PFA Kollegier

PFA bygger fire nye kollegier til over 1.000 studerende. Kollegierne kommer til at ligge i Odense, Aalborg, Aarhus og København og skal skabe de optimale rammer for læring, fællesskab og bæredygtighed. Det første kollegie i Odense vil stå færdigbygget i 2020, mens kollegierne i Aarhus, Aalborg og København forventes at stå klar senest 2022.

Det er arkitektfirmaet Arkitema Architects, der i samarbejde med PFA har udviklet konceptet for de kommende PFA-kollegier. Partner Dorthe Keis ser kollegierne som enestående i forhold til at skabe dynamiske og attraktive studieboliger med udgangspunktet i moderne og socialt bæredygtige fællesskaber.

Ambitionen er, at kollegierne skal opnå en DGNB-certificering, der stiller krav til byggeri og indretning i forhold til bæredygtighed. PFA Kollegiet Odense, vil dermed blive et af de første kollegier i Danmark med en DGNB-certificering.

Se videoen af de nye PFA Kollegier til højre

 

Spørgsmål og svar om PFA Kollegier

1. Hvem kan søge om et værelse på kollegierne?

Kollegierne henvender sig til SU-berettigede studerende på videregående uddannelser. PFA-kunder vil få fortrinsret til at skrive børn og børnebørn op til kollegierne.

2. Hvornår står kollegierne klar til, at de studerende kan flytte ind?

Vi forventer, at PFA Kollegiet Odense står klar til indflytning i starten af 2020, mens PFA-kollegierne i Aarhus, Aalborg og København forventes at stå klar senest i 2022.

3. Hvornår kan man begynde at skrive sig op til et værelse?

Efter planen åbner vi for, at PFA-kunders børn og børnebørn kan skrive sig op, senest seks måneder før et af vores kollegier åbner. Vores kunder vil modtage information via vores nyhedsbreve, så snart det er muligt at skrive sig op. 

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet PFA Fokus på Mit PFA.

 

 

4. Hvor bliver kollegierne placeret?

Vi har lagt os fast på at placere kollegierne i de fire største danske byer: København, Odense, Aarhus og Aalborg. I Odense kommer kollegiet efter planen til at ligge ved havnen i City Campus-området. I de øvrige byer er vi ved at se nærmere på mulige placeringer centralt i byerne, for det er vigtigt for os, at kollegierne kommer til at bidrage positivt til de omkringliggende samfund.