionen er, at kollegierne skal opnå en DGNB-certificering, der stiller krav til byggeri og indretning i forhold til bæredygtighed. PFA Kollegiet Odense vil dermed blive et af de første kollegier i Danmark med en DGNB-certificering.

2. Hvem kan skrive sig op til PFA Kollegier?

Kollegierne henvender sig til SU-berettigede studerende på videregående uddannelser. PFA-kunder vil få fortrinsret til at skrive sig selv, deres børn og børnebørn op til en kollegiebolig.

Børn eller børnebørn skal kunne fremvise slægtskab med en PFA-kunde ved forespørgsel og eventuelt allerede ved ansøgning.
Stedbørn skal kunne fremvise samme folkeregisteradresse som PFA-kunden. Hvis ikke stedbarnet bor hjemme ved opskrivningen, skal stedbarnets forældre kunne fremvise samme folkeregisteradresse som PFA-kunden. 

Det er gratis at være skrevet op til dette kundetilbud om at leje et PFA Kollegie.

3. Hvor kan du se din placering på ventelisten?

Det kan du se på din profil under ’min side’ på www.findbolig.nu.

4. Hvorfor skal du afgive kontaktoplysninger - og hvordan bliver de brugt?

Dine kontaktoplysninger vil blive brugt til at kontakte dig, hvis en af de boliger, du har skrevet dig op til, bliver ledig og kan tilbydes dig. Derudover bliver dine oplysninger brugt til at afklare en række spørgsmål inden eventuel udlejning til dig. Du kan se mere om privatlivspolitik på Findboligs hjemmeside. 

5. Hvor ligger de fire PFA Kollegier, og hvornår forventes de at være indflytningsklar?

PFA bygger i alt omkring 1.000 kollegieboliger i de fire største studiebyer.

De fire PFA kollegier er beliggende i henholdsvis:
Odense Kollegiet, Toldbodgade 21, 5000 Odense C, - 298 værelser. Forventes færdig i primo 2020.
Aalborg Kollegiet, Lindholm Brygge 35, 9400 Nørresundby, 220 værelser. Forventes færdig medio 2020.
København Kollegiet, forventes færdig medio 2023.
Aarhus Kollegiet, forventes færdig ultimo 2023.

Det forventes, at der åbnes for opskrivningen til disse fire PFA kollegier ca. seks måneder før forventet indflytning.

6. Hvad koster en kollegiebolig, og hvor store er de?

Lejeniveauet på en kollegiebolig vil fremgå på www.findbolig.nu. Værelserne kan variere i størrelsen, men kollegieboligen indeholder altid et værelse med eget bad og toilet.

Du må påregne, at der i forbindelse med overtagelse af en kollegiebolig skal betales tre måneders depositum samt en måneds forudbetalt leje.

7. Hvordan skriver du dig op til PFA Kollegier?

Du skriver dig eller dit barn/barnebarn op til PFA Kollegier via et link på Mit PFA (mitpfa.dk), der vil føre dig videre til www.findbolig.nu. Her skal du oplyse dit eller dit barn/barnebarns navn, adresse og e-mail, og herefter bliver der sendt et link til selve opskrivningen til en kollegiebolig. Det er ikke muligt at skrive sig op til PFA Kollegier ved at kontakte PFA eller Findbolig på telefon eller e-mail.

8. Hvad sker der, når du får tilbudt en kollegiebolig?

Når en kollegiebolig bliver ledig, bliver den tilbudt en række PFA-kunder eller PFA-kunders børn eller børnebørn, som er skrevet op på ventelisten. Inden du får tilbudt en kollegiebolig, vil din relation til PFA blive verificeret, og du vil få en e-mail om, at der ligger et boligtilbud under din profil på Findbolig.nu. Det er udlejers repræsentant for det kollegie, du har skrevet dig op til, som vil kontakte dig og stå for den videre dialog, orientering om indflytningsdato og udarbejdelse af kontrakt, alternativt formidling til den administrator, som udarbejder lejekontrakten for udlejer.

Kollegieboligen tilbydes til flere interesserede samtidigt. Hvis flere interesserede takker ja til kollegieboligen, vil boligen blive tildelt den, som har stået længst tid på ventelisten.

Det forudsættes, at kunden har en acceptabel kreditvurdering. Det betyder, at udlejers repræsentant for det kollegie, som du bliver tilbudt, gennemfører en kreditvurdering forud for tildelingen af kollegieboligen. Det sker for at minimere risiko for tab. En kreditvurdering består af et opslag i RKI. Der foretages kun opslag i RKI på den person, som står til at få tildelt kollegieboligen. Udlejer tilbyder ikke kollegieboliger til personer registreret i RKI. Den kunde/barn/barnebarn, som har stået længst tid på ventelisten og fortsat er PFA-kunde eller barn eller barnebarn af en PFA-kunde, og som derfor som udgangspunkt skal tildeles kollegieboligen kontaktes direkte (se ovenfor), såfremt opslaget i RKI viser, at kunden ikke er registreret

Du må påregne, at der i forbindelse med overtagelse af en kollegiebolig skal betales tre måneders depositum samt en måneds forudbetalt leje.

Hvilke kriterier er der for at få tildelt en kollegiebolig?
• Ingen registrering i RKI
• Ingen delelejligheder dvs. bofællesskaber 
• Ingen husdyr
• Det er ikke tilladt at ryge i kollegieboligen
• Det er ikke tilladt at leje sin kollegiebolig ud, fx via Airbnb
• Overtagelse på den anviste dato samt accept af standard lejevilkår og lejeniveau
• PFA-kunden, barn eller barnebarn skal selv have folkeregisteradresse i den tildelte kollegiebolig
• Din relation til PFA skal fortsat være aktuel og aktiv for at du kan få tildelt en kollegiebolig
• Du skal være SU-berettiget studerende på en videregående uddannelse

9. Hvad sker der med din plads på ventelisten, når du bliver tilbudt en kollegiebolig?

Hvis du takker ja til en kollegiebolig og får den?
Når du er blevet tilbudt en kollegiebolig og får lov til at leje den, vil du blive slettet fra ventelisterne i samtlige af de kollegieboliger, du er skrevet op til. Du er velkommen til at skrive dig op igen.

Hvis du takker ja til en kollegiebolig, men ikke får kollegiet?
Hvis du bliver tilbudt en kollegiebolig og takker ja, men ikke får tildelt boligen, beholder du din anciennitet på ventelisten.

Hvis du takker nej til en kollegiebolig?

Hvis du bliver tilbudt en kollegiebolig og takker nej to gange i træk, vil du blive flyttet nederst på ventelisten, hvor du har skrevet dig op. Du vil blive noteret som passiv søgende, og skal derfor selv gå ind under din profil og markere dig aktiv igen. Når man er passiv søgende, vil man ikke optjene ventelisteanciennitet.
Derfor er det vigtigt, at du kun skriver dig op til præcis de kollegieboliger, du er interesseret i.

Hvis du ikke svarer på et tilbud om en kollegiebolig?

Hvis du ikke svarer på et kollegietilbud, svarer det til, at du takker nej. Du vil derfor blive flyttet nederst på ventelisten og registreret som passiv søgende til de kollegier, du har skrevet dig op til, hvis du to gange i træk ikke svarer på et kollegietilbud.
Når man er passiv søgende, vil man ikke optjene ventelisteanciennitet.
Derfor er det vigtigt, at du kun skriver dig op til præcis de kollegieboliger, du er interesseret i.

10. Hvor lang tid går der, før du får tilbudt en kollegiebolig?

Det er ikke muligt at sige, hvor lang tid der går, før du får tilbudt en kollegiebolig. Det afhænger af, hvor ofte kollegieboligerne bliver ledige, hvor mange der er skrevet op, samt hvor på ventelisten du står. Der forventes dog at være en forholdsvis stor rotation i kollegierne.

11. Hvordan afmelder du dig ventelisten til PFA Kollegier?

Hvis du ikke længere ønsker at være skrevet op til en PFA Kollegiebolig, kan du ændre og slette dine ønsker på din profil under ’min side’ på www.findbolig.nu. Her kan du se dine opskrivninger, og trykke på ’fjern min opskrivning’. Når du sletter/fjerner dig af listen, vil du blive afmeldt ventelisten.

12. Hvad sker der, hvis du ikke længere er kunde hos PFA?

Hvis du, dine forældre eller dine bedsteforældre ikke længere er kunde hos PFA, kan du ikke være skrevet op på ventelisten til en PFA kollegiebolig. I forbindelse med tildeling af en kollegiebolig bliver din relation til PFA kontrolleret og er der ikke længere en relation, bliver du slettet fra ventelisten til alle de kollegieboliger, du er skrevet op til.

Hvis du, dine forældre eller dine bedsteforældre ikke længere er kunde hos PFA, efter at du har fået tildelt en bolig, kan du blive boende, indtil du ikke længere opfylder de gældende kriterier for at bo i en PFA kollegiebolig. Du kan se gældende kriterier nedenfor under pkt. 21.

13. Hvad sker der, hvis en forælder eller bedsteforælder dør, mens du bor i eller er skrevet op til en PFA kollegiebolig?

Hvis en forælder eller bedsteforælder, som er kunde i PFA og årsagen til, at du er skrevet på ventelisten, eller allerede bor i et PFA kollegieværelse, dør, vil du stadig være berettiget til at blive stående på ventelisten eller blive boende på trods af dødsfaldet. Men kun så længe du i øvrigt opfylder gældende kriterier.

14. Hvad sker der, hvis du bliver skilt, eller I flytter fra hinanden, mens du bor i en af PFA's kollegieboliger?

Det er den person, som er blevet skrevet op af enten forældre, bedsteforældre eller selv er kunde, som har ret til at have folkeregisteradresse i kollegieboligen. Det er kun tilladt at have en folkeregisteradresse tilknyttet kollegieboligen.

Det vil derfor altid være personen, som har fået tildelt boligen, og som har sin folkeregisteradresse tilknyttet kollegieboligen, som kan blive boende.

Hvis den anden part viser sig også at være kunde i PFA, eller have en forælder eller bedsteforælder, som er kunde i PFA, vil den person kunne blive skrevet op og på den måde få adgang til et nyt kollegieværelse, når der er plads.

15. Hvad hvis du har eller får navne- og adressebeskyttelse?

Når du skriver dig op til en kollegiebolig, vil Findbolig.nu videregive dine kontaktoplysninger (navn, e-mail og telefonnummer) til udlejer eller udlejers repræsentant for ejendommen, som du er skrevet op til. Dette gælder uanset, om du har eller får navne- og adressebeskyttelse.

Ønsker du som følge af navne- og adressebeskyttelse ikke længere at dine kontaktoplysninger deles med udlejer og udlejers repræsentant, skal du afmelde dine boligvalg på Findbolig.nu.

Når du fjerner dine valgte kollegieboliger, bliver du afmeldt ventelisten og vil ikke længere blive kontaktet.

16. Hvor kan du finde information om den PFA Kollegiebolig?

Hvis du har spørgsmål om din kollegiebolig, skal du kontakte den ejendomsadministrator, som bistår udlejer. Du kan finde oplysninger om ejendomsadministratoren på din lejekontrakt. Det kan oplyses, at det ikke er tilladt at holde husdyr i PFA-koncernens boliger eller leje kollegieboligen ud til fx Airbnb.

17. Hvordan behandles personlige oplysninger?

18. Kan du se kollegiet, inden du beslutter dig?

I forbindelse med åbningen af et nyt kollegie, holder vi et Åbent hus arrangement, hvor det vil være muligt at se kollegiet og de faciliteter, der hører med. Når du bliver tilbudt en kollegiebolig, vil du have mulighed for en fremvisning inden for svarfristen. Det er dog ikke et krav, at se lejemålet før du beslutter dig. På www.findbolig.nu vil der være billeder og plantegninger af det pågældende kollegie samt eksempler på værelser. Vi tager forbehold for, at værelsestyper og plantegninger kan variere fra værelse til værelse.

19. Hvor lang betænkningstid er der, når du bliver tilmeldt en bolig?

Der vil være en svartid på mellem 2-5 hverdage efter du får tilsendt tilbud på kollegieboligen. Tilbuddet finder du under din profil på findbolig.nu. Du får en advisering på din e-mail, når du modtager tilbuddet, og derfor er det vigtigt, at din e-mail altid er korrekt og opdateret.

20. Hvornår kan du skrive dig op til en kollegiebolig?

Du kan skrive dig op til en kollegiebolig, hvis du er kunde i PFA, barn eller barnebarn af en kunde i PFA. Derudover skal du være optaget på en SU-berettiget videregående uddannelse. Du skal være studieaktiv og være fraflyttet kollegieboligen senest 3 måneder efter endt studie.

21. Hvilke kriterier skal du opfylde for at kunne blive tildelt et værelse?

Du, dine forældre eller bedsteforældre skal være kunde i PFA, for at du kan blive opskrevet til og tildelt en PFA Kollegiebolig.

Du skal derudover være optaget på en SU-berettiget videregående uddannelse, og fremvise beviset når du får tilbudt en kollegiebolig. Derudover skal du i forbindelse med kontraktens underskrift udfylde en tro og love erklæring. 

Du, dine forældre eller bedsteforældre betegnes som PFA-kunde, når de har en opsparing, forsikring eller frie midler i PFA.

22. Hvad sker der, hvis du ikke længere er indmeldt eller aktiv på en videregående uddannelse?

Hvis ikke du længere går på en SU-berettiget videregående uddannelse, skal kollegieboligen opsiges og fraflyttes senest 3 måneder efter endt studie.

23. Hvordan fungerer ventelisten?

Når en kollegiebolig bliver ledig, vil et tilbud blive sendt til eksempelvis de første 50 boligsøgende på listen. De skal så inden tidsfristen i tilbuddet enten acceptere (svare ja tak) eller afslå tilbuddet (svare nej tak).

Af de ansøgere der har accepteret (svaret ja tak), vil systemet automatisk tildele kollegieboligen til den, der har den højeste ventelisteanciennitet. Det vil sige den person, der har stået længst tid på ventelisten og følger vores øvrige kriterier. 

I tilbuddet vil du kunne se en plantegning af den boligtype, du bliver tilbudt. Der vil eventuelt også medfølge billeder, men billederne vil ikke være af den konkrete bolig. Billederne vil være af en prøvekollegiebolig for at give en idé om, hvordan du kan forvente, at boligerne generelt ser ud.

24. Hvad betyder det, at du enten er aktiv eller passivt søgende?

Hvis du er aktivt søgende, har du skrevet dig op til en kollegiebolig. Du optjener anciennitet på ventelisten fra opskrivningsdatoen, så længe du husker at overholde vores øvrige regler.

Hvis du bliver markeret som passiv, eller selv markerer dig som passiv, vil du ikke længere optjene anciennitet på ventelisten.

25. Hvilke bilag skal du fremsende for at få tildelt en bolig?

Du skal enten uploade et optagelsesbrev eller et studietjekskema, som er underskrevet af skolen. Optagelsesbrevet vedlægger du, hvis du ikke er begyndt studiet endnu og studietjekskemaet vedlægges, når du er studieaktiv.

Hvis du ved ansøgningen har uploadet dit optagelsesbrev, fordi du ikke er begyndt på studiet endnu, skal du efterfølgende indsende et studietjekskema, når du er begyndt på dit studie.

Du skal desuden kunne fremvise og/eller uploade bevis på, at du er kunde i PFA eller barn eller barnebarn af en PFA-kunde.
I forbindelse med at kontrakten underskrives, skal der udfyldes en tro og love erklæring. 

26. Hvilke fællesfaciliteter er der på kollegiet?

Fællesfaciliteter kan variere fra kollegie til kollegie, men der vil altid være fælleskøkken. Eksempler på øvrige fællesrum kan være TV-stue, studiesal, fitnesslokale, musiklokale, festlokale, fredagsbar, terrasser, P-pladser, cykelparkering og vaskerum.

27. Hvad består en kollegiebolig af?

En kollegiebolig består af et værelse med plads til seng, bord og stol. Der er faste skabe samt eget toilet og bad.

28. Hvordan vedligeholdes og rengøres kollegiet?

Det er dit ansvar at efterlade alle fællesarealer rene og pæne efter brug. Du er også selv ansvarlig for at rengøre din egen kollegiebolig.